การจัดการคำสั่งซื้อด้วยตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าคงคลังของคุณได้ ระบบจะจัดเรียงคำสั่งซื้อของคุณเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าคงคลังและตำแหน่งที่ตั้งคุณต้องจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏใน Shopify admin ในหน้าและส่วนที่ตัวกรองดังกล่าวสามารถใช้งานได้ เช่นหน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน โดยระบบจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้านั้นๆ ไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวจึงจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

การจัดการคำสั่งซื้อสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หากลูกค้าดำเนินการและจ่ายคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าหลายชิ้น และสต็อกสินค้ามากกว่าหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน ดังนั้นคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อบางส่วนต่างหากได้ โดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าคงคลังของคุณ

ขั้นตอน:

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้าได้ หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างจากที่กำหนดไว้ ส่วน "ตำแหน่งที่ตั้ง" จะช่วยให้คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดการได้จากรายละเอียดคำสั่งซื้อ

หากสินค้าถูกสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งเดียวของคุณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดการสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอน:

การคืนเงินคำสั่งซื้อ

การคืนเงินคำสั่งซื้อจะส่งผลให้การชำระเงินถูกส่งกลับไปยังลูกค้า เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณจะสามารถเลือกคืนสินค้ากลับสต็อกและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้าได้ และสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการคืนสินค้ากลับได้ในส่วน "ตำแหน่งที่ตั้ง"

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี