การโยกย้ายจาก Squarespace ไปยัง Shopify

คุณสามารถย้ายข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจาก Squarespace ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก Squarespace ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก Squarespace

ขั้นตอนแรกในการย้ายร้านค้าคือการส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อจาก Squarespace โดยเมื่อการส่งออกของคุณเสร็จสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ CSV จำนวนสองไฟล์ที่มีข้อมูล Squarespace ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

  1. จากบัญชีผู้ใช้ Squarespace ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก CSV สำหรับข้อมูลสินค้า ดูคำแนะนำที่การส่งออกสินค้าไปยัง CSV

  2. จากบัญชีผู้ใช้ Squarespace ของคุณ ให้ไปที่หน้าคำสั่งซื้อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก CSV สำหรับคำสั่งซื้อและข้อมูลลูกค้า ลองดูส่งออกคำสั่งซื้อเพื่อรับคำแนะนำ

หมายเหตุ: หากคุณมีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ คุณต้องปิดคำสั่งซื้อเหล่านั้นก่อนที่จะย้ายคำสั่งซื้อของคุณไปยัง Shopify หากคุณพยายามนำเข้าคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ ระบบจะนำเข้าคำสั่งซื้อเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อจาก Squarespace เป็นไฟล์ CSV แล้ว คุณจำเป็นต้องนำเข้าไฟล์เหล่านี้ไปยัง Shopify

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก แอป > Store Importer

  2. ในหน้า นำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก Squarespace จากเมนูดรอปดาวน์

  3. ในส่วน อัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่ เพิ่มไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกแล้ว

  4. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: > หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้า Store Importer ไม่ใช่แพลตฟอร์มของร้านค้าของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิก “เลือกแพลตฟอร์มอื่น” คุณสามารถเลือก Squarespace ได้จากเมนูดรอปดาวน์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ ข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน Shopify admin หากการนำเข้าสินค้าบางรายการหรือลูกค้าบางรายของคุณล้มเหลว คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ดูวิธีเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มลูกค้าได้ใน Shopify

หมายเหตุ: คุณอาจพบข้อผิดพลาดในการนำเข้า CSV ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการนำเข้า CSV สินค้าทั่วไป

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูล Squarespace ของคุณไปยัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

คำสั่งซื้อในอดีต

ระบบจะโอนย้ายคำสั่งซื้อที่นำเข้ามาจากแพลตฟอร์มเดิมของคุณไปยังร้านค้า Shopify เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติเท่านั้น รวมทั้งจะกำหนดคำสั่งซื้อเหล่านี้จะให้มีสถานะ เก็บถาวร โดยอัตโนมัติ แม้ในทางเทคนิคแล้วคุณจะสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ แต่ก็จะไม่สามารถดำเนินฟังก์ชันการทำงานใดๆ ก็ตามที่สงวนไว้ตามปกติสำหรับคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในร้านค้า Shopify ได้

การนำเข้าสินค้า ลูกค้า หรือคำสั่งซื้อบางรายการล้มเหลว

หากระบบไม่ได้นำเข้าสินค้าหรือลูกค้าบางราย คุณสามารถเพิ่มสินค้าด้วยตนเอง หรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเอง

ระบบจะไม่เพิ่มลูกค้าที่มีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการนำเข้า หากลูกค้าสองรายขึ้นไปมีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกัน ระบบจะนำเข้าเฉพาะรายการลูกค้าที่สร้างล่าสุดเท่านั้น

หมายเหตุ: Squarespace สามารถส่งออกสินค้าได้สูงสุด 2,000 รายการ โดยมองว่าตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าชิ้นเดียว ดังนั้นสินค้าที่มีจำนวนเกินจากนี้จะไม่รวมอยู่ในไฟล์การส่งออกของคุณและไม่ถูกนำเข้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ Squarespace ของคุณมีสินค้า 500 รายการ แต่ละรายการมีตัวเลือกสินค้า 5 อย่าง ไฟล์ที่คุณส่งออกก็จะมี 2,500 แถว อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดของการส่งออกกำหนดให้ไฟล์ส่งออกมีข้อมูลได้เพียง 2,000 แถว อีก 500 แถวที่เหลือจะถูกแยกออกจากไฟล์นั้น ซึ่งหมายความว่าสินค้า 100 ชิ้นที่เหลือและตัวเลือกสินค้าของแต่ละชิ้นจะไม่ถูกส่งออก

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากสินค้าชิ้นใดก็ตามของคุณใน Squarespace มีการตั้งค่าการแสดงผลสินค้าเป็นซ่อนอยู่เมื่อคุณส่งออกข้อมูล สินค้าเหล่านั้นจะถูกนำเข้าไปยัง Shopify เป็นสินค้าที่ซ่อนไว้เช่นกัน หากคุณไม่ต้องการซ่อนสินค้า ให้ตั้งค่าให้พร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางการขายที่คุณต้องการ

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาดและสีต่างๆ หากหนึ่งในตัวเลือกสินค้าของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาด แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสี ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยังคำอธิบายสินค้า

สินค้าบริการจะถูกนำเข้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้

หากคุณมีผลิตภัณฑ์บริการในเว็บไซต์ Squarespace ของคุณ ระบบจะนำเข้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้ในร้านค้า Shopify ของคุณโดยที่ไม่มีตัวเลือกการจัดส่ง หากผลิตภัณฑ์บริการของคุณต้องมีการจองหรือการสมัครใช้งาน คุณต้องติดตั้งแอปที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าดิจิทัลและบัตรของขวัญ

สินค้าดิจิทัลและบัตรของขวัญจะไม่รวมอยู่ในไฟล์การส่งออกสินค้าของคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเข้าได้ คุณต้องเพิ่มไปยังร้านค้า Shopify ของคุณเองแบบแยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การขายผลิตภัณฑ์บริการหรือสินค้าดิจิทัล และการเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

แท็กที่ใช้กับระเบียนที่นำเข้า

แอป Store Importer จะนำแท็กไปใช้กับระเบียนที่นำเข้ามา โดยแท็กจะทำให้การค้นหา การตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือการปรับแต่งสิ่งที่คุณนำเข้ามาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

แท็กที่ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับระเบียนแต่ละรายการที่นำเข้าจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: import_<date>_<import_id> รูปแบบแท็กสำหรับข้อผิดพลาดในการนำเข้า เช่น รูปภาพหายไป หรือตัวเลือกสินค้าซ้ำกัน จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้นำเข้า

คุณสามารถเก็บแท็กเหล่านี้ไว้ในระเบียนที่คุณนำเข้าได้แต่อาจสร้างปัญหาหากคุณใช้แท็กเป็นวิธีการขององค์กรสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นแท็กเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากลูกค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถลบออกได้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายที่บันทึกการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้ว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

  • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

  • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

  1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

  2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี