เริ่มต้นใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง

มีการเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้า Shopify ทั้งหมด หากต้องการตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณหรือไม่ ให้ไปที่ส่วน Shopify admin แล้วไปที่ การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง

หากเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้านี้เพื่อตั้งค่าร้านค้าของคุณด้วยตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ได้เปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ คุณจะเห็นตัวเลือกให้เปิดใช้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้ง อ่านส่วนด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลว่าการเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งอาจส่งผลต่อร้านค้าของคุณอย่างไร เมื่อคุณพร้อม คุณสามารถเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้งได้

ตำแหน่งที่ตั้ง

จำนวนตำแหน่งที่ตั้งสูงสุดที่คุณสามารถมีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (ติดต่อทีมงานสนับสนุนของ Shopify Plus หากคุณต้องการมากกว่า 20 ตำแหน่งที่ตั้ง)

ที่ตั้งที่คุณปิดใช้งานจะไม่นับรวมในขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยคุณสามารถค้นหาขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งรวมถึงปริมาณที่คุณใช้ไปแล้วได้ในหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณใช้แอปที่สต็อกสินค้าคงคลังให้คุณตามจริง ระบบจะถือว่าแอปเหล่านั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งด้วย แอปสินค้าคงคลังจะประกอบด้วยแอปการดรอปชิป บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก และบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น แอปอาจเป็นคลังสินค้าที่ทำหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณ แอประบุตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งในส่วนแอปและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง แม้ระบบจะถือว่าแอปเหล่านี้จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แต่แอปเหล่านี้จะไม่นับรวมในขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หลังจากเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ ให้ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในส่วน Shopify admin ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้ในการสต็อกและจัดการสินค้าคงคลังของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณให้ไปที่ การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณไว้ในตำแห่นงที่ตั้งและแอปและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง

 2. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถสร้างและแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งหรือปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่คุณไม่ได้ใช้งานได้อีกต่อไป

ตำแหน่งที่ตั้งและแอปส่วนตัว

หากคุณมีแอปส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อร้านค้าของคุณโดยเฉพาะ คุณอาจต้องอัปเดตแอปดังกล่าวเพื่อใช้การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้ง โดยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าจำเป็นต้องอัปเดตแอปใดบ้าง อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบกับผู้พัฒนาของแอปเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าจำเป็นต้องอัปเดตแอปดังกล่าวหรือไม่

ผู้พัฒนาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนย้ายเพื่อรองรับหลายตำแหน่งที่ตั้งได้

ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อคุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งแล้ว ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏใน Shopify admin บนหน้าและส่วนที่มีการใช้งาน เช่น หน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวกรองในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า:

เมนูตำแหน่งที่ตั้งในหน้าสินค้า

เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บการเลือกของคุณไว้จนกว่าจะเปลี่ยน ตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้าจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้เบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงจะไม่มีการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

จำนวนสินค้าคงคลัง

เมื่อเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งต้นทางการจัดส่งของคุณ ซึ่งตำแหน่งต้นทางการจัดส่งของคุณคือตำแหน่งที่ตั้งที่ระบบจะใช้ในการคํานวณอัตราค่าจัดส่ง หากคุณต้องการให้ระบบจัดสรรปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นเมื่อมีการเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งต้นทางการจัดส่งได้

ขั้นตอน

หลังจากที่เปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อของต้นทางการจัดส่งจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในหน้าตำแหน่งที่ตั้งได้

หากมีการติดตามสินค้าโดยใช้แอปสินค้าคงคลัง ปริมาณของสินค้านั้นจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแอปนั้นเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้

คุณจำเป็นต้องอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณถูกต้อง

หากเป็นไปได้ ให้อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังของคุณเมื่อปิดร้านค้าปลีกของคุณและเมื่อคุณไม่มีกิจกรรมการขายออนไลน์ขนาดใหญ่ คุณสามารถทำการตรวจนับสินค้าคงคลังของคุณในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งและบันทึกข้อมูลนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณถูกต้องใน Shopify

หากคุณมีสถานที่และสินค้าจํานวนไม่มาก ให้อัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังของคุณในหน้าสินค้าคงคลัง

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนมาก ให้อัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังโดยการส่งออกและนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV หรือใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

ตัวอย่างการอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง

สมมติว่าคุณมีร้านค้าในสามตำแหน่งที่ตั้งและมีออตตาวาเป็นต้นทางการจัดส่ง หากไม่ได้เปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้งสำหรับร้านค้าคุณ สินค้าที่มีปริมาณ 20 ชิ้นจะถูกรวมเป็นปริมาณสินค้าคงคลังหนึ่งรายการ:

ออตตาวา มอนทรีออล และโตรอนโต: 20 ชิ้น

หลังจากเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้งแล้ว ออตตาวาจะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นและปริมาณทั้งหมดจะถูกมอบหมายไปยังที่นั่น:

 • ออตตาวา: 20 รายการ
 • มอนทรีออล: 0 รายการ
 • โตรอนโต: 0 รายการ

คุณต้องอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังของคุณ เพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งแต่ละตำแหน่งแสดงปริมาณที่คุณมีในตำแหน่งที่ตั้งนั้นตามจริงได้:

 • ออตตาวา: 10 ชิ้น
 • มอนทรีออล: 6 ชิ้น
 • โตรอนโต: 4 ชิ้น

อัตราค่าจัดส่งเมื่อใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้งแล้ว อัตราค่าจัดส่งของคุณจะถูกคํานวณตามที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของร้านค้าคุณ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการสินค้าของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณจะใช้เขตการจัดส่งเดียวกัน

หากคุณเสนอการจัดส่งฟรีหรืออัตราค่าจัดส่งตายตัวสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

หากอัตราค่าจัดส่งระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของคุณนั้นแตกต่างกันอย่างมาก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้

หากคุณต้องการเสนออัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันจากหลายสถานที่ คุณสามารถเปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทางเพื่อใช้โปรไฟล์การจัดส่งได้ ผู้ขายสามารถแสดงความเร็วในการจัดส่งให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินได้ด้วยการใช้การจัดส่งที่มีหลายต้นทาง

การจัดการคำสั่งซื้อ

สำหรับร้านค้าที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้ง การจัดการสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางต่อไปนี้:

 • เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อผ่านช่องทางการขายออนไลน์ใดๆ ตำแหน่งที่ตั้งที่คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะได้รับกำหนดนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทางและกำหนดโปรไฟล์การจัดส่งหรือไม่: - หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทาง หรือไม่ได้กำหนดโปรไฟล์การจัดส่ง คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกกำหนดไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ควรจะมีการจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้น โดยอิงตามรายการลำดับความสำคัญและสินค้าคงคลังที่มีอยู่ คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อตัดสินใจว่าจะมอบหมายคำสั่งซื้อเหล่านั้นไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใดเป็นอันดับแรกได้ หากตำแหน่งที่ตั้งใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ สินค้าคงคลังจะถูกดึงจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อแยกและจะมอบหมายไปยังหลายตำแหน่งที่ตั้ง โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดการได้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ หากต้องการดูตัวอย่างแบบละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้ง ให้อ่าน ตัวอย่าง - การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

  • หากคุณเปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทางและกำหนดโปรไฟล์การจัดส่ง คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งโดยจะอิงจากข้อมูลว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์อย่างไร
 • คำสั่งซื้อ Shopify POS จะใช้สินค้าคงคลังที่มีอยู่จากตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการขาย

 • คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์หรือไม่

 • สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน กระบวนการสร้างคำสั่งซื้อจะไม่แตกต่างไปจากนี้ สินค้าที่เพิ่มไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะถูกกำหนดไปยังตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้าตามลำดับความสำคัญและสินค้าคงคลังที่มีอยู่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี