โอนย้ายจาก Square ไปยัง Shopify

คุณสามารถโอนย้ายสินค้า สินค้าคงคลังและข้อมูลลูกค้าจาก Square ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลของคุณออกจาก Square ก่อน จึงจะสามารถนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นที่ 1: ส่งข้อมูลร้านค้าออกจาก Square

ขั้นตอนแรกของการโอนย้ายร้านค้าคือการส่งสินค้า สินค้าคงคลังและข้อมูลลูกค้าออกจาก Square โดยเมื่อการส่งออกของคุณเสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV จำนวนสองไฟล์ที่มีข้อมูล Square ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Square ของคุณ จากนั้นไปที่การตั้งค่าขั้นสูงของคุณ

 2. หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าและสินค้าคงคลังของคุณให้ส่งออกไลบรารี ของคุณในรูปแบบ CSV

 3. หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าของคุณ ให้ไปที่หน้าลูกค้าแล้วคลิกที่ นําเข้า/ส่งออก > ส่งออกลูกค้า > ดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งสินค้า สินค้าคงคลังและข้อมูลลูกค้าออกจาก Square ในรูปแบบของไฟล์ CSV คุณต้องนำเข้าไฟล์เหล่านี้ไปยัง Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก แอป > Store Importer

 2. ในหน้านำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก “Square” จากเมนูดรอปดาวน์

 3. ในส่วนอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่ “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ CSV ที่ส่งออกแล้ว

 4. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ ข้อมูลสินค้าและลูกค้าของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน Shopify admin หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบสินค้า สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้าของคุณในส่วน Shopify admin เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าระบบนําเข้าข้อมูลทั้งหมดแล้ว

 2. หากระบบไม่ได้นําเข้าข้อมูลบางส่วน ให้เพิ่มสินค้าที่ขาดหายไปหรือระเบียนลูกค้าที่ขาดหายไปด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการนําเข้าข้อมูล

หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะนําเข้าข้อมูลของคุณด้วยไฟล์ CSV โปรดตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาการนําเข้า CSV สินค้าทั่วไป

หากคุณสังเกตเห็นว่าข้อมูลของคุณไม่ได้นําเข้าตามที่คาดไว้ โปรดตรวจสอบวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

ไม่สามารถนําเข้าสินค้าหรือระเบียนลูกค้าบางรายการได้

หากมีสินค้าหรือลูกค้าของคุณที่ยังไม่ได้นำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มลูกค้าได้

ไม่มีการนำเข้ารูปภาพสินค้าและแอตทริบิวต์ที่ปรับแต่งเอง คุณต้องเพิ่มรูปภาพสินค้าในร้านค้า Shopify ของคุณ

ระบบจะไม่เพิ่มลูกค้าที่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการนำเข้า หากลูกค้าสองรายขึ้นไปมีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกัน ระบบจะนำเข้าเฉพาะรายการลูกค้าที่สร้างล่าสุดเท่านั้น

ข้อจํากัดในการสร้างตัวเลือกสินค้า

หากร้านค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ ระบบจะจำกัดให้คุณสร้างตัวเลือกสินค้าได้เพียง 1,000 รายการต่อวันเท่านั้น

การนําเข้าสินค้าคงคลังหลายตำแหน่งล้มเหลว

หากต้องการนําเข้าสินค้าคงคลังหลายตำแหน่ง คุณจะต้องสร้างตำแหน่งที่ตั้งใน Shopify ก่อน โดยชื่อใน Shopify ต้องตรงกับชื่อใน Square ทุกประการ คุณสามารถค้นหาชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนได้ในไฟล์ CSV ที่ส่งออกในคอลัมน์ที่มี Current Quantity ของคุณ

หากคุณพยายามนําเข้าสินค้าคงคลังหลายตำแหน่งก่อนที่จะสร้างตำแหน่งที่ตั้งใน Shopify การนำเข้าสินค้าคงคลังจะล้มเหลว

สินค้าที่มีราคาผันแปรที่นําเข้าด้วยราคาเป็น 0

สินค้าที่มีราคาผันแปรหรือราคาต่อตำแหน่งที่ตั้งจะมีราคาเป็น 0 หลังจากนําเข้า และจะไม่พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายใดๆ ของคุณ ระบบจะแจ้งให้ตรวจสอบสินค้าเหล่านี้และตั้งราคาสินค้าสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่ได้รับผลกระทบ

## นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

 • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี