การย้ายจาก Squarespace ไปยัง Shopify

คุณสามารถย้ายข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจาก Squarespace ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก Squarespace ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก Squarespace

ขั้นตอนแรกในการย้ายร้านค้าคือการส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อจาก Squarespace โดยเมื่อการส่งออกของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับไฟล์ CSV สองไฟล์ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ไฟล์ดังกล่าวเพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. จากบัญชีผู้ใช้ Squarespace ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก CSV สำหรับข้อมูลสินค้า ลองดูการส่งออกสินค้าไปยัง csv เพื่อรับคำแนะนำ

 2. จากบัญชีผู้ใช้ Squarespace ของคุณ ให้ไปที่หน้าคำสั่งซื้อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก CSV สำหรับคำสั่งซื้อและข้อมูลลูกค้า ลองดูส่งออกคำสั่งซื้อเพื่อรับคำแนะนำ

หมายเหตุ: หากคุณมีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ คุณต้องปิดคำสั่งซื้อเหล่านั้นก่อนที่จะย้ายคำสั่งซื้อของคุณไปยัง Shopify หากคุณพยายามนำเข้าคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ ระบบจะนำเข้าคำสั่งซื้อเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจาก Squarespace เป็นไฟล์ CSV แล้ว คุณต้องนำเข้าไฟล์เหล่านี้ไปยัง Shopify โดยคุณต้องติดตั้งแอปสำหรับการนำเข้าร้านค้าของ Shopify เพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลของคุณให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนShopify admin ให้คลิกแอป > นำเข้าร้านค้า

 2. ในหน้านำเข้าร้านค้า ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ได้ส่งออกไว้แล้ว โดยคุณสามารถเพิ่มไฟล์ CSV ของคุณแต่ละไฟล์ไปยังแอปสำหรับการนำเข้าได้

ไฟล์ที่เลือกเพื่อจะนำเข้า

หมายเหตุ: หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้านำเข้าร้านค้าไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คุณนำเข้ามา ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิกที่เลือกแพลตฟอร์มอื่น จากนั้นคุณจะสามารถเลือก Squarespace จากเมนูดรอปดาวน์ได้

 1. คลิกดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ คุณควรจะเห็นข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณในส่วน Shopify admin หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ใน Shopify

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูล Squarespace ของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าข้อมูลสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ หากลูกค้าหรือสินค้าบางรายการที่นำเข้ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในส่วนสินค้าที่ต้องตรวจสอบของหน้าสรุปข้อมูลการนำเข้า คุณสามารถแก้ไขสินค้าและลูกค้าของคุณได้ด้วยตัวเองโดยคลิกที่ดูสินค้าซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากคุณตั้งค่าการมองเห็นสินค้าของคุณใน Squarespace เป็นซ่อน ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าของคุณบน Shopify ได้ หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้า ให้เลือกทำให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยัง คำอธิบายสินค้า

สินค้าบริการจะถูกนำเข้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้

หากคุณมีสินค้าบริการในเว็บไซต์ Squarespace ของคุณ ระบบจะนำเข้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้โดยไม่มีตัวเลือกการจัดส่งในร้านค้า Shopify ของคุณ หากสินค้าบริการของคุณต้องมีการจองหรือการสมัครใช้งาน คุณต้องติดตั้งแอปที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

การนำเข้าสินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อบางรายการล้มเหลว

คุณอาจสังเกตเห็นว่าการนำเข้าสินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อบางรายการของคุณล้มเหลว หากสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเอง

โปรดทราบว่า Squarespace สามารถส่งออกสินค้าได้สูงสุด 2,000 รายการ โดยตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการจะถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งรายการ ดังนั้นสินค้าที่เกินจำนวนนี้จะไม่รวมอยู่ในไฟล์การส่งออกของคุณและจะไม่มีการนำเข้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ Squarespace ของคุณมีสินค้า 500 รายการและสินค้าแต่ละรายการมี 5 ตัวเลือกสินค้า คุณคาดว่าจะมี 2,500 รายการปรากฏอยู่ในไฟล์การส่งออกของคุณ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขีดจำกัดของการส่งออก ไฟล์ข้อมูลการส่งออกจะมีเพียง 2,000 รายการเท่านั้น อีก 500 รายการที่เหลือจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ซึ่งหมายความว่าสินค้า 100 รายการและตัวเลือกสินค้าของสินค้าเหล่านั้นจะไม่ถูกส่งออก

ในการนำเข้า ลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกันจะไม่ถูกนำเข้าซ้ำ มีเพียงการป้อนข้อมูลลูกค้าครั้งล่าสุดที่มีข้อมูลสำเนาเท่านั้นที่จะได้รับการนำเข้าข้อมูล

ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าดิจิตอลและบัตรของขวัญ

สินค้าดิจิตอลและบัตรของขวัญจะไม่รวมอยู่ในไฟล์การส่งออกสินค้าของคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเข้าได้ คุณต้องเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify ของคุณเองแบบแยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การขายสินค้าบริการหรือสินค้าดิจิตอล และการเพิ่มหรือการอัปเดตสินค้าบัตรของขวัญ

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

ถ้าสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาด และสี แต่หนึ่งในสินค้าย่อยนั้นมีตัวเลือกแค่ขนาดเพียงอย่างเดียว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

แท็กที่ใช้กับระเบียนที่นำเข้า

แอป Import Store จะนำแท็กไปใช้กับระเบียนที่นำเข้า แท็กทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณนำเข้ามาเป็นเรื่องง่ายขึ้นให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือทำการปรับแต่ง

โดยจะนำแท็กไปใช้กับแต่ละเรกคอร์ดที่นำเข้าโดยอัตโนมัติอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: import_<date>_<import_id>แท็กสำหรับข้อผิดพลาดในการนำเข้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือประเภทข้อผิดพลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น missing-image หรือ duplicate-variants.

คุณสามารถเก็บแท็กเหล่านี้ไว้ในระเบียนที่คุณนำเข้าได้แต่อาจสร้างปัญหาหากคุณใช้แท็กเป็นวิธีการขององค์กรสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นแท็กเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากลูกค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถลบออกได้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายที่บันทึกการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้ว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือร้านค้าที่นำเข้าของคุณมีลูกค้าอยู่แล้ว และระบบตรวจพบลูกค้าที่ตรงกันกับข้อมูลที่นำเข้า ข้อมูลของลูกค้ารายดังกล่าวจะได้รับการอัปเดต เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าใน Shopify ไม่เกิดการสูญหาย โดยระบบจะตรวจหาลูกค้าที่มีอีเมลตรงกันก่อน จากนั้นจึงตรวจหาหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมลที่ตรงกัน หากพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกัน ข้อมูลบันทึกที่มีอยู่แล้วต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตใหม่:

  • สถานะการยกเว้นภาษีและสถานะการสมัครใช้งานทางการตลาดจะถูกเขียนทับ
  • แท็ก ที่อยู่ และหมายเหตุจากการนำเข้าจะถูกเพิ่มเข้ามา
  • ระบบจะเพิ่มข้อมูลสำหรับช่องชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลในบันทึกที่มีอยู่ หากมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในบันทึกลูกค้าที่นำเข้า
 • ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าที่ตรงกันในกรณีที่มีข้อมูลสินค้าในร้านค้า Shopify ของคุณหรือจากการนำเข้าครั้งก่อนอยู่แล้ว โดยคุณจะเห็นรายการสินค้าที่ระบบข้ามไปในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณ และจำเป็นต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

ปุ่มลบการนำเข้าในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น

 1. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี