การโอนย้ายเมตาฟิลด์ไปยังคำจำกัดความ

หากคุณต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบยืนยันไปยังชุดเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ของคุณไปยังคำจำกัดความได้ เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ กฎการตรวจสอบความถูกต้องที่คุณระบุจะป้องกันไม่ให้คุณหรือแอปของคุณเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง

คุณโอนย้ายเมตาฟิลด์ของคุณโดยสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีเนมสเปซและคีย์เฉพาะ หลังจากที่คุณสร้างคำจำกัดความแล้ว หากค่าใดๆ ของเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ของคุณไม่ตรงกับคำจำกัดความ คุณจำเป็นต้องแก้ไขค่าเมตาฟิลด์ของคุณ

คุณจะสามารถเพิ่มคำจำกัดความได้เฉพาะสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีเนมสเปซและคีย์ที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้น หากเนมสเปซและคีย์ของคุณมีอักขระพิเศษอยู่ด้วย คุณก็จะไม่สามารถโอนย้ายชุดเมตาฟิลด์นั้นไปยังคำจำกัดความได้

สร้างคำจำกัดความสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่ยังไม่มีคำจำกัดความ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมตาฟิลด์
 2. ในส่วนจัดการเมตาฟิลด์ ให้เลือกหมวดหมู่ที่มีเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในหน้าคำจำกัดความเมตาฟิลด์ ให้เลือกเนมสเปซและคีย์ที่คุณต้องการสร้างคำจำกัดความให้
 4. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

  1. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ
  2. ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ
 5. คลิกที่ "เลือกประเภทเนื้อหา" จากนั้นให้เลือกประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมกับเมตาฟิลด์ของคุณมากที่สุดจากเมนูดรอปดาวน์

 6. กำหนดค่าของประเภทเนื้อหาและข้อมูลการตรวจสอบยืนยัน:

  1. หากประเภทเนื้อหามีตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ประเภทของหน่วยการวัด
  2. ในส่วนการตรวจสอบยืนยัน ให้กําหนดค่ากฎเพิ่มเติมสำหรับคำจำกัดความของคุณ
  3. หากประเภทเนื้อหามีส่วนค่าเริ่มต้น ให้เลือกหน่วยเริ่มต้น
 7. คลิกที่บันทึก

 8. ตรวจสอบผลลัพธ์ของการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นคลิกที่ "บันทึกแล้วดําเนินการต่อ"

หากค่าเมตาฟิลด์ใดๆ ไม่ตรงกับคำจำกัดความใหม่ของคุณ คุณจำเป็นต้องแก้ไขค่าเมตาฟิลด์ของคุณ หลังจากที่คุณบันทึกคำจำกัดความแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของการตรวจสอบยืนยันใดๆ

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเพิ่มคำจำกัดความสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ คุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี