การสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเอง

หากไม่มีคำจำกัดความเมตาฟิลด์มาตรฐานสำหรับข้อมูลเฉพาะทางที่คุณต้องการเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify คุณสามารถสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเองได้ นอกจากนี้คุณยังสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองเมื่อคุณโอนย้ายเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังคำจำกัดความ

เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองสำหรับเมตาฟิลด์ คุณสามารถระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ได้

 • เนมสเปซและคีย์ ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร้านค้าคุณ
 • ประเภทเนื้อหา เช่น ข้อความ ไฟล์ หรือ URL
 • กฎการตรวจสอบยืนยัน เช่น ขีดจํากัดตัวอักษร หรือค่าขั้นต่ำสุดและสูงสุด
 • คำอธิบาย (ไม่บังคับ) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่จะป้อนในเมตาฟิลด์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์

เนื้อหาบางประเภทมีตัวเลือกการกําหนดค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องเลือก โดยตัวเลือกการกําหนดค่าอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • หน่วยวัดเริ่มต้น
 • ช่องข้อมูลแบบบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด
 • ค่าขั้นต่ำสุดและสูงสุด
 • สกุลเงินเริ่มต้น

สร้างคำจำกัดความของลูกค้า

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมตาฟิลด์
 2. ในส่วนจัดการเมตาฟิลด์ ให้เลือกประเภทของเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น เมตาฟิลด์สินค้า
 3. คลิกที่ "เพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์"
 4. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ จากนั้นเลือกชื่อที่คุณป้อนจากเมนูดรอปดาวน์
 5. ตัวเลือกเพิ่มเติม: แก้ไขตัวระบุเริ่มต้นสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณในช่องเนมสเปซและคีย์
 6. ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับค่าเมตาฟิลด์ของคุณ
 7. คลิก "เลือกประเภทเนื้อหา" จากนั้นเลือกประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมกับเมตาฟิลด์ของคุณมากที่สุดจากเมนูดรอปดาวน์
 8. กำหนดค่าของประเภทเนื้อหาและข้อมูลการตรวจสอบยืนยัน: - หากประเภทเนื้อหามีตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ประเภทของหน่วยการวัด

  • ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในส่วนการตรวจสอบยืนยัน ให้กำหนดค่ากฎเพิ่มเติมเพื่อจำกัดช่วงของค่าที่ยอมรับ
  • หากประเภทเนื้อหามีส่วนค่าเริ่มต้น ให้เลือกหน่วยเริ่มต้นจากเมนูดรอปดาวน์
  • ตัวเลือกเพิ่มเติม: หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทเนื้อหาหรือกฎของการตรวจสอบยืนยันสำหรับคำจำกัดความของลูกค้าคุณ ให้คลิกที่ "เปลี่ยน" จากนั้นให้เลือกประเภทเนื้อหาอื่นจากเมนูดรอปดาวน์
 9. คลิกที่บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเพิ่มคำจำกัดความสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ คุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี