เริ่มต้นใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง

มีการเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้า Shopify ทั้งหมด หากต้องการตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณหรือไม่ ให้ไปที่ส่วน Shopify admin แล้วไปที่ การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง

หากเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้า ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าร้านค้าของคุณด้วยตำแหน่งที่ตั้ง

หากไม่ได้เปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้า คุณจะเห็นตัวเลือกเปิดใช้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้ง อ่านส่วนด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลว่าการเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งอาจส่งผลต่อร้านค้าของคุณอย่างไร จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่าคุณต้องการเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่

ตำแหน่งที่ตั้ง

จำนวนตำแหน่งที่ตั้งสูงสุดที่คุณสามารถมีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (ติดต่อทีมงานสนับสนุนของ Shopify Plus หากคุณต้องการมากกว่า 20 ตำแหน่งที่ตั้ง)

ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณปิดใช้งานจะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากคุณใช้แอปที่มีการสต็อกสินค้าคงคลังตามจริงสำหรับคุณ แอปเหล่านั้นจะถือเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แอปสินค้าคงคลัง ได้แก่ แอปดรอปชิปปิ้ง แอปบริการโลจิสติกส์จากภายนอก และบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น แอปจะเป็นคลังสินค้าที่จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณ แม้ว่าแอปเหล่านี้จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แต่จะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หลังจากเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณ ให้ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในส่วน Shopify admin ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้ในการสต็อกและจัดการสินค้าคงคลังของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง > ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะมีชื่ออยู่ถัดจากส่วน ตำแหน่งที่ตั้งและตำแหน่งที่ตั้งของแอปและการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

 2. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถสร้างและแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งหรือปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่คุณไม่ได้ใช้งานได้อีกต่อไป

ตำแหน่งที่ตั้งและแอปส่วนตัว

หากคุณมีแอปส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับร้านค้าของคุณ คุณอาจต้องอัปเดตเพื่อใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าตำแหน่งที่ตั้งที่ช่วยให้คุณทราบว่าจำเป็นต้องอัปเดตแอปใด อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบกับผู้พัฒนาของแอปเพื่อดูว่าจำเป็นต้องอัปเดตแอปดังกล่าวหรือไม่

ผู้พัฒนาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายเพื่อรองรับหลายตำแหน่งที่ตั้งได้

ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อคุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งแล้ว ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏใน Shopify admin บนหน้าและส่วนที่มีการใช้งาน เช่น หน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวกรองในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า:

เมนูตำแหน่งที่ตั้งในหน้าสินค้า

เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บการเลือกของคุณไว้จนกว่าจะเปลี่ยน ตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้าจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้เบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงจะไม่มีการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

จำนวนสินค้าคงคลัง

เมื่อเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง จำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งต้นทางการจัดส่งของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางการจัดส่งของคุณคือที่อยู่ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่ง

คุณจำเป็นต้องอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณถูกต้อง

หากเป็นไปได้ ให้อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังของคุณเมื่อปิดร้านค้าปลีกของคุณและเมื่อคุณไม่มีกิจกรรมการขายออนไลน์ขนาดใหญ่ คุณสามารถทำการตรวจนับสินค้าคงคลังของคุณในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งและบันทึกข้อมูลนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณถูกต้องใน Shopify

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนเล็กน้อย ให้อัปเดตจำนวนในหน้าสินค้าคงคลัง

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนมาก ให้ใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวหรือใช้การส่งออกและนำเข้าไฟล์ CSV

ตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนเล็กน้อย

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนเล็กน้อย คุณสามารถอัปเดตยอดเงินทีละรายการได้ในหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. อัปเดตสินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง:

  1. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง
  2. อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าแต่ละรายการ หากคุณไม่มีสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าในรายการ หมายความว่าคุณอาจไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าดังกล่าวได้หรือสินค้านั้นไม่ได้สต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านเกี่ยวกับการกำหนดสินค้าคงคลังไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนมาก

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าจำนวนมาก ให้อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังโดยการส่งออกและนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV หรือใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV หรือการเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

ตัวอย่างการอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง

สมมติว่าคุณมีร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งสามแห่ง และขณะนี้คุณมีสินค้ารายการหนึ่งรวม 20 ชิ้นที่แสดงเป็นจำนวนสินค้าคงคลังเดียว:

ออตตาวา มอนทรีออล และโตรอนโต: 20 ชิ้น

หลังจากที่คุณเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังเพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งแสดงจำนวนสินค้าคงคลังที่เฉพาะเจาะจง:

 • ออตตาวา: 10 ชิ้น
 • มอนทรีออล: 6 ชิ้น
 • โตรอนโต: 4 ชิ้น

อัตราค่าจัดส่งเมื่อใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง

อัตราค่าจัดส่งจะคำนวณจากที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งต้นทางการจัดส่งของร้านค้าคุณ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณจะใช้เขตการจัดส่งเดียวกัน

หากคุณเสนอการจัดส่งฟรีหรืออัตราค่าจัดส่งตายตัวสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

หากอัตราค่าจัดส่งของคุณแตกต่างกันอย่างมากระหว่างแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเป็นต้นทางการจัดส่งของคุณได้

การจัดส่งจากหลายต้นทางทำให้ผู้ขายสามารถใช้โปรไฟล์การจัดส่งได้ ด้วยการจัดส่งหลายต้นทาง ผู้ขายสามารถแสดงความเร็วในการจัดส่งให้ลูกค้าเห็นเมื่อทำการชำระเงินได้

การจัดการคำสั่งซื้อ

สำหรับร้านค้าที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้ง การจัดการสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางต่อไปนี้:

 • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ คำสั่งซื้อจะถูกกำหนดไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ควรจัดการโดยอิงจากรายการลำดับความสำคัญและสินค้าคงคลังที่มีอยู่ คุณสามารถใช้รายการลำดับความสำคัญของการจัดการสินค้าเพื่อตัดสินใจว่าจะกำหนดคำสั่งซื้อไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใดเป็นแห่งแรก หากตำแหน่งที่ตั้งใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ สินค้าคงคลังจะถูกดึงมาจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อแยกและกำหนดไปที่ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้จากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ
 • คำสั่งซื้อ Shopify POS จะใช้สินค้าคงคลังที่มีอยู่จากตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการขาย
 • คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์หรือไม่
 • สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน กระบวนการสร้างคำสั่งซื้อจะไม่แตกต่างไปจากนี้ สินค้าที่เพิ่มไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะถูกกำหนดไปยังตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้าตามลำดับความสำคัญและสินค้าคงคลังที่มีอยู่

หากต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของการจัดการสินค้า ให้กำหนดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างของการจัดการคำสั่งซื้อ

สมมติว่าคุณมีร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งสามแห่ง ขณะนี้คุณมีสินค้ารายการหนึ่ง 100 ชิ้นในสต็อกทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าใหญ่ที่นิวยอร์ก - 18
 • ร้านค้าป๊อปอัพที่นิวยอร์ก - 20
 • คลังสินค้าที่นิวยอร์ก - 62

คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการโดยอิงตามการกำหนดลักษณะของคุณได้:

 1. ร้านค้าใหญ่ที่นิวยอร์ก
 2. คลังสินค้าที่นิวยอร์ก
 3. ร้านค้าป๊อปอัพที่นิวยอร์ก

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า 20 ชิ้น

คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดการที่ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าใหญ่ในนิวยอร์กตามลำดับความสำคัญในการจัดการสินค้า

ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าใหญ่ในนิวยอร์กมีสินค้า 18 ชิ้นในสต็อก ดังนั้นระบบจะลองกำหนดคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งถัดไปในรายการลำดับความสำคัญ ซึ่งก็คือคลังสินค้าในนิวยอร์ก คำสั่งซื้อทั้งหมดสามารถจัดการได้ที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้ ดังนั้นคำสั่งซื้อจะถูกกำหนดไปยังคลังสินค้าในนิวยอร์ก

สำหรับตัวอย่างการจัดการคำสั่งซื้อที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านตัวอย่าง - การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี