คำจำกัดความเมตาฟิลด์

คำจำกัดความเมตาฟิลด์จะทำหน้าที่เป็นเทมเพลตที่ระบุว่าส่วนใดของร้านค้าคุณที่มีการนำเมตาฟิลด์ไปใช้และค่าที่เมตาฟิลด์สามารถมีได้ ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าเมตาฟิลด์ไปยังสินค้า คำสั่งซื้อ หรือส่วนอื่นๆ ของร้านค้าคุณได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์ในข้อมูลดังกล่าวก่อน การเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่ากฎการตรวจสอบยืนยันเดียวกันนั้นมีผลใช้กับทุกค่าที่คุณป้อนให้กับเมตาฟิลด์ที่ระบุ

คุณสามารถเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์ในหน้าเมตาฟิลด์ ของส่วน Shopify admin ได้ คุณสามารถเพิ่มประเภทเมตาฟิลด์เพิ่มเติมได้โดยใช้แอปจาก Shopify App Store หรือโดยการแก้ไขรหัสธีมของคุณ คุณสามารถมีคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้สูงสุด 100 รายการ

ส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์

คำจำกัดความเมตาฟิลด์มีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์
ชื่อ คำอธิบาย
เนมสเปซและคีย์

เนมสเปซกับคีย์จะรวมกันสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณขึ้นมา โดยเนมสเปซกับคีย์ต่างๆ จะคั่นระหว่างกันด้วย . และจะมีได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข _ และ - เท่านั้น

คุณสามารถใช้เนมสเปซเพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แต่ชุดของการผสมผสานเนมสเปซและคีย์แต่ละชุดจะต้องไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เนมสเปซ products เพื่อจัดกลุ่มคีย์ expiration_date และ rating สำหรับเมตาฟิลด์สินค้าของคุณ

คำจำกัดความแบบมาตรฐานจะใช้เนมสเปซและคีย์ที่จัดระบบเป็นมาตรฐาน ในขณะที่คำจำกัดความแบบกำหนดเองจะใช้เนมสเปซและคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่คุณสามารถแก้ไขได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคำจำกัดความของเมตาฟิลด์

มูลค่า ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่ในเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อความธรรมดา URL หรือจํานวนเต็ม
คำอธิบาย (ไม่บังคับ) คำอธิบายของเมตาฟิลด์ช่วยให้คุณป้อนค่าที่ถูกต้อง โดยคำอธิบายจะแสดงบนหน้า Shopify admin ที่คุณเพิ่มค่าให้กับเมตาฟิลด์ของคุณ
การตรวจสอบยืนยัน (ไม่บังคับ) การตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าเพื่อจํากัดค่าที่เมตาฟิลด์ของคุณสามารถมีได้ คุณสามารถตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด หรือใช้นิพจน์ทั่วไปเพื่อควบคุมช่วงของค่าที่ยอมรับได้ให้กับเมตาฟิลด์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น คำจำกัดความเมตาฟิลด์ของวันหมดอายุสินค้าอาจมีเนมสเปซและคีย์ของ products.expiration_date, ค่าของ Date และคำอธิบายของ Enter the date in the format YYYY/MM/DD โดยกฎการตรวจสอบยืนยันอาจระบุว่าเฉพาะค่าวันที่ระหว่าง 2021/07/01 ถึง 2025/12/31 เท่านั้นที่ถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารของผู้พัฒนาสำหรับเมตาฟิลด์

ประเภทของคำจำกัดความเมตาฟิลด์

เมื่อคุณเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณจะสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

  • เลือกคำจำกัดความมาตรฐาน
  • สร้างคำจำกัดความของลูกค้า

ใช้คำจำกัดความมาตรฐานสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณหากเป็นไปได้ ระบบจะกําหนดค่าคำจำกัดความมาตรฐานให้คุณโดยอัตโนมัติและค่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับ Shopify ได้ทุกส่วน เนื่องจากคำจำกัดความเมตาฟิลด์มาตรฐานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับร้านค้า Shopify ทุกร้าน ทำให้ได้รับการรองรับจากแอป ธีม และส่วนอื่นๆ ของร้านค้า ตัวอย่างคำจำกัดความมาตรฐาน ได้แก่ การให้คะแนนสินค้า วันที่และเวลา และสินค้าที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความมาตรฐาน โปรดดูที่เมตาฟิลด์มาตรฐานของ Shopify

คุณจำเป็นต้องสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองในสถานการณ์ต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี