ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์

เมตาฟิลด์แต่ละประเภทใช้ได้กับช่วงของค่าที่รองรับตามการใช้งานที่แตกต่างกัน ดูที่ตารางของประเภทเนื้อหาเมตาฟิลด์ทั่วไปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ค่าที่รองรับของเมตาฟิลด์แต่ละประเภท
 • ตัวอย่างการใช้งานเมตาฟิลด์แต่ละประเภท
 • หากประเภทเนื้อหาสามารถใช้เป็น รายการเมตาฟิลด์ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบสำหรับผู้พัฒนาเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

ประเภทเนื้อหาเมตาฟิลด์ทั่วไป
ประเภทเนื้อหา คำอธิบาย ตัวอย่าง
สี รองรับค่า RGB ในรูปแบบ #RRGGBB

สามารถใช้ช่องสีในรายการค่าได้

จัดเก็บสีของสินค้าแล้วตั้งค่าพื้นหลังของหน้าสินค้าให้เป็นสีเดียวกัน
วันที่ รองรับค่าวันที่ในรูปแบบ ISO 8601 โดยไม่มีเขตเวลา

สามารถใช้ช่องวันที่ในรายการค่าได้

เพิ่มวันหมดอายุของสินค้า วันที่จัดส่งของคำสั่งซื้อ หรือวันเกิดของลูกค้า
วันที่และเวลา รองรับค่าวันที่ในรูปแบบ ISO 8601 และค่าเวลาในเขตเวลา UTC

คุณสามารถใช้ช่องวันที่และเวลาในรายการค่าได้

เพิ่มวันที่เริ่มกิจกรรมหรือวันที่เปิดตัวสินค้า
ขนาด รองรับทั้งค่าที่เป็นจำนวนเต็มและทศนิยม โดยขนาดจะใช้ค่าหน่วยการวัดระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้

สามารถใช้ช่องขนาดในรายการค่าได้

เพิ่มความสูงของกล่องหรือความยาวของสินค้า เช่น ความยาวของผ้าพันคอ
น้ำหนัก รองรับทั้งจํานวนเต็มและค่าทศนิยม น้ําหนักจะใช้หน่วยการวัดระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียล

สามารถใช้ช่องน้ำหนักในรายการค่าได้

เพิ่มน้ำหนักสินค้าหรือส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น กรัมของน้ำตาล
ปริมาณ รองรับทั้งค่าที่เป็นจำนวนเต็มและทศนิยม โดยปริมาณจะใช้ค่าหน่วยการวัดระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้

สามารถใช้ช่องปริมาณในรายการค่าได้

เพิ่มความจุของขวดน้ำ
ตัวเลข

รองรับค่าจํานวนเต็มหรือทศนิยม ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกําหนดค่าการนิยามค่าของคุณ คุณสามารถใช้ทั้งจํานวนเต็มและทศนิยมในรายการค่าได้

 • ค่าจํานวนเต็มสามารถอยู่ในช่วงของ -4,611,686,018,427,387,904 ถึง 4,611,686,018,427,387,903
 • ค่าทศนิยมสามารถอยู่ในช่วงของ +/-99999999999.99999999999 ที่มีตัวเลขก่อนทศนิยมสูงสุด 13 หลักและตัวเลขที่ตามหลังสูงสุด 9 หลัก

อาจใช้เมตาฟิลด์ที่เป็นค่าจํานวนเต็มเพื่อเพิ่มจํานวนหน้าของหนังสือ

อาจใช้เมตาฟิลด์ที่เป็นค่าทศนิยมเพื่อใส่น้ำหนักกะรัตสำหรับเครื่องประดับ

การให้คะแนน รองรับค่าที่เป็นทศนิยมตามสัดส่วนที่กําหนด โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกําหนดคำอธิบายของคุณ

สามารถใช้ช่องคะแนนในรายการค่าได้

เพิ่มคะแนนกลุ่มเป้าหมายหรือการให้ดาวแก่สินค้า
ข้อมูลอ้างอิงสินค้า รองรับการเชื่อมโยงไปยังสินค้ารายการเดียวหรือหลายรายการในรายการเมตาฟิลด์ ร้านค้าและหน้าจอที่แสดงสินค้าบนหน้าสินค้าหรือหน้าคอลเลกชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ข้อมูลอ้างอิงตัวเลือกสินค้า รองรับการลิงก์ไปยังตัวเลือกสินค้ารายการเดียว จัดเก็บและแสดงรายการเสื้อผ้าอื่นๆ ที่มีสีเดียวกันบนหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
การอ้างอิงไฟล์

รองรับการอัปโหลดไฟล์เดียวในไฟล์ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

 • รูปภาพ
  • รูปภาพจะต้องมีขนาดน้อยกว่า 20 MB รูปแบบที่ยอมรับ: JPEG, PNG, WEBP, HEIC และ GIF
 • วิดีโอ
  • วิดีโอจะต้องมีขนาดน้อยกว่า 1 GB และมีความยาวน้อยกว่าสิบนาที รูปแบบที่ยอมรับ: MOV และ MP4
 • ไฟล์ทุกประเภท
  • ไฟล์ทั่วไปจะมีขนาดน้อยกว่า 20MB

รูปภาพและวิดีโอสามารถแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้ ไฟล์ทั่วไปมีไว้เพื่อการดาวน์โหลดเท่านั้น

สำหรับรูปแบบไฟล์ที่รองรับโปรดดูที่ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์

เพิ่มไฟล์ PDF สำหรับคำแนะนำในการประกอบ
การอ้างอิงหน้า ช่วยให้คุณสามารถลิงก์ไปยังหน้าที่มีอยู่แล้วได้ รองรับการลิงก์ไปยังหน้าเดียวหรือหลายหน้าในรายการเมตาฟิลด์ แทรกหน้านโยบายของคุณหรือคู่มือดูแลโดยละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
URL รองรับ URL แบบ HTTP, HTTPS และ mailto: คุณสามารถจํากัด URL ให้กับโดเมนเฉพาะได้เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

สามารถใช้ช่อง URL ในรายการค่าได้

เพิ่มลิงก์ไปยังการรีวิวหนังสือหรือวิดีโอสินค้าที่โฮสต์บนเว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ่ง
ข้อความ

รองรับข้อความธรรมดาในช่องแบบบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด โดยสามารถแบ่งบรรทัดได้ในช่องแบบหลายบรรทัด

คุณสามารถใช้ช่องข้อความแบบเดี่ยวและหลายบรรทัดในรายการค่าได้

คุณสามารถจํากัดช่องข้อมูลแบบบรรทัดเดียวให้เฉพาะกับตัวเลือกที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถระบุเมื่อคุณสร้างข้อจํากัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

เพิ่มหมายเหตุการจัดส่ง การประกาศ หรือคำแนะนำในการซัก
เป็นจริงหรือเท็จ สร้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกว่าสภาพสินค้านั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เพิ่มว่ามีตัวเลือกหรือไม่ เช่น สามารถแกะสลักสินค้าได้หรือไม่
JSON รองรับข้อมูลดิบ JSON สำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูงเมื่อคุณต้องการแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้าง เพิ่มตารางข้อมูลจำเพาะที่มีคอลัมน์ที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละชิ้น ตัวอย่างเช่น ตารางแสดงส่วนประกอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี