การชำระเงินบน Instagram และ Facebook

ขณะที่คุณติดตั้งช่องทาง Facebook คุณมีตัวเลือกวิธีการชำระเงิน 2 วิธีให้เลือกดังนี้: การชำระเงินบนร้านค้า Shopify ของคุณ หรือการชำระเงินบน Facebook และ Instagram โดยในปัจจุบันการชำระเงินบน Facebook และ Instagram นั้นมีพร้อมให้บริการเฉพาะสำหรับร้านค้าที่อยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น

เนื่องจาก Instagram คือผลิตภัณฑ์ของ Facebook ดังนั้น Facebook จึงเป็นผู้ตั้งข้อกำหนดในการขายบน Instagram

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี