การเปิดใช้งานหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเหตุ: การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้งจะเปิดใช้โดยอัตโนมัติในร้านค้า Shopify บางร้าน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในหน้าการตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง ของส่วน Shopify admin เมื่อเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งแล้ว หากมีการเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณแล้ว ให้เริ่มต้นใช้งานด้วยตำแหน่งที่ตั้ง

ก่อนที่จะสามารถติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในกรณีดังต่อไปนี้:

 • หากคุณเป็นผู้ขายที่ใช้ Point of Sale (POS) ที่มีตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS หลายแห่งและต้องการจัดการสินค้าคงคลังของคุณในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหน้านี้เพื่อเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ

 • หากในขณะนี้คุณมีตำแหน่งที่ตั้งเดียวใน Shopify หรือมีตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งและใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกด้วย คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ฟังก์ชันนี้และให้ข้ามขั้นตอนในหน้านี้ไป คุณสามารถเริ่มเพิ่มและใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

 • หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก คุณจะไม่สามารถเก็บสต็อกสินค้าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้

แม้ว่าคุณจะมีตำแหน่งที่ตั้งแค่แห่งเดียว คุณก็ยังต้องเปิดใช้เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ Shopify ใหม่ล่าสุด เช่น การจัดส่งในพื้นที่ โดยที่การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

เปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • อ่านการเริ่มใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเพื่อทำความเข้าใจว่าคอนเวอร์ชั่นส่งผลต่อร้านค้าของคุณอย่างไรหลังจากที่คุณเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้ง

 • หากคุณมีแอปส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านค้าของคุณโดยเฉพาะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตแอปดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้ติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้งแล้ว

 • หากเป็นไปได้ ให้เปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งและอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังของคุณเมื่อปิดร้านค้าปลีกและเมื่อคุณไม่ได้รับยอดขายออนไลน์จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น อย่าเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในระหว่างที่มีกิจกรรมการขายออนไลน์ เช่น ช่วงแฟลชเซลล์

 • หากคุณเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้งอยู่แล้ว คุณจะไม่เห็นตัวเลือกที่ระบุไว้ในขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตการตั้งค่า
 2. ไปที่ การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
 3. คลิกเปิดใช้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้ง
 4. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของคุณจะถูกกำหนดไปยังต้นทางการจัดส่งของคุณ
 5. คลิกเปิดใช้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง
 6. เริ่มต้นใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี