การย้ายจาก ShopKeep ไปยัง Shopify

คุณสามารถใช้แอป Store Importer เพื่อโอนย้ายสินค้า ShopKeep ของคุณไปยัง Shopify ได้ โดยคุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก ShopKeep ก่อน จึงจะสามารถนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก ShopKeep

ส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจาก ShopKeep BackOffice สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ดูที่หน้าความช่วยเหลือของ ShopKeep

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจาก ShopKeep แล้ว ให้นำเข้าไฟล์ที่ส่งออกไปยัง Shopify

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก แอป > Store Importer

  2. ในหน้า Store Importer ให้คลิกที่ “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกเรียบร้อยแล้ว

หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้า Store Importer ไม่ใช่แพลตฟอร์มของร้านค้าของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิก “เลือกแพลตฟอร์มอื่น” คุณสามารถเลือก ShopKeep ได้จากเมนูดรอปดาวน์

  1. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หมายเหตุ: หากคุณพบข้อผิดพลาดในการนำเข้า CSV ของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาการนำเข้า CSV สินค้าทั่วไป

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูลจาก ShopKeep ของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

นำเข้าสินค้าบางรายการไม่สำเร็จ

หากสินค้าบางรายการของคุณไม่ได้ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าด้วยตนเองได้

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากสินค้าชิ้นใดก็ตามของคุณใน ShopKeep มีการตั้งค่าการแสดงผลสินค้าเป็นซ่อนอยู่เมื่อคุณส่งออกข้อมูล สินค้าเหล่านั้นจะถูกนำเข้าไปยัง Shopify เป็นสินค้าที่ซ่อนไว้เช่นกัน หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้า ให้ตั้งค่าให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยังคำอธิบายสินค้า

สินค้าบริการจะถูกนำเข้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้

หากคุณมีบริการในเว็บไซต์ ShopKeep ของคุณ ระบบจะนำเข้าบริการเหล่านั้นเป็นสินค้าจริงในร้านค้า Shopify ของคุณโดยไม่มีตัวเลือกการจัดส่ง หากบริการของคุณต้องมีการจองหรือการสมัครใช้งาน คุณก็จำเป็นต้องติดตั้งแอปที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

  • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

  • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

  1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

  2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี