การนำเข้าไฟล์ CSV ด้วยแอป Store Importer

หากคุณกำลังย้ายไปยัง Shopify จากร้านค้า Shopify ที่มีอยู่แล้ว หรือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่แอป Store Importer รองรับ คุณสามารถใช้แอป Store Importer เพื่อนำเข้าสินค้า ลูกค้า และข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณได้

ข้อพิจารณา

 • กระบวนการนำเข้าจะไม่สร้างบริการจัดการคำสั่งซื้อ เนื่องจากบริการจัดการคำสั่งซื้อต้องมีอยู่ในร้านค้าของคุณก่อนที่จะนำเข้า หากการนำเข้าของคุณมีบริการจัดการคำสั่งซื้อที่ขาดหายไป ระบบจะสร้างสินค้าที่มีบริการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง โดยข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎเป็นข้อความในหน้าดัชนีข้อผิดพลาดโดยสรุปของการนำเข้า
 • แม้ว่าคุณจะสามารถนำเข้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้ กระบวนการนำเข้าจะไม่สามารถย้ายรหัสผ่านของลูกค้าได้เนื่องจากมีการตั้งค่ารหัสผ่านโดยใช้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มีลักษณะเฉพาะจาก Shopify อย่างไรก็ตามลูกค้าของคุณจำเป็นต้องได้รับเชิญให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของตนโดยใช้อีเมลที่คุณได้นำเข้า ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องได้รับเชิญให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของตนโดยใช้อีเมลที่คุณได้นำเข้า

การย้ายจากร้านค้า Shopify หนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่ง

หากต้องการโอนย้ายข้อมูลจากร้านค้า Shopify หนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่ง คุณต้องส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และสินค้าคงคลังเป็นไฟล์ CSV ก่อน จากนั้นจึงนำเข้าข้อมูลดังกล่าวโดยใช้แอป Store Importer

ขั้นตอน:

 1. ส่งออกข้อมูลต่อไปนี้จากร้านค้า Shopify ปัจจุบันของคุณ:

 2. ในหน้านำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก Shopify จากเมนูดรอปดาวน์

 3. ด้านล่างอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกแล้วของคุณ คุณสามารถเลือกไฟล์ CSV เป็นจำนวนกี่ไฟล์ก็ได้

 4. คลิกดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้านำเข้าร้านค้าไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คุณต้องการจะดำเนินการนำเข้ามา ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าดังกล่าว แล้วคลิกที่เลือกแพลตฟอร์มอื่น จากนั้นคุณจะสามารถเลือก Shopify ได้จากเมนูดรอปดาวน์

การย้ายจากแพลตฟอร์มอื่น

เมื่อโอนย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจากแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนข้อมูลเป็นไฟล์ CSV ในรูปแบบที่ Shopify กำหนด เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในรูปแบบ CSV ที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้โดยใช้แอป Store Importer

ขั้นตอน:

 1. ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณ

 2. ใช้เทมเพลต CSV สำหรับสินค้า ลูกค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณเป็นรูปแบบไฟล์ CSV ที่รองรับ

 3. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกแอป > นำเข้าร้านค้า

 4. ในหน้านำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก Shopify จากเมนูดรอปดาวน์

 5. ด้านล่างอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกแล้วของคุณ คุณสามารถเลือกไฟล์ CSV เป็นจำนวนกี่ไฟล์ก็ได้

 6. คลิกดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้านำเข้าร้านค้าไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คุณต้องการจะดำเนินการนำเข้ามา ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าดังกล่าว แล้วคลิกที่เลือกแพลตฟอร์มอื่น จากนั้นคุณจะสามารถเลือก Shopify ได้จากเมนูดรอปดาวน์

ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลนำเข้าของคุณ

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะเห็นข้อมูลสินค้าใน Shopify admin ของคุณ หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มลูกค้าได้ใน Shopify

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณอาจพบเจอในขณะนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

คำสั่งซื้อในอดีต

ระบบจะโอนย้ายคำสั่งซื้อที่นำเข้ามาจากแพลตฟอร์มเดิมของคุณไปยังร้านค้า Shopify เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติเท่านั้น รวมทั้งจะกำหนดคำสั่งซื้อเหล่านี้จะให้มีสถานะ เก็บถาวร โดยอัตโนมัติ แม้ในทางเทคนิคแล้วคุณจะสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ แต่ก็จะไม่สามารถดำเนินฟังก์ชันการทำงานใดๆ ก็ตามที่สงวนไว้ตามปกติสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในร้านค้า Shopify ได้

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากคุณตั้งค่าการมองเห็นสินค้าของคุณในร้านค้าก่อนหน้า เป็นซ่อน ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าของคุณทาง Shopify ได้ หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้า ให้ตั้งค่าให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

นำเข้าสินค้าบางอย่างหรือลูกค้าบางรายไม่สำเร็จ

ถ้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าได้ด้วยตัวเอง

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาดและสีต่างๆ หากหนึ่งในตัวเลือกสินค้าของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาด แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสี ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

สินค้าที่เป็นบัตรของขวัญ

ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าบัตรของขวัญ และคุณต้องสร้างด้วยตนเอง

การนำเข้าระเบียนสินค้าคงคลังบางรายการล้มเหลว

กระบวนการนําเข้าจะไม่สร้างตำแหน่งที่ตั้ง โดยคุณต้องมีตำแหน่งที่ตั้งในร้านค้าของคุณก่อนที่จะนําเข้า หากการนําเข้าของคุณขาดตำแหน่งที่ตั้งไป ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะปรากฏในข้อมูลสรุปการนําเข้าและสินค้าคงคลังจะถูกนําเข้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนี้

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

 • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี