การโอนย้ายไปยัง Shopify โดยใช้แอปสำหรับการนำเข้าร้านค้า

ใช้แอปสำหรับนำเข้าร้านค้าเพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณไปยังร้านค้า Shopify

หากต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งแอป Shopify โปรดไปที่คู่มือของเราเกี่ยวกับการติดตั้งแอป

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี