การเปิดใช้งานหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้งจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในร้านค้า Shopify บางร้าน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในหน้าการตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง ของส่วน Shopify admin เมื่อเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งแล้ว หากมีการเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณแล้ว ให้เริ่มต้นใช้งานด้วยตำแหน่งที่ตั้ง

คุณอาจต้องเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งก่อนจะสามารถติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้งได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานร้านค้าของคุณ:

  • หากคุณเป็นผู้ขายที่ใช้ระบบขายหน้าร้าน (POS) ที่มีตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS หลายแห่งและต้องการจัดการสินค้าคงคลังของคุณในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหน้านี้เพื่อเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ

  • หากในขณะนี้คุณมีตำแหน่งที่ตั้งเดียวใน Shopify หรือมีตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งและใช้บริการการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกด้วย คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ฟังก์ชันนี้และให้ข้ามขั้นตอนในหน้านี้ไป คุณสามารถเริ่มเพิ่มและใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

  • หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก คุณจะไม่สามารถเก็บสต็อกสินค้าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้

เปิดใช้งานหลายตำแหน่งที่ตั้ง

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

  1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้านค้า
  2. ไปยังการตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
  3. คลิกเปิดใช้งานสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้ง
  4. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของคุณจะถูกกำหนดไปยังต้นทางการจัดส่งของคุณ
  5. คลิกเปิดใช้งานสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้ง
  6. เริ่มต้นใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี