การเปิดใช้งาน Shopify Markets Pro

หลังจากที่ใบสมัคร Markets Pro ของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนในหน้าตลาด จากนั้นคุณจึงสามารถเปิดใช้งาน Markets Pro ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งาน Markets Pro

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งาน Markets Pro โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่ Markets Pro จะทำต่อร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว

การเปลี่ยนแปลงที่ Markets Pro ทำต่อร้านค้าของคุณ
การตั้งค่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ร้านค้า
 • ช่องทางการชำระเงินของคุณจะสลับไปเป็นช่องทางการชำระเงินของ Markets Pro สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ
 • แค็ตตาล็อกสินค้าของคุณจะได้รับการจำแนกประเภทโดยอัตโนมัติด้วยพิกัดศุลกากรและปรับตามข้อจํากัดในแต่ละประเทศ
 • ราคาสินค้าของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งเพื่อรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน
 • การชำระเงิน
 • มีการเพิ่มวิธีการชำระเงินในท้องถิ่นไปยังขั้นตอนการชำระเงินของคุณ
 • มีการคํานวณและเรียกเก็บอากรในขั้นตอนการชำระเงิน
 • มีการเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของ Markets Pro
 • มีการใช้ DHL Express ที่จัดส่งแบบชำระอากรล่วงหน้าในขั้นตอนการชำระเงิน
 • มีการเพิ่มข้อจำกัดความรับผิดชอบไปยังขั้นตอนการชำระเงินซึ่งระบุว่า Global-e เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับธุรกรรมในคําสั่งซื้อระหว่างประเทศ
 • ตลาด
 • มีการสร้างตลาดขึ้นมาสำหรับตลาดระหว่างประเทศที่คุณขายสินค้าอยู่ในปัจจุบัน
 • ประเทศที่ไม่รองรับจะถูกลบออกจากตลาด
 • สกุลเงินที่ไม่รองรับจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ
 • ร้านค้าออนไลน์
 • 136 สกุลเงินที่ยอมรับในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • แอป Geolocation จะติดตั้งในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้เลือกซื้อสินค้าโดยสัมผัสประสบการณ์ที่เหมาะกับท้องถิ่นของตน
 • มีการเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางโดเมนเพื่อปรับ SEO ให้เหมาะสม
 • คำสั่งซื้อระหว่างประเทศทั้งหมดของคุณจะได้รับตรวจสอบการฉ้อโกง
 • การชำระเงิน
 • คุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Markets Pro มีธุรกรรมประเภทใหม่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 • Markets Pro จะกลายเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศทั้งหมด
 • เปิดใช้งาน Markets Pro

  1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
  2. คลิก “เปิดใช้งานตอนนี้
  3. ในส่วนการจัดส่งกับ DHL Express ผ่าน Markets Pro ให้เลือกวิธีการจัดการคำสั่งซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก ถัดไป
  • หากคุณจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้พาร์ทเนอร์ด้านการจัดการคำสั่งซื้อ ให้คัดลอกรหัสเฉพาะทั่วโลก (GUID) กรอก GUID ที่กำหนดโดยพาร์ทเนอร์ด้านการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป
   • การจัดส่ง: หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ Shipstation ให้ดูที่ คู่มือนี้
  1. ในส่วนเลือกกลยุทธ์ด้านการจัดส่ง ให้ตรวจสอบตัวเลือกแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการตั้งอัตราค่าจัดส่งตายตัวสำหรับแต่ละเขตพื้นที่โดยอิงตามน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์โดยเฉลี่ย ให้เลือกใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัว จากนั้นคลิกที่ถัดไป
  • หากต้องการคํานวณอัตราค่าจัดส่งโดยอัตโนมัติสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ให้เลือกใช้อัตราค่าจัดส่งที่คํานวณแล้วของ Markets Pro จากนั้นคลิกที่ ถัดไป
  • หากต้องการจัดการอัตราค่าจัดส่งของคุณในแต่ละตลาดด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:
   1. คลิกดูตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก จัดการอัตราค่าจัดของคุณเอง
   2. เลือกฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ Shopify ทำต่ออัตราที่มีอยู่ของฉัน จากนั้นคลิก ยอมรับ
   3. คลิกถัดไป
  1. ในส่วนการเปลี่ยนแปลงการจัดการคำสั่งซื้อของตลาดรอง ให้ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิก ยอมรับ
  2. ในส่วน “การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสกุลเงินและการชำระเงิน” ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิก “ยอมรับ
  3. ในส่วน “การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตลาดของคุณ” ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิก “ยอมรับ
  4. ในส่วนข้อจํากัดของสินค้า ตรวจสอบสินค้าที่ขายได้ทั่วโลกหรือถูกจำกัดการขายในบางส่วน จากนั้นคลิก ยอมรับ คุณสามารถดูสาเหตุของข้อจํากัดเหล่านี้ได้ แต่คุณไม่สามารถลบข้อจํากัดได้ สินค้าที่ถูกจำกัดไว้จะไม่แสดงต่อลูกค้าของคุณในตลาดที่ระบุ
  5. ในส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับ Markets Pro ให้ตรวจสอบรายการร้านค้าและการตั้งค่าตลาดทั้งหมดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกเปิดใช้งาน Markets Pro

  การปิดใช้งาน Markets Pro

  การเปิดใช้งาน Markets Pro จะมีผลกับทุกตลาดของคุณ คุณไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Markets Pro เฉพาะในบางตลาดได้

  หากคุณไม่ต้องการใช้ Markets Pro กับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศทั้งหมดอีกต่อไป คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify และขอปิดใช้งาน Markets Pro ในร้านค้าของคุณ มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถปิดใช้งาน Markets Pro ได้

  หลังจากปิดใช้งาน Markets Pro โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ตลาดที่ไม่ใช่ตลาดหลักถูกปิดใช้งาน คุณจะต้องตรวจสอบตลาดของคุณและเปิดใช้งานอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการขายข้ามพรมแดนต่อ
  • ตรวจสอบและอัปเดตอัตราค่าจัดส่งของคุณหลังจากปิดใช้งาน อัตราค่าจัดส่งจะไม่เปลี่ยนกลับเป็นวิธีการก่อนหน้าการเปิดใช้งาน Markets Pro โดยอัตโนมัติ
  • คำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นก่อนการปิดใช้งานยังต้องจัดการผ่าน Markets Pro โดยใช้ DHL Express คำสั่งซื้อที่ทำหลังจากการปิดใช้งานสามารถใช้วิธีการจัดการอื่นๆ ได้

  คุณสามารถเปิดใช้งาน Markets Pro อีกครั้งได้จากการตั้งค่า > ตลาด

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี