Facebook

คุณสามารถใช้ช่องทาง Facebook เพื่อซิงค์สินค้าของคุณกับแค็ตตาล็อกบน Facebook และ Instagram เพื่อให้คุณสามารถขายสินค้าบน Facebook Shop และ Instagram Shopping ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ช่องทาง Facebook เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดได้โดยตรงจาก Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดบน Facebook รวมถึงโฆษณาบน Facebook โปรดดูที่การตลาดบน Facebook

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี