Messenger

คุณสามารถใช้ช่องทางการขายของ Messenger เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรงจากการสนทนาใน Messenger และตอบคำถามลูกค้าของคุณได้ในเธรดข้อความเดียว นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติใน Messenger เกี่ยวกับคำสั่งซื้อของพวกเขา

ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้โดยการคลิกส่งข้อความถึงเราจากร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือโดยการคลิกข้อความบนหน้า Facebook ของธุรกิจคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี