การลบเมตาฟิลด์

หากคุณไม่ต้องการมีเมตาฟิลด์เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้ เมื่อคุณลบจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

  • ลบเฉพาะจำกัดความเมตาฟิลด์
  • ลบทั้งคำจำกัดความเมตาฟิลด์และค่าเมตาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หากคุณต้องการบันทึกค่าที่เชื่อมโยงกับเมตาฟิลด์ ให้ลบเฉพาะคำจำกัดความเมตาฟิลด์ หลังจากที่คุณลบคำจำกัดความ คุณจะสามารถเข้าถึงค่าได้โดย [การโอนย้ายค่าดังกล่าวไปยังเมตาฟิลด์นิยามแบบใหม่(/manual/metafields/metafield-definitions/migrating-metafields-to-a-definition) ด้วยเนมสเปซและคีย์เดียวกัน

ลบคำจำกัดความของเมตาฟิลด์

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมตาฟิลด์
  2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่มีคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  3. คลิกที่คำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการลบ
  4. คลิกที่ "ลบ" จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • หากต้องการแสดงค่าที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ของร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่ "ลบเฉพาะคำจำกัดความเท่านั้น"
    • หากต้องการลบเมตาฟิลด์และค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้คลิกที่ "ลบคำจำกัดความและค่าเมตาฟิลด์ทั้งหมด"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี