Facebook

คุณสามารถใช้ช่องทางการขายบน Facebook เพื่อซิงค์สินค้าของตนเองกับแค็ตตาล็อกบน Facebook และ Instagram รวมทั้งสร้างกิจกรรมทางการตลาดได้โดยตรงจาก Shopify

หลังจากที่คุณตั้งค่าช่องทางการขายบน Facebook ของ Shopify แล้ว คุณสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดดังต่อไปนี้ได้ใน Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดบน Facebook รวมถึงโฆษณาบน Facebook โปรดดูที่การตลาดบน Facebook

หมายเหตุ: Facebook มุ่งช่วยเหลือร้านค้าปลีกในช่วงโควิด-19 จึงได้ช่วยโปรโมทบัตรของขวัญของร้านค้าปลีกที่ตรงตามข้อกำหนดให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบ คุณไม่ต้องใช้ช่องทาง Facebook ของ Shopify เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญเข้ากับ Facebook

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี