การโยกย้ายจาก Etsy ไปยัง Shopify

คุณสามารถย้ายข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจาก Etsy ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก Etsy ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก Etsy

ขั้นตอนแรกในการย้ายร้านค้าคือการส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อจาก Etsy โดยเมื่อการส่งออกของคุณเสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่มีข้อมูล Etsy ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจาก Etsy

 1. ในหน้าแดชบอร์ด Etsy ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ตัวเลือก > ดาวน์โหลดข้อมูล
 2. ในส่วนรายการสินค้าที่ขายในขณะนี้ ให้คลิกที่ดาวน์โหลด CSV โดยไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลสินค้าของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อของคุณจาก Etsy

หมายเหตุ: หากคุณมีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ คุณต้องปิดคำสั่งซื้อดังกล่าวก่อนที่จะย้ายคำสั่งซื้อของคุณไปยัง Shopify หากคุณนำเข้าคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ระบบจะถือว่าคำสั่งซื้อเหล่านั้นเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 1. ในหน้าแดชบอร์ด Etsy ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ตัวเลือก > ดาวน์โหลดข้อมูล
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อเป็นรูปแบบ CSV เพื่อดาวน์โหลด
 3. เลือกเดือนและปี หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลตลอดทั้งปี ให้เลือกปีนั้นๆ หากคุณมีข้อมูลคำสั่งซื้อที่ครอบคลุมหลายปีให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแต่ละปีแล้วนำเข้าไปยัง Shopify ด้วยกันทั้งหมด
 4. คลิกที่ดาวน์โหลด CSV ไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกข้อมูลรายการคำสั่งซื้อของคุณจาก Etsy

 1. ในหน้าแดชบอร์ด Etsy ของคุณ ให้ไปที่ตัวจัดการร้านค้า จากนั้นคลิกที่การตั้งค่า > ตัวเลือก > ดาวน์โหลดข้อมูล
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ให้เลือกรายการคำสั่งซื้อเป็นรูปแบบ CSV เพื่อดาวน์โหลด
 3. เลือกเดือนและปี หากคุณต้องการดาวน์โหลดข้อมูลตลอดทั้งปีให้เลือกปีนั้นๆ หากคุณมีคำสั่งซื้อสินค้าที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปีให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแต่ละปีแล้วนำเข้าไปยัง Shopify ด้วยกันทั้งหมด
 4. คลิกที่ดาวน์โหลด CSV โดยไฟล์ CSV ที่มีรายการคำสั่งซื้อของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกสินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ และรายการคำสั่งซื้อจาก Etsy เป็นไฟล์ CSV แล้ว คุณสามารถนำเข้าไฟล์เหล่านี้ไปยัง Shopify ได้ หากคุณต้องการนำเข้าคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องเพิ่มทั้งคำสั่งซื้อและไฟล์รายการคำสั่งซื้อสำหรับการนำเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก "แอป" > "Store Importer"

 2. ในหน้า นำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก Etsy จากเมนูดรอปดาวน์

 3. ในส่วน อัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่ เพิ่มไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกแล้ว

 4. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

 5. ในส่วนอัปโหลดไฟล์ ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกแล้ว

 6. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: > หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้า Store Importer ไม่ใช่แพลตฟอร์มของร้านค้าของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิก "เลือกแพลตฟอร์มอื่น" คุณสามารถเลือก Etsy ได้จากเมนูดรอปดาวน์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ ข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน Shopify admin หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มลูกค้าได้ใน Shopify

หมายเหตุ: คุณอาจพบข้อผิดพลาดในการนำเข้า CSV ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการนำเข้า CSV สินค้าทั่วไป

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูล Etsy ของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

คำสั่งซื้อในอดีต

ระบบจะโอนย้ายคำสั่งซื้อที่นำเข้ามาจากแพลตฟอร์มเดิมของคุณไปยังร้านค้า Shopify เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติเท่านั้น รวมทั้งจะกำหนดคำสั่งซื้อเหล่านี้จะให้มีสถานะ เก็บถาวร โดยอัตโนมัติ แม้ในทางเทคนิคแล้วคุณจะสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ แต่ก็จะไม่สามารถดำเนินฟังก์ชันการทำงานใดๆ ก็ตามที่สงวนไว้ตามปกติสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในร้านค้า Shopify ได้

การนำเข้าสินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อบางรายการล้มเหลว

หากระบบไม่ได้นำเข้าสินค้าหรือลูกค้าบางราย คุณสามารถเพิ่มสินค้าด้วยตนเอง หรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเอง

ระบบจะไม่เพิ่มลูกค้าที่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการนำเข้า หากลูกค้าสองรายขึ้นไปมีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกัน ระบบจะนำเข้าเฉพาะรายการลูกค้าที่สร้างล่าสุดเท่านั้น

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากสินค้าชิ้นใดก็ตามของคุณใน Etsy มีการตั้งค่าการแสดงผลสินค้าเป็นซ่อนอยู่เมื่อคุณส่งออกข้อมูล สินค้าเหล่านั้นจะถูกนำเข้าไปยัง Shopify เป็นสินค้าที่ซ่อนไว้เช่นกัน หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้า ให้ตั้งค่าให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาดและสีต่างๆ หากหนึ่งในตัวเลือกสินค้าของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาด แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสี ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยังคำอธิบายสินค้า

แท็กที่ใช้กับระเบียนที่นำเข้า

แอป Store Importer จะนำแท็กไปใช้กับระเบียนที่นำเข้ามา โดยแท็กจะทำให้การค้นหา การตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือการปรับแต่งสิ่งที่คุณนำเข้ามาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

แท็กที่ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับระเบียนแต่ละรายการที่นำเข้าจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: import_<date>_<import_id> รูปแบบแท็กสำหรับข้อผิดพลาดในการนำเข้า เช่น รูปภาพหายไป หรือตัวเลือกสินค้าซ้ำกัน จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้นำเข้า

คุณสามารถเก็บแท็กเหล่านี้ไว้ในระเบียนที่คุณนำเข้าได้แต่อาจสร้างปัญหาหากคุณใช้แท็กเป็นวิธีการขององค์กรสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นแท็กเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากลูกค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถลบออกได้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายที่บันทึกการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้ว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

 • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความผ่านอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี