การย้ายจาก Woocommerce ไปยัง Shopify

คุณสามารถใช้แอป Store Importer เพื่อโอนย้ายข้อมูลสินค้าและลูกค้าของคุณจาก WooCommerce ไปยัง Shopify ได้ โดยคุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณจาก WooCommerce ก่อน จึงจะสามารถนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก WooCommerce

ก่อนที่คุณจะนำเข้าข้อมูลร้านค้าที่มีอยู่ของคุณ คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณจากร้านค้า WooCommerce ของคุณก่อน เมื่อการส่งออกของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วคอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่มีข้อมูล WooCommerce ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ในการนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน WooCommerce admin ของคุณ ให้คลิกที่เครื่องมือ > ส่งออก

 2. เลือกเนื้อหาทั้งหมด

 3. คลิกดาวน์โหลดไฟล์การส่งออก

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งออกข้อมูลร้านค้าของคุณจาก WooCommerce แล้ว คุณจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify

หมายเหตุ: เฉพาะไฟล์ XML ของเนื้อหาทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถใช้งานร่วมกับแอป Store Importer ได้ หากคุณไม่มีไฟล์นี้ คุณสามารถใช้แอปนำเข้าสินค้าจากภายนอกหรือนำเข้าข้อมูลร้านค้าของคุณด้วยตนเองได้โดยใช้ไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก แอป > Store Importer

 2. ในหน้า นำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก WooCommerce จากเมนูดรอปดาวน์

 3. ด้านล่างอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ที่ส่งออกแล้วของคุณ คุณสามารถเลือกไฟล์ CSV เป็นจำนวนกี่ไฟล์ก็ได้ ในขณะที่นำเข้าสินค้า คุณต้องเพิ่มไฟล์ที่ส่งออกไปทั้งในเทมเพลตแบบค่าเริ่มต้นและแบบแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อให้นำเข้าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 4. เลือกไฟล์ XML WooCommerce ที่คุณได้ดาวน์โหลด

 5. คลิกที่ ดำเนินการนำเข้าต่อ > นำเข้า

หมายเหตุ: > หากแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในหน้า Store Importer ไม่ใช่แพลตฟอร์มของร้านค้าของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วคลิก “เลือกแพลตฟอร์มอื่น” จากนั้น คุณสามารถเลือก WooCommerce ได้จากเมนูดรอปดาวน์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่คุณนำเข้า

หากการนำเข้าข้อมูลของคุณประสบความสำเร็จ ข้อมูลสินค้าและลูกค้าของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน Shopify admin หากสินค้าบางอย่างหรือลูกค้าบางรายของคุณไม่ถูกนำเข้า คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือลูกค้ารายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเองหลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลแล้ว

หมายเหตุ: คุณอาจพบข้อผิดพลาดในการนำเข้า CSV ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการนำเข้า CSV สินค้าทั่วไป

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงเหตุการณ์บางประการที่คุณอาจพบเจอขณะนำเข้าข้อมูล WooCommerce ของคุณมายัง Shopify:

การนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าสรุปการนำเข้าจะแสดงรายละเอียดการนำเข้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อความในส่วนการตรวจสอบของสรุปข้อมูลการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดใดๆ โดยคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณนำเข้าได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ดูรายการซึ่งอยู่ถัดจากข้อความเหล่านี้

นำเข้าสินค้าบางอย่างหรือลูกค้าบางรายไม่สำเร็จ

หากระบบไม่นำเข้าสินค้าบางอย่างหรือลูกค้าบางราย คุณสามารถเพิ่มสินค้า หรือเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตนเอง

ในการนำเข้า ลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกันจะถูกข้ามไป มีเพียงการป้อนข้อมูลลูกค้าครั้งล่าสุดที่มีข้อมูลสำเนาเท่านั้นที่จะได้รับการนำเข้าข้อมูล

ไม่สามารถนำเข้าสินค้าเป็นกลุ่มได้

ถ้าสินค้าใดๆ ก็ตามของคุณถูกจัดเป็นกลุ่มบน WooCommerce แล้ว คุณจะต้องเพิ่มสินค้าเหล่านี้ไปยัง Shopify ด้วยตนเอง คุณต้องใช้แอปเพื่อรวมสินค้า คุณสามารถติดตั้ง แอปสินค้าเป็นกลุ่มจาก Shopify App Store ได้

นำเข้าสินค้าเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากสินค้าของคุณใน WooCommerce มีการตั้งค่าการแสดงผลสินค้าเป็นซ่อนอยู่เมื่อคุณส่งออกข้อมูล สินค้าเหล่านั้นจะถูกนำเข้าไปยัง Shopify เป็นสินค้าที่ซ่อนไว้เช่นกัน คุณสามารถทำให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายได้โดยการทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางการขาย

ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า แต่หนึ่งในตัวเลือกของสินค้านั้นไม่มีแล้ว ระบบจะไม่นำเข้าสินค้านั้น คุณต้องเพิ่มสินค้านี้ไปที่ Shopify ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณขายเสื้อยืดโดยมีตัวเลือกให้เลือกขนาดและสีต่างๆ หากหนึ่งในตัวเลือกสินค้าของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาด แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสี ระบบจะไม่นำเข้าสินค้าของคุณ

สินค้าที่นำเข้าไม่มีขนาด

หากลูกค้าของคุณต้องการเลือกขนาดสินค้า ให้เพิ่มขนาดได้โดยตรงไปยังคำอธิบายสินค้า

นำเข้าสินค้าดิจิทัลเสร็จสิ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

หากสินค้าของคุณเป็นการดาวน์โหลดแบบดิจิทัล หมายความว่า ยังไม่ได้เผยแพร่สินค้าในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้แอปเพื่อขายสินค้าดิจิทัล โดยสามารถติดตั้งแอป Digital Downloads เพื่อเปิดใช้งานสินค้าในร้านค้าของคุณ

แท็กที่ใช้กับระเบียนที่นำเข้า

แอป Store Importer จะนำแท็กไปใช้กับระเบียนที่นำเข้ามา โดยแท็กจะทำให้การค้นหา การตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือการปรับแต่งสิ่งที่คุณนำเข้ามาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

แท็กที่ระบบจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับระเบียนแต่ละรายการที่นำเข้าจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: import_<date>_<import_id> รูปแบบแท็กสำหรับข้อผิดพลาดในการนำเข้า เช่น รูปภาพหายไป หรือตัวเลือกสินค้าซ้ำกัน จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้นำเข้า

คุณสามารถเก็บแท็กเหล่านี้ไว้ในระเบียนที่คุณนำเข้าได้แต่อาจสร้างปัญหาหากคุณใช้แท็กเป็นวิธีการขององค์กรสำหรับร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นแท็กเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากลูกค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถลบออกได้เมื่อคุณได้ทำเครื่องหมายที่บันทึกการนำเข้าเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้ว

นำเข้าข้อมูลซ้อนทับข้อมูลที่นำเข้าไว้แล้ว

หากเชื่อว่ามีข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปจากการนำเข้าครั้งก่อน คุณก็สามารถนำเข้าข้อมูลร้านค้าอีกครั้งเพื่อซ้อนทับข้อมูลนำเข้าปัจจุบันโดยการคลิกที่เริ่มการนำเข้าใหม่

 • หากร้านค้า Shopify หรือการนำเข้าครั้งก่อนหน้าของคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะได้รับการอัปเดต โดยระบบจะจับคู่ลูกค้ากับอีเมลและจับคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หากไม่พบอีเมล เมื่อพบคู่แล้วระบบจะอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ดังนี้:

 • หากการนำเข้ามีสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว สินค้าที่ตรงกันในการนำเข้าจะถูกข้ามไปและไม่มีการนำเข้า รายการสินค้าที่ถูกข้ามจะแสดงในข้อมูลสรุปการนำเข้าหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น

ลบการนำเข้าข้อมูลร้านค้า

หากคุณไม่พอใจกับการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถลบออกได้ ตัวอย่างเช่น หากการนำเข้าข้อมูลของคุณมีรายการผิดพลาดจำนวนมาก การลบการนำเข้านั้นออกแล้วลองใหม่อีกครั้งอาจช่วยได้ คุณสามารถลบได้เฉพาะการนำเข้าล่าสุดของคุณเท่านั้น โดยต้องรอให้ข้อมูลนั้นลบเสร็จสิ้นเสียก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้าใหม่

วิธีการ

 1. ในหน้าการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้คลิก ลบการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบลบการนำเข้า ให้คลิก ลบการนำเข้า

หลังจากลบไฟล์ที่นำเข้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เริ่มการนำเข้าใหม่ เพื่อเริ่มการนำเข้าใหม่

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับรหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นไปยัง Shopify ได้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงจะโอนย้ายเฉพาะระเบียนลูกค้าไปยัง Shopify เท่านั้น แทนที่จะโอนย้ายทั้งบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เพิ่มเติม: หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้ Bulk Account Inviter เพื่อส่งข้อความอีเมลที่จะแจ้งให้ลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี