ตัวอย่างข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ขายชาวฝรั่งเศส

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายแบบมืออาชีพ โปรดปรึกษาผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายอิสระเพื่อรับข้อมูลที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ Shopify ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้หรืออ้างอิงข้อมูลนี้ในทุกกรณี

ประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอาจมีผลต่อการออกแบบร้านค้าออนไลน์ของคุณและข้อมูลที่คุณจะมอบให้แก่ลูกค้า ข้อบังคับ ความคาดหวังจากผู้ซื้อ ตลอดจนข้อควรพิจารณาด้านภาษาสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรใส่ข้อมูลใดบ้างในหน้าร้านออนไลน์และหน้าสินค้า

แม้ว่าข้อมูลนี้จะให้รายละเอียดแค่เพียงบางส่วน แต่ผู้ขายชาวฝรั่งเศสมักทำการเปลี่ยนแปลงร้านค้า Shopify ตามข้อมูลที่ระบุในส่วนนี้

ในส่วนนี้

คู่มือนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ขายที่มีความสามารถในการปรับแต่งธีมผ่านการแก้ไขโค้ดใน Liquid คุณสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ให้ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสำหรับการขายในประเทศฝรั่งเศส เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาทุ่มเทให้ส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี