การลบเมตาฟิลด์

หากคุณไม่ต้องการให้เมตาฟิลด์เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์และค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

ลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์และค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมตาฟิลด์
  2. ในส่วนจัดการเมตาฟิลด์ ให้เลือกหมวดหมู่เมตาฟิลด์ที่มีคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  3. คลิกที่คำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  4. คลิกที่ "ลบ" จากนั้นคลิกที่ "ลบ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี