แอป Transporter

ใช้แอป Transporter เพื่อนำเข้าบันทึกลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ แอปนี้รองรับไฟล์ที่คั่นค่าต่างๆ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) สำหรับบันทึกแต่ละประเภท จากนั้นจะประมวลผลบันทึก แล้วนำเข้าไฟล์เป็นออบเจ็กต์ใน Shopify

แอป Transporter เป็นส่วนหนึ่งในชุดเครื่องมือที่จะทำให้การโอนย้ายร้านค้าออนไลน์จากแพลตฟอร์มอื่นมายัง Shopify Plus เป็นเรื่องง่ายดายขึ้น โดยชุดเครื่องมือนี้ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง Transporter เพื่อแยกและแปลงบันทึกจากแพลตฟอร์มหนึ่งให้เป็นไฟล์ CSV ที่แอป Transporter รองรับ ผู้พัฒนาสามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉบับของเครื่องมือนี้และแปลงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ให้เป็นไฟล์ CSV ได้ เครื่องมือชุดคำสั่งนี้เป็นโอเพนซอร์สของ Ruby Gem ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จาก github.com/Shopify/shopify_transporter
 • คุณสามารถใช้แอป Transporterเพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อไปยัง Shopify ได้ แอปนี้จะอัปโหลดไฟล์ CSV และพร้อมให้บริการจาก Shopify App Store

ไฟล์ CSV ตัวอย่างและคำอธิบาย

หากต้องการนำเข้าลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อไปยัง Shopify คุณต้องใช้ไฟล์ CSV ที่แยกกันตามแต่ละประเภทของบันทึกเสียก่อน โดยคุณสามารถใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง Transporter เพื่อสร้างไฟล์ CSV ดังกล่าวขึ้นมา หรือคุณสามารถทำตามรูปแบบในไฟล์ CSV ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์ด้วยตัวเองได้เช่นกัน

ไฟล์ตัวอย่างและคำอธิบายของคอลัมน์ที่รองรับสำหรับแต่ละออบเจ็กต์

รายการของไฟล์ตัวอย่างและคำอธิบายของคอลัมน์ที่รองรับ
ไฟล์ตัวอย่าง คำอธิบายของคอลัมน์
Products.csv คำอธิบายสินค้า
Customers.csv คำอธิบายลูกค้า
Orders.csv คำอธิบายคำสั่งซื้อ

กฎของไฟล์ CSV

หากคุณใช้ เครื่องมือชุดคำสั่ง Transporter เพื่อสร้างไฟล์ CSV ของคุณ นั่นหมายความว่าไฟล์ของคุณสอดคล้องกับกฎดังต่อไปนี้แล้ว:

 • ชื่อไฟล์ CSV ของคุณจะต้องระบุชื่อประเภทของออบเจ็กต์ (สินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ) ที่ตรงตามหัวข้อดังกล่าว เช่น ไฟล์ที่มีบันทึกของลูกค้าจะต้องมีคำว่า ลูกค้า ระบุอยู่ (เช่น mycustomers.csv เป็นต้น)
 • ไฟล์ CSV จะต้องใช้การเข้ารหัส UTF-8 เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างอักขระพิเศษที่ไม่ต้องการในไฟล์ของคุณ หากคุณบันทึกไฟล์โดยไม่ใช้การเข้ารหัส UTF-8 ข้อมูลของคุณจะเสียหายเมื่อคุณอัปโหลดเป็นสเปรดชีตใหม่ Shopify ไม่สามารถกู้คืนไฟล์ที่เสียหายให้คุณได้

นอกจากนี้ ไฟล์ CSV ส่วนใหญ่เป็นเช่นเดียวกัน ดังนี้:

 • บรรทัดแรกในไฟล์ CSV จำเป็นต้องมีชื่อส่วนหัวของคอลัมน์
 • ลำดับของคอลัมน์ไม่มีความสำคัญ แต่ทุกแถวจะต้องเรียงตามลำดับคอลัมน์ที่ตรงกัน
 • แต่ละคอลัมน์ในไฟล์จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละบรรทัดจะต้องคั่นด้วยการแบ่งบรรทัด
 • หากค่าใดมีอักขระพิเศษ เช่น จุลภาค (,) เครื่องหมายคำพูด (') หรืออัญประกาศ (") คุณจะต้องล้อมรอบค่าทั้งหมดด้วยอัญประกาศ เช่น "Unit 8, 150 Elgin Street" (ไม่ใช่ Unit 8"," 150 Elgin Street) หากต้องใช้อัญประกาศภายในค่า ให้ใช้อัญประกาศสองอัน ดังนี้:" ""8th Floor"", 150 Elgin Street"
 • ตรวจสอบให้ดีว่าคุณใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรงแทนเครื่องหมายคำพูดแบบโค้ง

หากคุณแก้ไขไฟล์ CSV หรือใช้วิธีอื่นเพื่อสร้างไฟล์ CSV ขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ของคุณสอดคล้องตรงตามกฎเหล่านี้ หากมีปัญหาในการใช้งานไฟล์ CSV ลองใช้ Google ชีต

เรียงลำดับการนำเข้าของคุณ

ลำดับการนำเข้าสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องนำเข้าไฟล์ตามลำดับดังนี้:

 1. สินค้า
 2. ลูกค้า
 3. คำสั่งซื้อ

ทดสอบการนำเข้า

ก่อนที่จะนำเข้าบันทึกจำนวนมากมายัง Shopify ให้ลองนำเข้าบันทึกสองสามไฟล์ก่อน บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องใช้วิธีการทำซ้ำ เช่น วิธีที่เกี่ยวกับการนำเข้าบันทึกจำนวนไม่มาก การตรวจสอบผลลัพธ์ (ทั้งในแอปและส่วนผู้ดูแลระบบ) การแก้ไขไฟล์ CSV และการนำเข้าออบเจ็กต์ซ้ำ ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ใดๆ ไปยัง Shopify อีกครั้ง คุณจำเป็นต้องลบออบเจ็กต์ออกก่อน ทั้งนี้ คุณสามารถใช้แอป Transporter เพื่อลบออบเจ็กต์โดยระบุไฟล์ CSV ที่อยู่ในรายการออบเจ็กต์ที่ต้องการลบได้

การแจ้งเตือนผ่านอีเมล

เมื่อนำเข้าคำสั่งซื้อไปยัง Shopify โดยใช้แอป Transporter:

 • จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าของคุณ
 • การแจ้งเตือนไม่ถูกส่งไปยังทีมของคุณ

การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ หลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนพนักงานสำหรับคำสั่งซื้อได้ใน Shopify admin ของคุณ หากคุณต้องการ

ขั้นตอน:

 1. คลิกการตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในหน้าการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อของพนักงาน ให้คลิกปิดใช้งาน

นำเข้าสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อ

อย่าลืมนำเข้าสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้อัปโหลดไฟล์ สำหรับการดำเนินการในแอป Transporter
 2. ใส่ไฟล์ CSV ของคุณ

เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว แอปจะเริ่มการนำเข้าออบเจ็กต์

ลบสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

คุณสามารถลบสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อจำนวนมากได้จากร้านค้า Shopify ของคุณด้วยแอป Transporter และสามารถใช้ไฟล์ CSV เดียวกันกับที่ใช้นำเข้าออบเจ็กต์ได้ แต่ไฟล์ CSV นี้ต้องอยู่ในคอลัมน์ที่มีคีย์ไม่ซ้ำกันในออบเจ็กต์เท่านั้น:

ตารางแสดงคอลัมน์ที่มีคีย์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับประเภทออบเจ็กต์ใดประเภทหนึ่ง
ประเภทออบเจ็กต์ ต้องมีคอลัมน์ที่มีคีย์ไม่ซ้ำกัน
สินค้า (รวมถึงตัวเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) แฮนเดิล
ลูกค้า อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
คำสั่งซื้อ ชื่อ

แอป Transporter สามารถลบได้เฉพาะออบเจ็กต์เท่านั้น แต่ไม่สามารถลบส่วนของออบเจ็กต์ได้ เช่น แอปสามารถลบสินค้าได้ (ซึ่งรวมถึงตัวเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) แต่ไม่สามารถลบตัวเลือกสินค้าเดี่ยวๆ ได้

ขั้นตอน:

 1. เลือกลบบันทึกออกจาก Shopify ในเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ
 2. คลิกอัปโหลดไฟล์ แล้วใส่ไฟล์ CSV

เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว แอป Transporter จะเริ่มลบออบเจ็กต์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี