การเพิ่มปุ่มส่งข้อความถึงเราลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หมายเหตุ: ณ วันที่ 13 กันยายน 2021 Shopify จะไม่รองรับช่องทางการขาย Messenger อีกต่อไป หากคุณต้องการใช้ Messenger กับ Shopify ต่อไป คุณจำเป็นต้องเพิ่ม Facebook Messenger ไปยังช่องทาง Facebook

หากคุณใช้ช่องทาง Messenger คุณสามารถเพิ่มปุ่มส่งข้อความถึงเราลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถติดต่อคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Facebook Messenger

ลูกค้าสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อส่งข้อความถึงคุณผ่าน Facebook Messenger

เปิดใช้ปุ่มส่งข้อความถึงเรา

เมื่อคุณเปิดใช้ปุ่มส่งข้อความถึงเราแล้ว ปุ่มจะปรากฏในทุกหน้าของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ยกเว้นในหน้าการชำระเงิน

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนปุ่มส่งข้อความถึงเรา ให้คลิกที่เปิดใช้

ปรับแต่งปุ่มส่งข้อความถึงเรา

หลังจากที่คุณได้เปิดใช้ปุ่มส่งข้อความถึงเราแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ ตำแหน่ง และขนาดได้จากหน้าการปรับแต่ง

ขั้นตอน:

  1. ในหน้าการปรับแต่ง ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์ในส่วนปุ่มส่งข้อความถึงเราเพื่อเลือกการออกแบบ ตำแหน่ง และขนาดของปุ่มส่งข้อความถึงเราในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  2. หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิกบันทึก

คุณสามารถดูว่าการเลือกของคุณมีลักษณะอย่างไรบนร้านค้าออนไลน์โดยคลิกที่ดูบนร้านค้าของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้อีกครั้งได้ตลอดเวลา

ปิดใช้งานปุ่มส่งข้อความถึงเรา

หากคุณไม่ต้องการแสดงปุ่มส่งข้อความถึงเราในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานได้จากหน้าการปรับแต่ง

ขั้นตอน:

  1. ในหน้าการปรับแต่งในส่วนปุ่มส่งข้อความถึงเรา ให้คลิกปิดใช้งาน:

คุณสามารถเปิดใช้ปุ่มส่งข้อความถึงเราได้ทุกเมื่อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี