คำอธิบายคอลัมน์ CSV ของคำสั่งซื้อใน Transporter

คำอธิบายของคอลัมน์สำหรับไฟล์ CSV คำสั่งซื้อ

เพิ่มเติม: แอป Transporter มีให้บริการใน Shopify App Store สำหรับผู้ขาย Shopify Plus เท่านั้น

หากต้องการนำเข้าคำสั่งซื้อไปยัง Shopify โดยใช้แอป Transporter คุณจำเป็นต้องมีไฟล์ CSV ที่มีเพียงประเภทของบันทึกนี้เท่านั้น

ไฟล์ตัวอย่าง CSV

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV คำสั่งซื้อตัวอย่าง: orders.csv

โดยคุณสามารถใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง Transporter เพื่อสร้างไฟล์ CSV ดังกล่าวขึ้นมา หรือคุณสามารถทำตามรูปแบบที่อธิบายด้านล่างเพื่อสร้างไฟล์ด้วยตัวเองได้เช่นกัน

คำอธิบายของคอลัมน์

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับไฟล์ CSV

ส่วนหัวคอลัมน์ CSV สำหรับคำสั่งซื้อ
คอลัมน์ คำอธิบาย
Name (Required)
ตัวระบุของคำสั่งซื้อที่คุณเห็นในส่วน Shopify admin ของคุณและลูกค้าของคุณเห็นในใบแจ้งหนี้ของพวกเขา ตัวระบุนี้จะต้องไม่ซ้ำกันภายในร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น #1001 , 1001-A และ SH1001 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้
Email ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
Financial Status สถานะการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ ค่าที่ถูกต้อง:
 • pending - รอการชำระเงินอยู่ การชำระเงินอาจล้มเหลวในสถานะนี้ ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 • authorized - การชำระเงินได้รับอนุมัติแล้ว
 • partially_paid - คำสั่งซื้อได้รับการชำระเงินแล้วบางส่วน
 • paid - การชำระเงินได้รับการชำระแล้ว
 • partially_refunded - การชำระเงินได้รับการคืนเงินบางส่วนแล้ว
 • refunded - การชำระเงินได้รับการคืนเงินแล้ว
 • voided - การชำระเงินถูกยกเลิกแล้ว
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Fulfillment Status สถานะของคำสั่งซื้อในข้อกำหนดของสินค้าเฉพาะรายการที่จัดการแล้ว ค่าที่ถูกต้อง:
 • fulfilled - สินค้าเฉพาะรายการทุกรายการในคำสั่งซื้อได้รับการจัดการแล้ว
 • partial - สินค้าเฉพาะรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการในคำสั่งซื้อได้รับการจัดการแล้ว
 • restocked - สินค้าเฉพาะรายการทุกรายการในคำสั่งซื้อได้รับการคืนกลับสต็อกและยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว
 • การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้จะส่งผลให้คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะยังไม่จัดการ
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า สถานะการจัดการคำสั่งซื้อควรอิงตามสถานะของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละชิ้น ดูสถานะการจัดการคำสั่งซื้อด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Currency โค้ดสามตัวอักษร (รูปแบบ ISO 4217) สำหรับสกุลเงินที่ใช้สำหรับการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น USD หรือ EUR
Buyer Accepts Marketing ตัวเลือกการรับข้อมูลทางการตลาดของลูกค้า โดยค่าที่ถูกต้อง ได้แก่
 • TRUE - ลูกค้าเลือกที่จะรับข้อมูลทางการตลาด
 • FALSE - ลูกค้าเลือกที่จะไม่รับข้อมูลทางการตลาด
Cancel Reason เหตุผลที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก ค่าที่ถูกต้อง:
 • customer - ลูกค้าได้ยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • fraud - คำสั่งซื้อนั้นมีการทุจริต
 • inventory - สินค้าในคำสั่งซื้อไม่ได้อยู่ในสินค้าคงคลัง
 • declined - การชำระเงินถูกปฏิเสธ
 • other - เหตุผลที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Cancelled At วันและเวลา (รูปแบบISO 8601) เมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิก
Closed At วันและเวลา (รูปแบบISO 8601) เมื่อคำสั่งซื้อถูกปิด
Tags สตริงของแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ใช้สำหรับการกรองและการค้นหา แท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคแต่แท็กสามารถมีได้สูงสุด 255 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น “ตรวจสอบแล้ว, บรรจุแล้ว, จัดส่งแล้ว”
Note หมายเหตุเพิ่มเติมแนบไปกับคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถดูหมายเหตุนี้ได้ ตัวอย่างเช่น “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”
Phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกัน (รูปแบบ E.164) ของลูกค้า คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามแต่ละรูปแบบต้องเป็นหมายเลขที่โทรได้จากทุกที่ทั่วโลก โดยคุณสามารถใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ทั้งหมด:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site เว็บไซต์ที่ลูกค้าคลิกลิงก์แล้วนำทางมายังร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น “http://www.anexample.com”
Processed At

วันและเวลา (รูปแบบ ISO 8601) ที่สร้างคำสั่งซื้อขึ้นเป็นครั้งแรกในแพลตฟอร์มอื่น ค่านี้จะปรากฏในคำสั่งซื้อใน Shopify admin และจะเป็นวันที่ที่ใช้ใน รายงานยอดขาย ค่าเริ่มต้นคือวันและเวลาที่มีการนำเข้าคำสั่งซื้อ

สำหรับมูลค่าที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์สำหรับการเงินและการชำระเงินให้ไปยัง Transaction Processed At

Source name ต้นทางคำสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของแพลตฟอร์ม) ไม่สามารถแก้ไขค่านี้ได้หลังจากการนำเข้า ตัวอย่างเช่น Transporter
Total weight ยอดรวมของน้ำหนักสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมด (จัดรูปแบบเป็นจำนวนเต็ม) ในหน่วยกรัม ตัวอย่างเช่น 11
Total Tax ผลรวมของภาษีทั้งหมด (ราคาภาษี 1, ..., อัตราภาษีค่าจัดส่ง 1) ที่คิดกับคำสั่งซื้อ (ต้องเป็นจำนวนบวก) คุณต้องระบุข้อมูลในคอลัมน์นี้เมื่อเรียกเก็บภาษีเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น เมื่อมีค่าในคอลัมน์ราคาภาษี 1) หากคุณไม่ได้ใส่ค่าสำหรับคอลัมน์นี้ ค่าทั้งหมดในคำสั่งซื้อของคุณจะไม่รวมค่าภาษี
Shipping Company ชื่อของธุรกิจ หากชื่อมีที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
Shipping Name ชื่อเต็มของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ที่อยู่จำเป็นต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำได้โดยใช้Shipping Name หรือใช้Shipping First Name และShipping Last Name
Shipping Phone เบอร์โทรศัพท์ (รูปแบบ E.164) ของที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยสามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์ในรูปแบบอื่นได้ แต่ต้องเป็นรูปแบบที่แสดงหมายเลขที่สามารถโทรได้จากทุกที่ทั่วโลก รูปแบบดังต่อไปคือรูปแบบที่ถูกต้อง:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ที่อยู่จำเป็นต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำได้โดยใช้Shipping First Name และShipping Last Name หรือใช้Shipping Name
Shipping Last Name นามสกุลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ที่อยู่จำเป็นต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำได้โดยใช้Shipping First Name และShipping Last Name หรือใช้Shipping Name
Shipping Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับที่อยู่ ตัวอย่างเช่น 150 Elgin St
Shipping Address2 บรรทัดเสริมของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น Unit 202
Shipping City ชื่อเมืองของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น ออตตาวา หรือ ซิดนีย์
Shipping Province ชื่อของภูมิภาค (เช่น จังหวัด รัฐ ภูมิภาค หรืออาณาเขต) ที่ลูกค้าอยู่ หากคุณมีคอลัมน์นี้ คอลัมน์ Shipping Province Code นี้จำเป็นต้องระบุ ตัวอย่างเช่น เม็กซิโกซิตี้ แทสเมเนีย นิวเซาท์เวลส์ หรือนิวยอร์ก
Shipping Province Code รหัสจังหวัด (ISO 3166-2) สำหรับภูมิภาค เช่น รัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเขตแดนในประเทศ จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ หากคุณระบุ Shipping Province ไว้ รหัส ISO3116-2 มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
 • รหัสประเทศ 2 หลัก - ไม่ต้องใส่ในส่วนนี้
 • ยัติภังค์ (-) ที่แยกส่วนทั้งสองส่วนของรหัส - ไม่ต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์
 • รหัสจังหวัดแบบ 1-3 หลัก - ใส่ในส่วนนี้เท่านั้น
รหัสจังหวัด
รหัสจังหวัด ISO 3166-2 รหัสจังหวัด
MX-MEX (เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก) MEX
NY-US (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา) NY
Ar-B (บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา) B
FR-21 (โกต-ดอร์, ฝรั่งเศส) 21
Shipping Zip รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น K2P 1L4, 90210, หรือ 110 012.
Shipping Country ชื่อประเทศของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับที่อยู่ ตัวอย่างเช่น แคนาดา อินเดีย หรือออสเตรเลีย
Shipping Country Code ตัวอักษรสองตัว (ISO 3166-1 รหัสอัลฟา-2) สำหรับประเทศของที่อยู่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น CA สำหรับแคนาดา Shipping Country code แม้ว่าคุณจะระบุShipping Country
Billing Company บริษัทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
Billing Name ชื่อเต็มของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ที่อยู่จำเป็นต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำได้โดยใช้ Billing Name หรือใช้ Billing First Name และ Billing Last Name
Billing Phone เบอร์โทรศัพท์ (รูปแบบE.164) ของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน โดยสามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์ในรูปแบบอื่นได้ แต่ต้องเป็นรูปแบบที่แสดงหมายเลขที่สามารถโทรได้จากทุกที่ทั่วโลก รูปแบบต่อไปนี้คือรูปแบบที่ถูกต้อง:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงิน ที่อยู่จำเป็นต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำได้โดยใช้ Billing First Name และ Billing Last Name หรือใช้ Billing Name
Billing Last Name นามสกุลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงิน ที่อยู่จำเป็นต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำได้โดยใช้ Billing First Name และ Billing Last Name หรือใช้Billing Name
Billing Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น 150 Elgin St จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
Billing Address2 บรรทัดเสริมของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น Unit 202
Billing City ชื่อเมืองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น ออตตาวา , เดลี และโอ๊คแลนด์
Billing Province ชื่อภูมิภาค (เช่น จังหวัด รัฐ อำเภอ หรือเขตแดน) ของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หากคุณใช้คอลัมน์นี้ คุณจำเป็นต้องระบุคอลัมน์ Shipping Province Code ด้วย ตัวอย่างเช่น เม็กซิโกซิตี นิวยอร์ก นูนาวุต และนิวเซาธ์เวลส์
Billing Province Code รหัสจังหวัด (ISO 3166-2) สำหรับภูมิภาค เช่น รัฐ จังหวัด อำเภอ หรือเขตแดนในประเทศ จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ หากคุณระบุคอลัมน์ Billing Province ไว้ รหัส ISO3116-2 มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
 • รหัสประเทศ 2 หลัก - ไม่ต้องใส่ในส่วนนี้
 • ยัติภังค์ (-) ที่แยกส่วนทั้งสองส่วนของรหัส - ไม่ต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์
 • รหัสจังหวัดแบบ 1-3 หลัก - ใส่ในส่วนนี้เท่านั้น
รหัสจังหวัด
รหัสจังหวัด ISO 3166-2 รหัสจังหวัด
MX-MEX (เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก) MEX
US-NY (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา) NY
AR-B (บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา) B
FR-21 (โกต-ดอร์, ฝรั่งเศส) 21
Billing Zip รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น K2P 1L4
Billing Country ชื่อประเทศของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น แคนาดา อินเดีย และเยอรมนี
Billing Country Code ตัวอักษรสองตัว (ISO 3166-1 รหัส alpha-2) สำหรับประเทศของที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น CA สำหรับแคนาดา Country code แม้ว่าคุณจะระบุ Country
Lineitem name (Required)
ชื่อตัวเลือกสินค้าที่สั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้
Lineitem variant ID ID ของตัวเลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ ใช้คอลัมน์นี้เพื่อเชื่อมรายการสินค้าในคำสั่งซื้อนี้เข้ากับตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น 7513594 คุณต้องตรวจสอบว่า ID ในคอลัมน์นี้ตรงกับ ID ของตัวเลือกสินค้าภายในร้านค้าหรือไม่ก็เว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้ ในกรณีที่แอป Transporter ไม่พบตัวเลือกสินค้าในร้านค้าที่ตรงกับ ID ในคอลัมน์นี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้า เพราะระบบจะยังคงเพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้ออยู่ดี เพียงแต่จะไม่จับคู่กับสินค้าในร้านค้าของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เท่านั้นเอง
Lineitem quantity จำนวนตัวเลือกสินค้าที่สั่งซื้อ คอลัมน์นี้ต้องใส่เฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น ค่าเริ่มต้นคือ 1 ตัวอย่างเช่น 3
Lineitem price (Required)
ราคาของตัวเลือกสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ตัวอย่างเช่น 10.50, .25, และ 30 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้
Lineitem variant title ตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เล็ก
Lineitem compare at price ราคาที่เปรียบเทียบหรือแนะนำของตัวเลือกสินค้า ตัวอย่างเช่น 15
Lineitem sku หมายเลข SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) ของสินค้า (ของตัวเลือกสินค้า)
Lineitem requires shipping ไม่ว่าตัวเลือกสินค้านั้นจำเป็นต้องส่งหรือไม่ โดยค่าที่ถูกต้องคือ:
 • true - จำเป็นต้องจัดส่งสินค้า
 • false - ไม่จำเป็นต้องจัดส่งสินค้า
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Lineitem taxable ไม่ว่าตัวเลือกสินค้านั้นต้องเสียภาษีหรือไม่ โดยค่าที่ถูกต้องคือ:
 • true - สินค้าต้องเสียภาษี
 • false - สินค้าไม่ต้องเสียภาษี
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Lineitem fulfillment status สถานะการจัดส่งของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละชิ้นในคำสั่งซื้อ ค่าที่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้:
 • fulfilled - สินค้าเฉพาะรายการทุกชิ้นได้รับการจัดการแล้ว
 • การปล่อยให้คอลัมน์นี้ว่างจะทำให้สถานะของสินค้าเฉพาะรายการแสดงเป็น “ยังไม่ได้จัดการ”
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า สถานะการจัดการของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละชิ้นควรใช้เพื่อระบุสถานะคำสั่งซื้อในภาพรวม ดูสถานะการจัดการคำสั่งซื้อด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Taxes Included ไม่ว่าภาษีจะรวมอยู่ในคำสั่งซื้อเดิมหรือไม่ ค่าที่ถูกต้อง:
 • true - รวมภาษีในยอดรวมแล้ว เมื่อตั้งค่านี้เป็น true ระบบจะรวมภาษีทั้งหมดลงในราคา รวมถึงภาษีสินค้าเฉพาะรายการและภาษีอัตราค่าจัดส่งด้วย
 • false - ไม่ได้รวมภาษีในยอดรวม ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Tax 1 Title ชื่อที่เรียกเก็บภาษีครั้งแรก ตัวอย่างเช่น HST หรือ VAT
Tax 1 Price จำนวน (ISO 4217) ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ ตัวอย่างเช่น 1.50 เมื่อมีค่าสำหรับคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใส่คอลัมน์ Total Tax ด้วยเช่นกัน
Tax 1 Rate อัตรา (ทศนิยม) ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ ตัวอย่างเช่น .07 อัตราภาษี 7 เปอร์เซ็นต์
Tax 2 Title ชื่อที่เรียกเก็บภาษีครั้งที่สอง
Tax 2 Price ยอดเงิน (ISO 4217) ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บ เมื่อมีค่าสำหรับคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใส่คอลัมน์ Total Tax ด้วยเช่นกัน
Tax 2 Rate อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
Tax 3 Title ชื่อที่เรียกเก็บจากภาษีครั้งที่สาม
Tax 3 Price จำนวน (ISO 4217) ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ เมื่อมีค่าสำหรับคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใส่คอลัมน์ Total Tax ด้วยเช่นกัน
Tax 3 Rate อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
Transaction Amount จำนวนเงิน (ทศนิยม) ของเงินที่ทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น 50.00 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อคุณดำเนินการชำระเงินบางส่วนหรือคืนเงินบางส่วน
Transaction Kind ประเภทของธุรกรรม ต้องระบุคอลัมน์นี้ เมื่อมีคอลัมน์ธุรกรรมใดๆ ค่าที่ถูกต้องคือ:
 • authorization - เงินที่ลูกค้ายินยอมที่จะชำระเงินได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดเก็บ อาจใช้เวลาในการอนุมัติ 7 ถึง 30 วัน (ขึ้นอยู่กับบริการการชำระเงินของคุณ) ขณะที่ร้านรอการชำระเงินเพื่อให้สามารถจัดเก็บการชำระเงินได้
 • capture - การถ่ายโอนเงินที่สำรองไว้ในระหว่างการอนุมัติ
 • sale - สิทธิ์อนุญาตและบันทึกการชำระเงินที่ดำเนินการในขั้นตอนเดียว
 • void - การยกเลิกสิทธิ์อนุญาตหรือการจัดเก็บที่รอดำเนินการ
 • refund - การคืนเงินบางส่วนหรือเต็มรูปแบบของเงินที่จัดเก็บให้แก่ลูกค้า
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Transaction Status สถานะของธุรกรรม ค่าที่ถูกต้อง:
 • success - การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์โดยช่องทางการชำระเงิน นี่คือค่าเริ่มต้น
 • pending - ช่องทางการทำธุรกรรมได้รับข้อมูลธุรกรรม แต่ได้ตอบกลับโดยบ่งชี้ว่าต้องใช้เวลามากขึ้นในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 • failure - ช่องทางการชำระเงินส่งคำตอบกลับว่าธุรกรรมไม่สำเร็จ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากบัตรถูกปฏิเสธ หรือร้านค้าไม่ได้ตั้งค่าช่องทางการชำระเงินอย่างถูกต้อง)
 • error - เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร (ตัวอย่างเช่น ไม่ได้รับการตอบกลับจากช่องทางการชำระเงินหรือช่องทางการชำระเงินไม่ได้รับคำขอ)
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า
Transaction Processed At

วันและเวลา (รูปแบบ ISO 8601) ที่ทำธุรกรรมครั้งแรกในแพลตฟอร์มอื่น ค่านี้จะปรากฏในคำสั่งซื้อใน Shopify admin และจะเป็นวันที่ที่ใช้ใน รายงานทางการเงิน ค่าเริ่มต้นคือวันและเวลาที่มีการนำเข้าคำสั่งซื้อ

หากคุณได้รับการชำระเงินในเวลาเดียวกันกับที่สร้างคำสั่งซื้อ ให้ไปที่ Transaction Processed At และ Processed At ซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน

Transaction Gateway ชื่อของช่องทางการชำระเงินที่ออกการทำธุรกรรม คุณสามารถดูรายการช่องทางการชำระเงินได้ในหน้าช่องทางการชำระเงินของ Shopify
Transaction Location ID ตัวบ่งชี้ของตำแหน่งที่ตั้งที่ทำธุรกรรม ID นี้ต้องตรงกับ ID ตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ในร้านค้าของคุณ ค่าที่ไม่ตรงกับรหัสตำแหน่งที่ตั้งของธุรกรรมในร้านค้าจะไม่ถูกนำเข้า
Transaction Source Name ต้นทางของธุรกรรม ค่าตัวอย่าง: web , pos , iphone , และ android
Shipping Line Code การอ้างอิงไปยังวิธีการจัดส่ง ค่าเริ่มต้นคือ Shipping line title
Shipping Line Price มูลค่าของวิธีการจัดส่ง ต้องระบุคอลัมน์นี้ เมื่อมีคอลัมน์ Shipping line title อยู่
Shipping Line Source ต้นทางการจัดส่ง
Shipping Line Title ชื่อของวิธีการจัดส่ง ต้องระบุคอลัมน์นี้ เมื่อมีคอลัมน์ Shipping line price อยู่
Shipping Line Carrier Identifier ตัวระบุผู้ให้บริการขนส่งที่ให้อัตราค่าจัดส่ง โดยปกติแล้วจะต้องใช้ค่า เมื่อมีการใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID ตัวบ่งชี้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ร้องขอวิธีการจัดส่ง โดยปกติแล้วจะต้องใช้ค่า เมื่อวิธีการจัดส่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อของบุคคลภายนอก
Shipping Tax 1 Title ชื่อของภาษีที่เรียกเก็บจากรายการรายละเอียดการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น HST
Shipping Tax 1 Rate อัตราภาษี (ทศนิยม) ที่จะเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการที่จะจัดส่ง ตัวอย่างเช่น 0.15 อัตราภาษีการจัดส่ง 15% (เปอร์เซ็นต์)
Shipping Tax 1 Price จำนวน (รูปแบบISO 4217) ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการในการจัดส่ง เมื่อมีค่าสำหรับคอลัมน์นี้ คุณจะต้องใส่คอลัมน์ Total Tax ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 1.50
Discount Code รหัสส่วนลด หากคุณมีคอลัมน์ Discount type จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้
Discount Amount

มูลค่าของส่วนลดในสกุลเงินของร้านค้าที่ถูกหักออกจากคำสั่งซื้อ หากคุณมีคอลัมน์ Discount type คุณจำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ป้อนตรงกับ Discount type หากประเภทเป็น percentage ให้ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ส่วนลด หากประเภทเป็น fixed_amount ให้ป้อนมูลค่าส่วนลดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด

Discount Type

ประเภทของส่วนลด ค่าที่ถูกต้อง:

 • fixed_amount - รหัสส่วนลดเป็นจำนวนที่เฉพาะเจาะจง ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 • percentage - รหัสส่วนลดมีจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์
 • shipping - ข้อเสนอส่วนลดสำหรับการจัดส่งนี้ฟรี หากต้นทุนค่าจัดส่งนั้นน้อยกว่าค่า amount ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้า Discount amount เท่ากับ 30 และค่าขนส่งเท่ากับ $30 ดังนั้นส่วนลดเท่ากับ $30 แต่ถ้า Discount amount เท่ากับ 30 และค่าจัดส่งเท่ากับ $100 แสดงว่าไม่มีส่วนลด

มูลค่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับสินค้าเฉพาะรายการภายในคำสั่งซื้อได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การนำเข้าส่วนลด

Metafield Namespace คอนเทนเนอร์สำหรับชุดเมตาฟิลต์ หากต้องการนำเข้าเมตาฟิลต์ คุณจำเป็นต้องใส่ค่าในคอลัมน์เมตาฟิลด์ทั้ง 4 คอลัมน์ (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value และ Metafield Value Type) กำหนดเนมสเปซแบบกำหนดเองสำหรับเมตาฟิลต์ของคุณเพื่อแยกจากเนมสเปซที่ใช้โดยแอปและ Shopify (รวมถึง global ค่าเริ่มต้น) ความยาวสูงสุด 20 อักขระ
Metafield Key ชื่อของเมตาฟิล์ด ความยาวสูงสุด: 30 ตัวอักษร ต้องระบุคอลัมน์นี้ หากมีคอลัมน์เมตาฟิลด์อื่นๆ อยู่
Metafield Value ข้อมูลที่จะจัดเก็บเป็นคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ ต้องระบุคอลัมน์นี้ หากมีคอลัมน์เมตาฟิลด์อื่นๆ อยู่
Metafield Value Type ประเภทข้อมูลของเมตาฟิลด์ ค่าที่ถูกต้อง:
 • string
 • integer
 • json_string
ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนค่า จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้เมื่อมีคอลัมน์เมตาฟิลด์อื่นๆ อยู่

ชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์ CSV ของคุณต้องใส่คำ order (ชื่อของประเภทออบเจ็กต์ที่มี) ตัวอย่างเช่น myorders ไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบ UTF-8

ที่อยู่

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งในคำสั่งซื้อจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า เมื่อคุณนำเข้าคำสั่งซื้อที่มีลูกค้าเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ แอป Transporter จะตรวจสอบลูกค้าในร้านค้า Shopify ของคุณ:

 • หาก Transporter พบลูกค้า คำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับลูกค้าและที่อยู่สำหรับการจัดส่งในคำสั่งซื้อจะถูกกำหนดเป็นที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
 • หาก Transporter ไม่พบลูกค้า ลูกค้าจะถูกเพิ่มและคำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับลูกค้า

ธุรกรรมหลายรายการ

คุณสามารถเพิ่มธุรกรรมเพิ่มเติมไปยังคำสั่งซื้อได้โดยการสร้างแถวที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละธุรกรรม Order name จำเป็นต้องรวมอยู่ในแต่ละแถวเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมกับคำสั่งซื้อ

สถานะการจัดส่งสินค้า

วิธีระบุสถานะการจัดส่งสินค้าควรอิงตามสถานะการจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการที่ปรากฏในคำสั่งซื้อดังกล่าว:

 • หากสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดยังไม่ได้รับการจัดส่ง ควรเว้นว่างสถานะการจัดส่งสินค้าไว้เพื่อบ่งชี้ว่าสินค้ายังไม่ได้รับการจัดส่ง
 • หากสินค้าเฉพาะรายการมีหลายสถานะ (fulfilled หรือ unfulfilled) สถานะการจัดส่งสินค้าก็ควรเป็น partial
 • หากสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดได้รับการจัดการแล้ว สถานะการจัดส่งสินค้าก็ควรเป็น fulfilled

การนำเข้าส่วนลด

สามารถใช้ส่วนลดได้เฉพาะในระดับคำสั่งซื้อเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้กับสินค้าเฉพาะรายการภายในคำสั่งซื้อได้ หากคุณมีคำสั่งซื้อที่มีส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ ให้กำหนดจำนวนส่วนลดรวมและนำไปใช้กับทั้งคำสั่งซื้อ การทำเช่นนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการรายงานยอดขายของคุณจะออกมาถูกต้องแม่นยำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี