การเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังตามตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถดำเนินการได้หลายวิธีในหน้าสินค้าคงคลัง

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าที่เลือกที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง

 2. หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายที่ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากเมนูดรอปดาวน์

 3. ตัวเลือกเสริม: ตัวกรองหรือค้นหารายการสินค้า

 4. คุณสามารถปรับจํานวนที่มีอยู่ของตัวเลือกสินค้าเดียวหรือตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากันได้

- หากต้องการปรับตัวเลือกสินค้าเดียว ให้ป้อนจำนวนลงในคอลัมน์ แก้ไขจำนวนที่พร้อมจำหน่าย - หากต้องการปรับตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากัน ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม" > "อัปเดตจำนวน"

 1. เปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

- หากต้องการปรับเปลี่ยนปริมาณตามจำนวนที่ต้องการ ให้คลิกที่ "เพิ่ม" จากนั้นป้อนจำนวนที่ต้องการ คุณสามารถใช้จำนวนลบเพื่อหักออกจากปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้ - หากต้องการกำหนดจำนวนรวมของสินค้าคงคลังใหม่ ให้คลิกที่ "กำหนด" แล้วป้อนจำนวนที่ต้องการ

 1. คลิก "บันทึก" ยอดรวมใหม่จะอยู่ในคอลัมน์พร้อมจำหน่าย

หากสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ อาจเกิดจากการที่คุณไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้น หรือสินค้านั้นไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวคือหน้าที่แสดงแถวและคอลัมน์ของข้อมูล ซึ่งจะคล้ายคลึงกับสเปรดชีต

ขั้นตอน:

 1. ไปที่สินค้า

 2. เลือกสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าคงคลัง

 3. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ให้คลิก แก้ไขตัวเลือกสินค้า > เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

 4. เปลี่ยนค่าในแถวและคอลัมน์โดยการคลิกในเซลล์:

- สินค้าคงคลังได้รับการจัดการโดย - เลือกว่า Shopify หรือแอปจะจัดการสินค้าคงคลัง - พร้อมจำหน่ายที่ - ให้ปรับจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถระบุ Stocked หรือ Not stockedได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการตรวจสอบติดตามจำนวนหรือไม่ - ติดตามจำนวน - หากทำเครื่องหมายเลือกใช้ คุณจะสามารถเปลี่ยนจำนวนได้ หากยังไม่ได้ทำเครื่องหมาย สินค้าคงคลังจะไม่ได้รับการติดตาม และค่าจะเป็น Stocked หรือ Not stocked เท่านั้น

 1. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี