การนำเข้าไฟล์ CSV ผ่านแอปสำหรับการนำเข้า

หากคุณย้ายจากร้านค้า Shopify ที่มีอยู่แล้วหรือจากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ไปยังร้านค้า Shopify คุณสามารถใช้แอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าเพื่อนำเข้าสินค้า ลูกค้า และข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณได้

ข้อพิจารณา

 • กระบวนการนำเข้าจะไม่สร้างบริการจัดการคำสั่งซื้อ เนื่องจากบริการจัดการคำสั่งซื้อต้องมีอยู่ในร้านค้าของคุณก่อนที่จะนำเข้า หากการนำเข้าของคุณมีบริการจัดการคำสั่งซื้อที่ขาดหายไป ระบบจะสร้างสินค้าที่มีบริการการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง โดยข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎเป็นข้อความในหน้าดัชนีข้อผิดพลาดโดยสรุปของการนำเข้า

การย้ายจากร้านค้า Shopify หนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่ง

หากต้องการย้ายข้อมูลจากร้านค้า Shopify หนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่ง คุณต้องส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และสินค้าคงคลังเป็นไฟล์ CSV จากนั้นจึงนำเข้าข้อมูลนี้โดยใช้แอปสำหรับการนำเข้า

ขั้นตอน:

 1. ส่งออกข้อมูลต่อไปนี้จากร้านค้า Shopify ปัจจุบันของคุณ: - สินค้า

 1. ในส่วน Shopify admin ของร้านค้าใหม่ของคุณ ให้คลิกที่แอป > นำเข้าร้านค้า หากคุณไม่เห็นแอปนี้ คุณต้องติดตั้งแอปดังกล่าว

 2. ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่คุณเห็นในหน้าดังกล่าว:

- คลิกที่เริ่มต้นใช้งาน - ในส่วนเลือกแพลตฟอร์มของคุณ ให้เลือก Shopify

 1. ในส่วนอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออก แอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าจะทำให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์หลายไฟล์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มไฟล์ CSV ทั้งหมดในครั้งเดียวได้

  อัปโหลดไฟล์ CSV ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและพร้อมนำเข้าแล้ว

 2. คลิกดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

การย้ายจากแพลตฟอร์มอื่น

เมื่อคุณย้ายจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify คุณต้องส่งออกข้อมูลร้านค้าจากแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณและเพิ่มไปยังไฟล์ CSV ในรูปแบบที่กำหนดโดย Shopify จากนั้นคุณสามารถนำเข้าข้อมูลนี้ได้โดยใช้แอปสำหรับการนำเข้าร้านค้า

ขั้นตอน:

 1. ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณ

 2. ใช้เทมเพลต CSV สำหรับสินค้า ลูกค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณเป็นรูปแบบไฟล์ CSV ที่รองรับ

 3. ในส่วน Shopify admin ของร้านค้าใหม่ของคุณ ให้คลิกที่แอป > นำเข้าร้านค้า หากคุณไม่เห็นแอปนี้ คุณต้องติดตั้งแอปดังกล่าว

 4. ดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่คุณเห็นในหน้าดังกล่าว:

- คลิกที่เริ่มต้นใช้งาน - ในส่วนเลือกแพลตฟอร์มของคุณ ให้เลือก Shopify

 1. ในส่วนอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออก แอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าจะทำให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์หลายไฟล์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มไฟล์ CSV ทั้งหมดในครั้งเดียวได้

  อัปโหลดไฟล์ CSV ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและพร้อมนำเข้าแล้ว

 2. คลิกดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลนำเข้าของคุณ

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะเห็นข้อมูลในส่วน Shopify admin ของคุณ หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ใน Shopify

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณอาจพบเจอในขณะนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสิ้นแล้ว หน้าข้อมูลสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ หากสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณถูกนำเข้าและมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นข้อความที่ระบุรายละเอียดดังกล่าวในส่วนสินค้าที่รอตรวจสอบ หรือลูกค้าที่รอตรวจสอบ ของข้อมูลสรุปการนำเข้า โดยคุณสามารถแก้ไขสินค้าและลูกค้าของคุณได้ด้วยตนเอง โดยคลิกที่ดูสินค้า หรือดูลูกค้าที่อยู่ถัดจากข้อความเหล่านั้น

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากคุณตั้งค่าการมองเห็นสินค้าในร้านค้าเดิมของคุณเป็นซ่อน ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าของคุณบน Shopify ได้ หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้าให้ทำให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

นำเข้าสินค้าบางอย่างหรือลูกค้าบางรายไม่สำเร็จ

คุณอาจสังเกตเห็นว่าการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว หากสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเอง

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

ถ้าสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาด และสี แต่หนึ่งในสินค้าย่อยนั้นมีตัวเลือกแค่ขนาดเพียงอย่างเดียว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

สินค้าที่เป็นบัตรของขวัญ

ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าบัตรของขวัญ และคุณต้องสร้างด้วยตนเอง

การนำเข้าระเบียนสินค้าคงคลังบางรายการล้มเหลว

การนำเข้าสินค้าคงคลังจะใช้งานได้กับร้านค้าที่เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งหลายตำแหน่งแล้วเท่านั้น โดยกระบวนการนำเข้าจะไม่ได้สร้างตำแหน่งที่ตั้งให้ ตำแหน่งที่ตั้งต้องมีอยู่ในร้านค้าของคุณก่อนที่จะนำเข้า หากการนำเข้าของคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะแสดงข้อความข้อผิดพลาดให้คุณทราบในข้อมูลสรุปการนำเข้าและจะนำเข้าสินค้าคงคลังดังกล่าวลงในตำแหน่งที่ตั้งนี้

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือร้านค้าที่นำเข้าของคุณมีลูกค้าอยู่แล้ว และระบบตรวจพบลูกค้าที่ตรงกันกับข้อมูลที่นำเข้า ข้อมูลของลูกค้ารายดังกล่าวจะได้รับการอัปเดต เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าใน Shopify ไม่เกิดการสูญหาย โดยระบบจะตรวจหาลูกค้าที่มีอีเมลตรงกันก่อน จากนั้นจึงตรวจหาหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมลที่ตรงกัน หากพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกัน ข้อมูลบันทึกที่มีอยู่แล้วต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตใหม่:

  • สถานะการยกเว้นภาษีและสถานะการสมัครใช้งานทางการตลาดจะถูกเขียนทับ
  • แท็ก ที่อยู่ และหมายเหตุจากการนำเข้าจะถูกเพิ่มเข้ามา
  • ระบบจะเพิ่มข้อมูลสำหรับช่องชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลในบันทึกที่มีอยู่ หากมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในบันทึกลูกค้าที่นำเข้า
 • ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าที่ตรงกันในกรณีที่มีข้อมูลสินค้าในร้านค้า Shopify ของคุณหรือจากการนำเข้าครั้งก่อนอยู่แล้ว โดยคุณจะเห็นรายการสินค้าที่ระบบข้ามไปในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณ และจำเป็นต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

ปุ่มลบการนำเข้าในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น

 1. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี