การคืนเงิน

การคืนเงินมักจะออกให้ลูกค้าด้วยสกุลเงินที่พวกเขาใช้ชำระคำสั่งซื้อนั้นๆ

เมื่อทำการคืนเงิน จะต้องเป็นไปตามกฎดังต่อไปนี้

  • การคืนเงินใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับวิธีการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นๆ คุณไม่สามารถทำการคืนเงินไปยังบัตรหรือบัญชีธนาคารอื่นได้
  • การคืนเงินต้องออกให้โดยใช้สกุลเงินที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินคำสั่งซื้อนั้นๆ หากลูกค้าชำระด้วยสกุลเงินยูโร ก็ต้องได้เงินคืนในสกุลเงินยูโร
  • หากต้องแปลงสกุลเงินสำหรับการคืนเงิน จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบัน และจะไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่สั่งซื้อในการแปลงค่าเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเมื่อแปลงค่าการชำระเงิน แต่จะไม่ถูกเรียกเก็บเมื่อทำการขอคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อทำการขอคืนเงิน
  • หากคุณใช้อัตราการแปลงด้วยตนเอง จะมีการคำนวณการคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปัจจุบัน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสกุลเงิน

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีความผันผวน อัตรา ณ เวลาชำระเงินมักจะต่างจากอัตรา ณ เวลาของการคืนเงิน ทำให้เมื่อถึงเวลาคืนเงิน จำนวนเงินค่าสินค้าที่คุณได้รับหลังการแปลงสกุลเงินมักจะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่จะต้องคืนหลังการแปลงสกุลเงินแล้ว คุณอาจได้กำไรหรือขาดทุนจากการคืนเงิน เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ตัวอย่าง

คุณดำเนินกิจการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าในสกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ และรับชำระเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าที่ต้องการชำระสินค้าด้วยสกุลเงินยูโรสั่งซื้อเสื้อเชิ้ตราคา 85 ยูโร โดยขณะทำการชำระเงิน 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 1.18 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าเสื้อเชิ้ตแล้ว จำนวนเงินยูโรที่ใช้ในการชำระสินค้าจะถูกแปลงเป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการรับชำระเงิน

ตัวอย่างธุรกรรมที่มีอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้า จำนวนเงินที่ได้รับในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (ราคาเสนอขาย) จำนวนเงินที่ได้หลังการแปลงค่าเป็นสกุลเงินสำหรับการรับชำระเงิน
เสื้อเชิ้ต 85 ยูโร 100 ดอลลาร์สหรัฐ

หลายสัปดาห์ต่อมา ลูกค้าตัดสินใจขอคืนเงินค่าเสื้อเชิ้ต คุณจึงต้องคืนเงินที่ถูกชำระไว้ในตอนต้น 85 ยูโร แต่ค่าเงินกลับผันผวน และในขณะนั้น 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นผลให้คุณต้องแปลงเงินคืนลูกค้า 110 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีค่ามากกว่าจำนวนเงิน (100 ดอลลาร์สหรัฐ) ที่คุณได้รับในตอนต้นจากลูกค้าอยู่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างของการส่งคืนที่มีผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้า จำนวนเงินที่คืนให้แก่ลูกค้าของคุณตามสกุลเงินของลูกค้า จำนวนเงินที่คืนให้แก่ลูกค้าซึ่งแปลงมาจากสกุลเงินที่คุณรับชำระ
เสื้อเชิ้ต 85 ยูโร 110 ดอลลาร์สหรัฐ

ในตัวอย่างนี้ คุณขาดทุนเนื่องจากการผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หากอัตราการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในรูปแบบที่ตรงกันข้าม (ตัวอย่างเช่น 1 ยูโรมีค่าเท่ากับ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐ) คุณจะได้กำไร

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี