จัดการคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินผ่านช่องทางการขายของ Amazon

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของคุณบน Amazon คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของพวกเขาใน Amazon Seller Central และบนหน้า ภาพรวมของช่องทางการขายของ Amazon ในส่วน Shopify admin ของคุณ

หมายเหตุ: คำสั่งซื้อใน Amazon อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีในการซิงค์กับ Shopify

คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Amazon Seller Central เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ รวมถึงจัดการการเรียกเก็บเงินและการจัดการสินค้าได้

หมายเหตุ: หากลูกค้าส่งข้อความถึงคุณขณะสั่งซื้อบน Amazon คุณจะได้รับข้อความในบัญชี Amazon Seller Central ของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบข้อความของลูกค้าที่ Amazon Seller Central ก่อนที่จะจัดการคำสั่งซื้อ

กำลังจัดการคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของคุณบน Amazon จะซิงค์กับส่วน Shopify admin ของคุณบนหน้าคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดที่สั่งผ่าน Amazon จะปรากฏในรายการคำสั่งซื้อของคุณและจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Amazon ซึ่งช่องทางการขายของ Amazon จะซิงค์คำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ รวมถึงคำสั่งซื้อของสินค้าที่คุณไม่ได้ใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อสร้างรายการสินค้าบน Amazonด้วย

คุณต้องจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon ในส่วน Shopify admin ของคุณเพื่ออัปเดตคำสั่งซื้อทั้งใน Shopify และ Amazon Seller Central ซึ่งเมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify สถานะของคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วบน Amazon ในวันเดียวกับด้วยวันที่จัดการสินค้าโดยอัตโนมัติ โดยขณะที่คุณจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon ใน Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายการขายของ Amazon พร้อมทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อใน Shopify ว่าจัดการแล้วภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของ Amazon

ลูกค้าของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อจาก Amazon เท่านั้น และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากทั้ง Amazon และ Shopify

ในขณะนี้ คุณไม่สามารถผสานคำสั่งซื้อจากช่องทางการขายของ Amazon เข้ากับบริการ Fulfillment by Amazonได้ คุณต้องจัดการคำสั่งซื้อด้วยตัวเองในส่วน Shopify admin ของคุณแทน

การประมวลผลการคืนเงิน

แม้ว่าลูกค้าจะส่งคำขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อผ่าน Amazon คุณก็ควรดำเนินการการคืนเงินใน Shopify เพื่อให้ข้อมูลรายงานของคุณถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากคุณไม่สามารถดำเนินการคืนเงินใน Shopify ได้อีก หากคุณได้คืนเงินคำสั่งซื้อใน Amazon ไปแล้ว ซึ่งรายงาน Shopify ของคุณจะไม่มีบันทึกการคืนเงินที่คุณได้ดำเนินการใน Amazon

หากคุณพยายามที่จะคืนเงินคำสั่งซื้อใน Shopify หลังจากที่คุณได้คืนเงินคำสั่งซื้อดังกล่าวใน Amazon แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแจ้งว่าการคืนเงินล้มเหลว และเมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อใน Shopify ระบบจะซิงค์กับ Amazon โดยอัตโนมัติ

เนื่องจากคำสั่งซื้อทั้งหมดลิงก์เข้ากับการชำระเงินใน Amazon ดังนั้นเมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify คุณต้องคืนเงินเกิน $0 ด้วยเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการการคืนเงินใน Shopify

การรับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูการชำระเงินได้จากช่องทางการขายของ Amazon ได้ใน Amazon Seller's Central ของคุณในส่วนรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Amazon Pay

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี