การโอนย้ายจาก Prestashop ไปยัง Shopify

แอป Store Importer สามารถช่วยโอนย้ายสินค้าและชุดข้อมูลของคุณจาก Prestashop ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก PrestaShop ก่อน จึงจะสามารถนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก PrestaShop

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าที่คุณมีอยู่ได้ คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก PrestaShop เสียก่อน โดย Shopify มีโมดูลที่คุณสามารถติดตั้งบนร้านค้า Prestashop ของคุณเพื่อใช้ส่งออกข้อมูล เมื่อส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มีข้อมูล PrestaShop ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลใดๆ ในร้านค้า PrestaShop ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ของโมดูลในการส่งออก

 2. จากส่วน Prestashop admin ให้ไปที่โมดูล > ตัวจัดการโมดูล แล้วคลิกอัปโหลดโมดูล

 3. เลือกไฟล์ ZIP เพื่อติดตั้งโมดูลในร้านค้า Prestashop ของคุณ

 4. หลังจากติดตั้งโมดูลแล้ว ให้คลิกกำหนดค่า

 5. คลิกที่ส่งออกในหน้าการกำหนดค่าของโมดูล โดยไฟล์ ZIP ที่มีข้อมูลร้านค้าของคุณจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก PrestsShop แล้ว คุณจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify

หมายเหตุ: หากต้องการนำเข้าให้เสร็จสิ้น คุณต้องติดตั้งเครื่องมือนำเข้าของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก แอป > Store Importer

 2. บนหน้านำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก PrestaShop จากเมนูดรอปดาวน์

 3. ด้านล่างอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกเพิ่มไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออก

 4. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: > หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้า Store Importer ไม่ใช่แพลตฟอร์มของร้านค้าของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิก “เลือกแพลตฟอร์มอื่น” คุณสามารถเลือก PrestaShop ได้จากเมนูดรอปดาวน์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ ข้อมูลสินค้าของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน Shopify admin หากสินค้าบางรายการของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าดังกล่าวได้ด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มสินค้าได้ด้วยตนเองหลังจากนำเข้าข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจพบข้อผิดพลาดในการนำเข้า CSV ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการนำเข้า CSV สินค้าทั่วไป

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูล PrestaShop ของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

คำสั่งซื้อในอดีต

ระบบจะโอนย้ายคำสั่งซื้อที่นำเข้ามาจากแพลตฟอร์มเดิมของคุณไปยังร้านค้า Shopify เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติเท่านั้น รวมทั้งจะกำหนดคำสั่งซื้อเหล่านี้จะให้มีสถานะ เก็บถาวร โดยอัตโนมัติ แม้ในทางเทคนิคแล้วคุณจะสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ แต่ก็จะไม่สามารถดำเนินฟังก์ชันการทำงานใดๆ ก็ตามที่สงวนไว้ตามปกติสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในร้านค้า Shopify ได้

นำเข้าสินค้าบางรายการไม่สำเร็จ

หากสินค้าบางรายการของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าด้วยตนเองได้

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากการตั้งค่าการมองเห็นสินค้าของคุณถูกซ่อนไว้ใน PrestaShop แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าของคุณได้ที่ร้านค้าของคุณ คุณสามารถทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายได้ด้วยการทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางการขาย

นำเข้าสินค้าดิจิทัลเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากสินค้าของคุณเป็นการดาวน์โหลดแบบดิจิทัล หมายความว่า ยังไม่ได้เผยแพร่สินค้าในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้แอปเพื่อขายสินค้าดิจิทัล โดยสามารถติดตั้งแอป Digital Downloads เพื่อเปิดใช้งานสินค้าในร้านค้าของคุณ

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาดและสีต่างๆ หากหนึ่งในตัวเลือกสินค้าของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาด แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสี ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยังคำอธิบายสินค้า

สินค้าไม่พร้อมให้บริการในหลายภาษา

หากสินค้าของคุณจำเป็นต้องแสดงในหลายภาษา คุณจำเป็นต้องใช้แอปเพื่อแปลรายละเอียดสินค้า คุณสามารถค้นหาแอปเพื่อแปลสินค้าของคุณได้ใน Shopify App Store

แท็กที่ใช้กับระเบียนที่นำเข้า

แอป Store Importer จะนำแท็กไปใช้กับระเบียนที่นำเข้ามา โดยแท็กจะทำให้การค้นหา การตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือการปรับแต่งสิ่งที่คุณนำเข้ามาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

แท็กที่ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับระเบียนแต่ละรายการที่นำเข้าจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: import_<date>_<import_id> รูปแบบแท็กสำหรับข้อผิดพลาดในการนำเข้า เช่น รูปภาพหายไป หรือตัวเลือกสินค้าซ้ำกัน จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้นำเข้า

คุณสามารถเก็บแท็กเหล่านี้ไว้ในระเบียนที่คุณนำเข้าได้แต่อาจสร้างปัญหาหากคุณใช้แท็กเป็นวิธีการขององค์กรสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นแท็กเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากลูกค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถลบออกได้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายที่บันทึกการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้ว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

 • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี