ตั้งค่าการกําหนดราคาในพื้นที่

เมื่อคุณสร้างตลาดใหม่แบบที่มีหนึ่งหรือหลายประเทศหรือภูมิภาค ลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคเหล่านั้นจะเรียกดูและชำระเงินในสกุลเงินในพื้นที่ของพวกเขาตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณสร้างตลาดในประเทศใหม่แบบประเทศเดียว สกุลเงินหลักของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินของประเทศหรือภูมิภาคนั้น หากสกุลเงินไม่รองรับ สกุลเงินหลักของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินหลักของร้านค้าคุณ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ สกุลเงินหลักตามค่าเริ่มต้นของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินหลักของร้านค้า และจะมีการเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในตลาดหลายประเทศของคุณสามารถดูราคาเป็นสกุลเงินตามค่าเริ่มต้นในประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ หากจําเป็น คุณสามารถปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ของตลาดหลายประเทศ แล้วตั้งค่าสกุลเงินสำหรับทุกประเทศและภูมิภาคในตลาดหลายประเทศได้ เมื่อปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ลูกค้าทุกรายในตลาดนั้นจะเห็นและจ่ายในสกุลเงินที่คุณเลือก

เปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่สำหรับตลาดหลายประเทศ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ ระบบจะเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ตามค่าเริ่มต้น หากปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ในตลาด คุณสามารถเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่อีกครั้งได้

ขั้นตอน:

  1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

  2. คลิกที่ “จัดการ” ถัดจากชื่อของตลาด

  3. ถัดจากสกุลเงินและการกำหนดราคา ให้คลิกจัดการ

  4. ที่ตัวเลือกใช้สกุลเงินในพื้นที่ ให้เลือกเปิด

  5. คลิกที่ “บันทึก"

ปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่สำหรับตลาดหลายประเทศ

คุณสามารถปิดใช้ตัวเลือกสกุลเงินในพื้นที่สำหรับตลาดหลายประเทศได้ เมื่อปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าในตลาดนั้นจะต้องเลือกซื้อสินค้าในสกุลเงินหลักของตลาดหรือสกุลเงินหลักอื่นที่คุณเลือก

ขั้นตอน:

  1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

  2. คลิกที่ “จัดการ” ถัดจากชื่อของตลาด

  3. ถัดจากสกุลเงินและการกำหนดราคา ให้คลิกจัดการ

  4. ที่ตัวเลือกใช้สกุลเงินในพื้นที่ ให้เลือกปิด

  5. คลิกที่ “บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี