ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์

เมตาฟิลด์แต่ละประเภทใช้ได้กับช่วงของค่าที่รองรับตามการใช้งานที่แตกต่างกัน ดูที่ตารางของประเภทเนื้อหาเมตาฟิลด์ทั่วไปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

  • ค่าที่รองรับของเมตาฟิลด์แต่ละประเภท
  • ตัวอย่างการใช้งานเมตาฟิลด์แต่ละประเภท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารของผู้พัฒนาสำหรับเมตาฟิลด์

ประเภทเนื้อหาและค่าเมตาฟิลด์ทั่วไป
ประเภทเนื้อหา คำอธิบาย ตัวอย่าง
สี รองรับค่า RGB ในรูปแบบ #RRGGBB จัดเก็บสีของสินค้าแล้วตั้งค่าพื้นหลังของหน้าสินค้าให้เป็นสีเดียวกัน
วันที่ รองรับค่าวันที่ในรูปแบบ ISO 8601 โดยไม่มีเขตเวลา เพิ่มวันหมดอายุของสินค้า
วันที่และเวลา รองรับค่าวันที่ในรูปแบบ ISO 8601 และค่าเวลาในเขตเวลา UTC เพิ่มวันที่เริ่มกิจกรรมหรือวันที่เปิดตัวสินค้า
ขนาด รองรับทั้งค่าที่เป็นจำนวนเต็มและทศนิยม โดยขนาดจะใช้ค่าหน่วยการวัดระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้ เพิ่มความสูงของกล่องหรือความยาวของสินค้า เช่น ความยาวของผ้าพันคอ
น้ำหนัก รองรับทั้งจํานวนเต็มและค่าทศนิยม น้ําหนักจะใช้หน่วยการวัดระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียล เพิ่มน้ำหนักสินค้าหรือส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น กรัมของน้ำตาล
ปริมาณ รองรับทั้งค่าที่เป็นจำนวนเต็มและทศนิยม โดยปริมาณจะใช้ค่าหน่วยการวัดระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลก็ได้ เพิ่มความจุของขวดน้ำ
ตัวเลข

รองรับทั้งค่าที่เป็นจํานวนเต็มและทศนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกําหนดค่าคำจำกัดความของคุณ

  • ค่าจํานวนเต็มสามารถอยู่ในช่วงของ -4,611,686,018,427,387,904 ถึง 4,611,686,018,427,387,903
  • ค่าทศนิยมสามารถอยู่ในช่วงของ +/-99999999999.99999999999 ที่มีตัวเลขก่อนทศนิยมสูงสุด 13 หลักและตัวเลขที่ตามหลังสูงสุด 9 หลัก

อาจใช้เมตาฟิลด์ที่เป็นค่าจํานวนเต็มเพื่อเพิ่มจํานวนหน้าของหนังสือ

อาจใช้เมตาฟิลด์ที่เป็นค่าทศนิยมเพื่อใส่น้ำหนักกะรัตสำหรับเครื่องประดับ

การให้คะแนน รองรับค่าที่เป็นทศนิยมตามสัดส่วนที่กําหนด โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกําหนดคำอธิบายของคุณ เพิ่มคะแนนกลุ่มเป้าหมายหรือการให้ดาวแก่สินค้า
ข้อมูลอ้างอิงสินค้า รองรับการลิงก์ไปยังสินค้ารายการเดียว จัดเก็บและแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ข้อมูลอ้างอิงตัวเลือกสินค้า รองรับการลิงก์ไปยังตัวเลือกสินค้ารายการเดียว จัดเก็บและแสดงรายการเสื้อผ้าอื่นๆ ที่มีสีเดียวกันบนหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
การอ้างอิงไฟล์

รองรับการอัปโหลดไฟล์เดี่ยวที่มีขนาดไม่เกิน 20 MB ในหนึ่งประเภทไฟล์ต่อไปนี้:

  • รูปภาพ
  • ไฟล์ทุกประเภท

รูปภาพในรูปแบบ JPEG, PNG และ GIF จะแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ ไฟล์ประเภทอื่นๆ ทั้งหมดจะแสดงเป็นพร้อมให้ดาวน์โหลด

เพิ่มไฟล์ PDF สำหรับคำแนะนำในการประกอบ
การอ้างอิงหน้า แสดงลิงก์ไปยังหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เพิ่มลิงก์ไปยังหน้านโยบาย บล็อกโพสต์ หรือคู่มือการดูแลโดยละเอียดบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
URL รองรับ URL แบบ HTTP, HTTPS และ mailto: คุณสามารถจํากัด URL ให้กับโดเมนเฉพาะได้เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ เพิ่มลิงก์ไปยังการรีวิวหนังสือหรือวิดีโอสินค้าที่โฮสต์บนเว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ่ง
ข้อความ

รองรับข้อความธรรมดาในช่องแบบบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด โดยสามารถแบ่งบรรทัดได้ในช่องแบบหลายบรรทัด

คุณสามารถจํากัดช่องข้อมูลแบบบรรทัดเดียวให้เฉพาะกับตัวเลือกที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถระบุเมื่อคุณสร้างข้อจํากัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

เพิ่มหมายเหตุการจัดส่ง การประกาศ หรือคำแนะนำในการซัก
เป็นจริงหรือเท็จ สร้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกว่าสภาพสินค้านั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เพิ่มว่ามีตัวเลือกหรือไม่ เช่น สามารถแกะสลักสินค้าได้หรือไม่
JSON รองรับข้อมูลดิบ JSON สำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูงเมื่อคุณต้องการแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้าง เพิ่มตารางข้อมูลจำเพาะที่มีคอลัมน์ที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละชิ้น ตัวอย่างเช่น ตารางแสดงส่วนประกอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี