การย้ายจาก Etsy ไปยัง Shopify

คุณสามารถย้ายข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจาก Etsy ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก Etsy ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก Etsy

ขั้นตอนแรกในการย้ายร้านค้าคือการส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อจาก Etsy เมื่อการส่งออกของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับไฟล์ CSV หลายไฟล์ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ได้

ส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจาก Etsy

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าแดชบอร์ด Etsy ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ตัวเลือก > ดาวน์โหลดข้อมูล
 2. ในส่วนรายการสินค้าที่ขายในขณะนี้ ให้คลิกที่ดาวน์โหลด CSV โดยไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลสินค้าของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อของคุณจาก Etsy

หมายเหตุ: หากคุณมีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ คุณต้องปิดคำสั่งซื้อดังกล่าวก่อนที่จะย้ายคำสั่งซื้อของคุณไปยัง Shopify หากคุณนำเข้าคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ระบบจะถือว่าคำสั่งซื้อเหล่านั้นเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าแดชบอร์ด Etsy ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ตัวเลือก > ดาวน์โหลดข้อมูล
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อเป็นรูปแบบ CSV เพื่อดาวน์โหลด
 3. เลือกเดือนและปี หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลตลอดทั้งปี ให้เลือกปีนั้นๆ หากคุณมีข้อมูลคำสั่งซื้อที่ครอบคลุมหลายปีให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแต่ละปีแล้วนำเข้าไปยัง Shopify ด้วยกันทั้งหมด
 4. คลิกที่ดาวน์โหลด CSV ไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกข้อมูลรายการคำสั่งซื้อของคุณจาก Etsy

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าแดชบอร์ด Etsy ของคุณ ให้ไปที่ตัวจัดการร้านค้า จากนั้นคลิกที่การตั้งค่า > ตัวเลือก > ดาวน์โหลดข้อมูล
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ให้เลือกรายการคำสั่งซื้อเป็นรูปแบบ CSV เพื่อดาวน์โหลด
 3. เลือกเดือนและปี หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลตลอดทั้งปีให้เลือกปีนั้นๆ หากคุณมีคำสั่งซื้อสินค้าที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปีให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแต่ละปีแล้วนำเข้าไปยัง Shopify ด้วยกันทั้งหมด
 4. คลิกที่ดาวน์โหลด CSV โดยไฟล์ CSV ที่มีรายการคำสั่งซื้อของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกสินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ และรายการคำสั่งซื้อจาก Etsy เป็นไฟล์ CSV แล้ว คุณสามารถนำเข้าไฟล์เหล่านี้ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณต้องติดตั้งแอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าของ Shopify เพื่อเริ่มใช้งาน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนShopify admin ให้คลิกแอป > นำเข้าร้านค้า

 2. ในส่วนอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่คุณได้ส่งออกไว้แล้ว โดยแอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์หลายไฟล์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มไฟล์ CSV ของคุณได้หลายไฟล์ในครั้งเดียว ในขณะที่นำเข้าคำสั่งซื้อ คุณต้องเพิ่มไฟล์ที่ส่งออกไว้แล้วของทั้งคำสั่งซื้อและรายการคำสั่งซื้อเพื่อให้นำเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 3. คลิกดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้านำเข้าร้านค้าไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คุณต้องการจะดำเนินการนำเข้ามา ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าดังกล่าว แล้วคลิกที่เลือกแพลตฟอร์มอื่น จากนั้นคุณจะสามารถเลือก Etsy ได้จากเมนูดรอปดาวน์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ คุณควรจะเห็นข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณในส่วน Shopify admin หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ใน Shopify

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูล Etsy ของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าข้อมูลสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ หากลูกค้าหรือสินค้าบางรายการที่นำเข้ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในส่วนสินค้าที่ต้องตรวจสอบของหน้าสรุปข้อมูลการนำเข้า คุณสามารถแก้ไขสินค้าและลูกค้าของคุณได้ด้วยตัวเองโดยคลิกที่ดูสินค้าซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากคุณตั้งค่าการมองเห็นสินค้าของคุณใน Etsy เป็นซ่อน ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าของคุณบน Shopify ได้ หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้า ให้เลือกทำให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยัง คำอธิบายสินค้า

การนำเข้าสินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อบางรายการล้มเหลว

คุณอาจสังเกตเห็นว่าการนำเข้าสินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อบางรายการของคุณล้มเหลว หากสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเอง

ในการนำเข้า ลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกันจะไม่ถูกนำเข้าซ้ำ มีเพียงการป้อนข้อมูลลูกค้าครั้งล่าสุดที่มีข้อมูลสำเนาเท่านั้นที่จะได้รับการนำเข้าข้อมูล

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

ถ้าสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาด และสี แต่หนึ่งในสินค้าย่อยนั้นมีตัวเลือกแค่ขนาดเพียงอย่างเดียว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

แท็กที่ใช้กับระเบียนที่นำเข้า

แอป Import Store จะนำแท็กไปใช้กับระเบียนที่นำเข้า แท็กทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณนำเข้ามาเป็นเรื่องง่ายขึ้นให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือทำการปรับแต่ง

โดยจะนำแท็กไปใช้กับแต่ละเรกคอร์ดที่นำเข้าโดยอัตโนมัติอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: import_<date>_<import_id>แท็กสำหรับข้อผิดพลาดในการนำเข้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือประเภทข้อผิดพลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น missing-image หรือ duplicate-variants.

คุณสามารถเก็บแท็กเหล่านี้ไว้ในระเบียนที่คุณนำเข้าได้แต่อาจสร้างปัญหาหากคุณใช้แท็กเป็นวิธีการขององค์กรสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นแท็กเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากลูกค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถลบออกได้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายที่บันทึกการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้ว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือร้านค้าที่นำเข้าของคุณมีลูกค้าอยู่แล้ว และระบบตรวจพบลูกค้าที่ตรงกันกับข้อมูลที่นำเข้า ข้อมูลของลูกค้ารายดังกล่าวจะได้รับการอัปเดต เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าใน Shopify ไม่เกิดการสูญหาย โดยระบบจะตรวจหาลูกค้าที่มีอีเมลตรงกันก่อน จากนั้นจึงตรวจหาหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมลที่ตรงกัน หากพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกัน ข้อมูลบันทึกที่มีอยู่แล้วต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตใหม่:

  • สถานะการยกเว้นภาษีและสถานะการสมัครใช้งานทางการตลาดจะถูกเขียนทับ
  • แท็ก ที่อยู่ และหมายเหตุจากการนำเข้าจะถูกเพิ่มเข้ามา
  • ระบบจะเพิ่มข้อมูลสำหรับช่องชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลในบันทึกที่มีอยู่ หากมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในบันทึกลูกค้าที่นำเข้า
 • ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าที่ตรงกันในกรณีที่มีข้อมูลสินค้าในร้านค้า Shopify ของคุณหรือจากการนำเข้าครั้งก่อนอยู่แล้ว โดยคุณจะเห็นรายการสินค้าที่ระบบข้ามไปในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณ และจำเป็นต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

ปุ่มลบการนำเข้าในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น

 1. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี