การเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถดำเนินการได้หลายวิธีในหน้าสินค้าคงคลัง

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าที่เลือกที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

 3. ตัวเลือกเสริม: ตัวกรองหรือค้นหารายการสินค้า

 4. สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการอัปเดต:

  1. ในคอลัมน์จำนวนที่อัปเดต ให้ป้อนจำนวนที่เปลี่ยนแปลง โดยคุณสามารถป้อนจำนวนที่เป็นค่าบวกหรือค่าติดลบหรือเป็นศูนย์ได้
  2. คลิกเพิ่มหรือตั้งค่า จากนั้นจึงคลิกบันทึก

หากสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการในตำแหน่งที่ตั้งนั้น นี่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้น หรือสินค้านั้นไม่ได้สต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังด้วยจำนวนที่เท่ากันสำหรับสินค้าทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คลังสินค้า

 2. จากเมนูดรอปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

 3. ตัวเลือกเสริม: ตัวกรองหรือค้นหารายการสินค้า

 4. เลือกสินค้าโดยทำเครื่องหมายที่ช่อง

 5. คลิกการดำเนินการ > อัปเดตจำนวน

 6. ป้อนจำนวนที่เปลี่ยนแปลง โดยคุณสามารถป้อนจำนวนที่เป็นค่าบวกหรือค่าติดลบหรือเป็นศูนย์ได้

 7. คลิกเพิ่มหรือตั้งค่า จากนั้นจึงคลิกบันทึก

คุณสามารถอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังได้หลายวิธีในหน้าสินค้า วิธีการบางส่วนมีรายละเอียดอธิบายไว้ที่นี่

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกให้ Shopify ติดตามจำนวนสินค้านี้ในรายการนโยบายสินค้าคงคลังเพื่อให้คุณสามารถดูและเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังได้

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหนึ่งรายการ

วิธีการอัปเดตจำนวนสินค้าชิ้นเดียวขึ้นอยู่กับว่าสินค้ามีตัวเลือกสินค้าหรือไม่

สินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า

สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวคือหน้าที่แสดงแถวและคอลัมน์ของข้อมูล ซึ่งจะคล้ายคลึงกับสเปรดชีต

ขั้นตอน:

 1. ไปที่สินค้า

 2. เลือกสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าคงคลัง

 3. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ให้คลิก แก้ไขตัวเลือกสินค้า > เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

 4. เปลี่ยนค่าในแถวและคอลัมน์โดยการคลิกในเซลล์:

- สินค้าคงคลังได้รับการจัดการโดย - เลือกว่า Shopify หรือแอปจะจัดการสินค้าคงคลัง - พร้อมจำหน่ายที่ - ให้ปรับจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถระบุ Stocked หรือ Not stockedได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการตรวจสอบติดตามจำนวนหรือไม่ - ติดตามจำนวน - หากทำเครื่องหมายเลือกใช้ คุณจะสามารถเปลี่ยนจำนวนได้ หากยังไม่ได้ทำเครื่องหมาย สินค้าคงคลังจะไม่ได้รับการติดตาม และค่าจะเป็น Stocked หรือ Not stocked เท่านั้น

 1. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี