การจัดการรายการสินค้าของ Amazon

คุณสามารถดูหรือแก้ไขรายการสินค้า Amazon ของคุณและจัดการคลังสำหรับรายการสินค้าดังกล่าวได้ในหน้ารายการสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

ดูรายการสินค้าของคุณ

ในหน้ารายการสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถดูรายการสินค้าในปัจจุบันของคุณได้ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นเปิดใช้งาน รอการอนุมัติ หรือถูกปฏิเสธก็ตาม

หลังจากที่คุณสร้างรายการสินค้าแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Amazon เพื่อขออนุมัติ รายการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะได้รับการอนุมัติภายในไม่กี่ชั่วโมง หากรายการของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว รายการสินค้าดังกล่าวจะแสดงใน Amazon Marketplace โดยคุณสามารถดูตัวอย่างลักษณะของรายการสินค้าบน Amazon ได้โดยคลิกที่ดูรายการสินค้า

คุณสามารถดูรายการสินค้าทั้งหมดที่เกิดข้อผิดพลาดในแท็บข้อผิดพลาดได้

แก้ไขรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนราคาสำหรับรายการสินค้าของ Amazon ปรับเวลาการผลิตของตัวเลือกสินค้า เพิ่มหรือลบตัวเลือกสินค้า และปรับการตั้งค่าสินค้าคงคลังในส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Amazon

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่รายการสินค้า

 5. คลิกที่รายการสินค้าในคอลัมน์สินค้า Shopify เพื่อเปิดหน้าแก้ไขรายการสินค้าขึ้นมา

 6. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกที่เผยแพร่

จัดการการตั้งค่าสินค้าคงคลัง

ลูกค้าที่ดูรายการสินค้าและข้อเสนอของคุณบน Amazon จะเห็นจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่เหลืออยู่ คุณสามารถใช้การตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับตัวเลือกสินค้าของคุณเพื่อซิงค์สินค้าคงคลังของสินค้าของคุณบน Amazon หรือคุณสามารถจัดการจำนวนสินค้าคงคลังที่คุณต้องการให้แสดงเป็นรายการสินบน Amazon ได้ด้วยตัวเอง

ซิงค์สินค้าคงคลังเข้ากับช่องทางการขายของ Amazon

หากคุณเลือกใช้การตั้งค่าสินค้าคงคลังของ Shopify ระบบจะซิงค์สินค้าคงคลังของสินค้าของ Shopify ของคุณเข้ากับ Amazon โดยอัตโนมัติ ตามนโยบายสินค้าคงคลังของสินค้าดังกล่าว:

 • Shopify ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านี้ - Shopify จะอัปเดตรายการสินค้าของ Amazon ให้ตรงกับสินค้าคงคลังของสินค้าใน Shopify โดยอัตโนมัติ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะอนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้านี้ได้แม้สินค้าจะหมดสต็อก หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้านี้ได้แม้สินค้าจะหมดสต็อก ระบบจะตั้งค่าสินค้าคงคลังบน Amazon ให้เป็น 100 โดยอัตโนมัติ และตัวเลขนี้ไม่ปรากฏบน Shopify

 • Shopify ไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านี้ - สินค้าคงคลังบน Amazon จะถูกกำหนดเป็น 100 โดยอัตโนมัติ และหมายเลขนี้จะไม่ปรากฏบน Shopify

Amazon ไม่สามารถทำให้จำนวนสินค้าคงคลังมีจำนวนไม่จำกัดหรือติดลบได้ ดังนั้นตัวเลข 100 จึงทำหน้าที่เป็นตัวยึดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่ารายการสินค้าที่ได้รับผลกระทบจะปรากฏบน Amazon สินค้าคงคลังที่แสดงบน Amazon อาจลดลงขณะคุณขายสินค้า แต่การเปลี่ยนกลับเป็น 100 ทุกๆ 10 นาที

คุณสามารถเปลี่ยนนโยบายสินค้าคงคลังของสินค้าได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

จัดการสินค้าคงคลังด้วยตัวเอง

คุณสามารถจัดการจำนวนสินค้าคงคลังที่คุณต้องการให้วางขายบน Amazon ได้ด้วยตัวเอง จำนวนสินค้าคงคลังที่คุณตั้งไว้สำหรับ Amazon จะไม่ส่งผลต่อสินค้าคงคลัง Shopify ของคุณ เมื่อสินค้าบน Amazon ขายได้จำนวนสินค้าคงคลังบน Amazon และบนหน้ารายละเอียดรายการสินค้าในช่องทางการขายของ Amazon จะลดลง แต่ใน Shopify ไม่ลดลง โดยคุณสามารถตรวจสอบจำนวนได้ทุกเมื่อ รวมถึงสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าที่วางขายได้ด้วย

ขั้นตอน:

 1. เมื่อสร้างหรือแก้ไขรายการสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกจัดการสินค้าคงคลังด้วยตัวเองแล้ว

 2. ป้อนจำนวนที่ต้องการขายบน Amazon

ลบข้อเสนอหรือรายการสินค้า

คุณสามารถหยุดขายสินค้าบน Amazon ชั่วคราวได้ โดยการตั้งค่าจำนวนสินค้าคงคลังให้เป็น 0 ด้วยตนเอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้านี้บน Amazon ได้โดยไม่ต้องลบรายการสิน เนื่องจากการลบรายการสินค้าจะเป็นการลบถาวร

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Amazon

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่รายการสินค้า

 5. คลิกที่รายการสินค้าในคอลัมน์สินค้า Shopifyเพื่อเปิดหน้าแก้ไขรายการสินค้า

 6. คลิกที่ลบรายการสินค้า

 7. คลิกที่ลบรายการสินค้าในกล่องการยืนยันเพื่อลบรายการสินค้าออกจากช่องทางการขายของ Amazon และ Amazon Seller Central อย่างถาวร

หากคุณลบรายการสินค้าหรือข้อเสนอใน Amazon Seller Central จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดบนหน้ารายการสินค้าในช่องทางการขายของ Amazon โดยคุณสามารถลบรายการสินค้าในช่องทางการขายของ Amazon เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ได้

ยกเลิกการลิงก์สินค้า

หากคุณต้องการขายสินค้าที่ถูกลิงก์ไว้บน Amazon ต่อ แต่ไม่ต้องการซิงค์กับ Shopify แล้ว คุณสามารถยกเลิกการลิงก์ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดออกจากรายการสินค้าดังกล่าวได้ โดยวิธีนี้จะไม่สามารถยกเลิกการลิงก์ตัวเลือกสินค้าเพียงรายการเดียวได้

คุณสามารถยกเลิกการลิงก์สินค้าที่ขายบน Amazon และลิงก์กับสินค้า Shopify ในภายหลังได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Amazon

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่รายการสินค้า

 5. คลิกที่รายการสินค้าในคอลัมน์สินค้า Shopifyเพื่อเปิดหน้าแก้ไขรายการสินค้า

 6. คลิกยกเลิกการเชื่อมโยงตัวเลือกสินค้าทั้งหมด

 7. คลิกที่ยกเลิกการลิงก์ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในกล่องการยืนยันเพื่อหยุดการซิงค์สินค้ากับ Shopify โดยที่คุณจะยังคงสามารถขายสินค้าดังกล่าวบน Amazon ได้อยู่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี