การโอนย้ายข้อมูลจาก Lightspeed ไปยัง Shopify

หากคุณใช้งาน Lightspeed Retail หรือ Lightspeed eCommerce คุณสามารถโอนย้ายสินค้าของคุณไปยัง Shopify ได้ โดยคุณต้องติดตั้งร้านค้า eCom ของคุณและส่งออกข้อมูลจาก Lightspeed จากนั้นคุณสามารถนําเข้าไปยัง Shopify ได้โดยใช้แอป Store Importer ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก Lightspeed

ขั้นตอนแรกในการโอนย้ายร้านค้า Lightspeed ของคุณไปยัง Shopify คือการส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก Lightspeed ในรูปแบบ CSV คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV ได้สี่ไฟล์:

ก่อนที่คุณจะเริ่มการส่งออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Lightspeed eCom แล้ว

ส่งออกข้อมูลสินค้าจาก Lightspeed eCommerce

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า เช่น ตัวเลือกสินค้า ชื่อ ข้อความอธิบาย รูปภาพ ราคา คอลเลกชัน และแท็กด้วยไฟล์ CSV Lightspeed eCommerce สำหรับสินค้า

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Lightspeed eCommerce ของคุณ

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. ในแถบด้านข้าง ให้คลิก “เครื่องมือ” จากนั้นคลิก “ส่งออก

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. ในหน้าการส่งออก ให้คลิก “เพิ่มการส่งออก

 4. เลือกสินค้าจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “ส่งออก

 5. ในหน้าการส่งออก ให้คลิก “ดาวน์โหลด” ที่อยู่ถัดจากการส่งออกสินค้าคงคลัง

 6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้บันทึกไฟล์ CSV Lightspeed eCommerce สำหรับสินค้าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกข้อมูลลูกค้าออนไลน์จาก Lightspeed eCommerce

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลให้แก่ลูกค้าออนไลน์ของคุณ เช่น ชื่อลูกค้า อีเมล และที่อยู่ด้วยไฟล์ CSV Lightspeed eCommerce สำหรับลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากแถบด้านข้างของ Lightspeed ECommerce ให้คลิก “เครื่องมือ” จากนั้นคลิก “ส่งออก

 2. ในหน้าการส่งออก ให้คลิก “เพิ่มการส่งออก

 3. เลือกลูกค้าจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “ส่งออก

 4. ในหน้าการส่งออก ให้คลิก “ดาวน์โหลด” ที่อยู่ถัดจากส่วนการส่งออกลูกค้า

 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้บันทึกไฟล์ CSV ของลูกค้า Lightspeed eCommerce ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกบาร์โค้ดและข้อมูลสินค้าคงคลังจาก Lightspeed Retail POS

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น บาร์โค้ดสินค้า คอลเลกชัน และสินค้าคงคลังของ Lightspeed (รวมถึงสินค้าคงคลังหลายแห่ง) ด้วยไฟล์ CSV Lightspeed Retail POS สำหรับสินค้า

หากคุณไม่ต้องใช้บาร์โค้ดหรือข้อมูลสินค้าคงคลัง คุณสามารถข้ามการส่งออกไฟล์ได้

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Lightspeed Retail POS ของคุณ

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. ในแถบด้านข้าง ให้คลิก “สินค้าคงคลัง” จากนั้นคลิก “ค้นหาสินค้า

 3. หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดึงสินค้าคงคลังสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณทุกแห่ง ในแถบเครื่องมือค้นหา ให้คลิก “ขั้นสูง แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด ในส่วนเมนูดรอปดาวน์ ร้านค้า ให้เลือก ร้านค้าทั้งหมด

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. คลิก “ค้นหา” สินค้าคงคลังของทุกตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะปรากฏในรายการสินค้า

 5. คลิก “ส่งออก

 6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้บันทึกไฟล์ CSV สินค้าของ Lightspeed Retail POS ลงคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งออกข้อมูลลูกค้าขายปลีกจาก Lightspeed Retail POS

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าหลายช่องทางของคุณ เช่น ชื่อลูกค้า อีเมล และที่อยู่ด้วยไฟล์ CSV Lightspeed Retail POS สำหรับลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากแถบด้านข้างของ Lightspeed Retail POS ให้คลิก ลูกค้า จากนั้นเลือกลูกค้าจากตัวเลือกที่มี

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. คลิก “ส่งออก

 3. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้บันทึกไฟล์ CSV ลูกค้า Lightspeed Retail POS ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจาก Lightspeed แล้ว คุณจะต้องนำเข้าไฟล์ CSV ไปยัง Shopify

การนําเข้าที่มีไฟล์ CSV Lightspeed Retail POS สำหรับสินค้า ต้องมีไฟล์ CSV Lightspeed eCommerce สำหรับสินค้า เนื่องจากไฟล์ CSV Lightspeed eCommerce สำหรับสินค้าประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้า และต้องรวมอยู่ในการนําเข้าข้อมูลของคุณ

แอป Store Importer รองรับการนําเข้าสินค้า สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้าจาก Lightspeed แต่คุณไม่สามารถนําเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อในอดีตได้ หากคุณมีทั้งช่องทางร้านค้าออนไลน์และช่องทางระบบขายหน้าร้านที่ติดตั้งอยู่ให้กับร้านค้า Shopify ของคุณ สินค้าที่คุณนําเข้าจะมีให้บริการในทั้งสองช่องทาง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก แอป > Store Importer

 2. ในหน้า Store Importer ให้เลือก Lightspeed จากเมนูดรอปดาวน์

หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้า Store Importer ไม่ใช่แพลตฟอร์มของร้านค้าของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิก “เลือกแพลตฟอร์มอื่น” คุณสามารถเลือก Lightspeed ได้จากเมนูดรอปดาวน์

 1. หากต้องการอัปโหลดไฟล์ของคุณ ให้คลิก “เพิ่มไฟล์” จากนั้นเลือกไฟล์ของคุณ หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในพื้นที่เพิ่มไฟล์

 2. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

ข้อจํากัดที่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า Lightspeed

คอลัมน์ต่อไปนี้จะปรากฏใน CSV ที่ส่งออกจาก Lightspeed แต่จะไม่ถูกนําเข้าไปยัง Shopify เนื่องจากโมเดลข้อมูลมาตรฐานไม่รองรับ:

 • UPC
 • EAN
 • Manufact. SKU
 • ผู้ขาย/ซัพพลายเออร์
 • ฤดูกาล
 • แผนก
 • MSRP
 • ระดับภาษี
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • ปริมาณ
 • Colli
 • ขนาด X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Max
 • US_Meta_Keywords
 • ช่องที่กำหนดเอง

หากคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลใดๆ ดังกล่าวนี้ใน Shopify คุณจำเป็นต้องสร้างเมตาฟิลด์ให้กับร้านค้าของคุณ แล้วเพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ด้วยตนเอง

รูปภาพตัวเลือกสินค้าจะแม็ปกับสินค้าหลัก

หมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยของ Lightspeed จะนำเข้าเป็นคอลเลกชันสินค้าแต่ละรายการ

ข้อจํากัดที่ทราบเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของ Lightspeed

คอลัมน์ต่อไปนี้จะปรากฏใน CSV ที่ส่งออกจาก Lightspeed แต่จะไม่ถูกนําเข้าไปยัง Shopify:

 • ประเภทลูกค้า
 • ส่วนลด
 • วันเกิด (DOB)
 • ชื่อ
 • สร้างเมื่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข (บ้าน, ที่ทำงาน, แฟ็กซ์, เพจเจอร์, มือถือ)
 • เว็บไซต์
 • อีเมล2

แม้ว่า Lightspeed จะช่วยให้ผู้ขายสามารถสร้างช่องที่ปรับแต่งได้เองในโปรไฟล์ลูกค้า แต่โมเดลข้อมูลของ Shopify ไม่รองรับข้อมูลเหล่านี้ หากคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลนี้บน Shopify คุณต้องติดตั้งแอปสะสมแต้มของลูกค้าภักดีที่รองรับช่องข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้

ลูกค้าที่มีรายชื่อบริษัทเท่านั้นและไม่มีข้อมูลติดต่ออื่นใดจะถูกนําเข้าโดยใช้ชื่อบริษัทของพวกเขาเป็นชื่อจริง

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ ข้อมูลสินค้าและลูกค้าของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน Shopify admin หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

สกุลเงินของราคาสินค้าจะกําหนดจากสกุลเงินของร้านค้า Shopify

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบสินค้า สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้าของคุณในส่วน Shopify admin เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าระบบนําเข้าข้อมูลทั้งหมดแล้ว

 2. หากระบบไม่ได้นําเข้าข้อมูลบางส่วน ให้เพิ่มสินค้าที่ขาดหายไปหรือระเบียนลูกค้าที่ขาดหายไปด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการนําเข้าข้อมูล

หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะนําเข้าข้อมูลของคุณด้วยไฟล์ CSV โปรดตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาการนําเข้า CSV สินค้าทั่วไป

หากคุณสังเกตเห็นว่าข้อมูลของคุณไม่ได้นําเข้าตามที่คาดไว้ โปรดตรวจสอบวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

ไม่สามารถนําเข้าสินค้าหรือระเบียนลูกค้าบางรายการได้

หากมีสินค้าหรือลูกค้าของคุณที่ยังไม่ได้นำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มลูกค้าได้

ระบบจะไม่เพิ่มลูกค้าที่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการนำเข้า หากลูกค้าสองรายขึ้นไปมีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกัน ระบบจะนำเข้าเฉพาะรายการลูกค้าที่สร้างล่าสุดเท่านั้น

ข้อจํากัดในการสร้างตัวเลือกสินค้า

หากร้านค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ ระบบจะจำกัดให้คุณสร้างตัวเลือกสินค้าได้เพียง 1,000 รายการต่อวันเท่านั้น

การนําเข้าสินค้าคงคลังหลายตำแหน่งล้มเหลว

หากต้องการนําเข้าสินค้าคงคลังหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องสร้างตำแหน่งที่ตั้งใน Shopify ก่อน ชื่อใน Shopify ต้องตรงกับชื่อใน Lightspeed คุณสามารถค้นหาชื่อตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาในส่วนหัวของคอลัมน์ของไฟล์ CSV สินค้า Retail POS ระหว่างคอลัมน์ Qty และ Price

หากคุณพยายามนําเข้าสินค้าคงคลังหลายตำแหน่งก่อนที่จะสร้างตำแหน่งที่ตั้งใน Shopify ระบบจะไม่สามารถนำเข้าสินค้าคงคลังได้สำเร็จ

บาร์โค้ดจะถูกตั้งเป็นบาร์โค้ด 13 หลักของ Lightspeed

แอป Store Importer ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้าและตัวเลือกสินค้าเป็นบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา 13 หลัก (ตาม ID ระบบ) หากคุณใช้บาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา 8 หลักหรือบาร์โค้ดอื่นๆ (UPC/EAN/SKU) เป็นบาร์โค้ดที่สแกนได้ คุณต้องป้อนข้อมูลนี้ด้วยตนเอง โดยให้นําเข้าข้อมูลสินค้าของคุณด้วยแอป Store Importer จากนั้นคุณจะสามารถแก้ไขช่องบาร์โค้ดหลายรายการในคราวเดียวเพื่อป้อนข้อมูลบาร์โค้ดที่ถูกต้องด้วยตนเอง

ระบบนําเข้าตัวเลือกสินค้าที่มีชื่อเดียวกันแต่จะไม่นำเข้าบาร์โค้ด/สินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้านั้น

หากมีสินค้าที่ซ้ำกัน บาร์โค้ดและสินค้าคงคลังจะไม่สามารถจับคู่กับตัวเลือกสินค้าได้ ตัวเลือกสินค้านำเข้าเสร็จสมบูรณ์และถูกทำเครื่องหมายในระหว่างการนําเข้า คุณต้องเพิ่มบาร์โค้ดและสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าดังกล่าวด้วยตนเอง

ระบบจะนําเข้าตัวเลือกสินค้าที่มีหลายราคาในช่องทางการขายต่างๆ ด้วยราคา 0

Shopify ไม่รองรับการกําหนดราคาต่อช่องทางการขาย สินค้าที่มีการกําหนดราคาหลายราคาจะถูกนําเข้าแต่สินค้าจะยังไม่เผยแพร่และไม่พร้อมขายในช่องทางการขายใดๆ สินค้าที่ได้รับผลกระทบจะถูกทำเครื่องหมายด้วยข้อความข้อผิดพลาดในแอป Store Importer หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาและความพร้อมในการใช้งาน ให้คลิกที่ลิงก์ที่ให้ไว้เพื่อเข้าถึงสินค้า หากคุณมีข้อผิดพลาดด้านราคาหลายรายการ คุณอาจต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวหรือ CSV สินค้าทั่วไปเพื่อแก้ไขหลายรายการในคราวเดียว

ลูกค้าที่ซ้ำกัน

ใน Shopify ลูกค้าไม่สามารถใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันได้ หากลูกค้าสองรายหรือมากกว่าใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะนําเข้าเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่ล่าสุดเท่านั้น และลูกค้ารายอื่นๆ จะถูกข้ามไป

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

 • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี