การชำระเงินบน Instagram และ Facebook

ขณะที่คุณติดตั้งช่องทาง Facebook คุณมีตัวเลือกวิธีการชำระเงิน 2 วิธีให้เลือกดังนี้: การชำระเงินบนร้านค้า Shopify ของคุณ หรือการชำระเงินบน Facebook และ Instagram โดยในปัจจุบันการชำระเงินบน Facebook และ Instagram นั้นมีพร้อมให้บริการเฉพาะสำหรับร้านค้าที่อยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น

การดําเนินการทาง Facebook และ Instagram เป็นสินค้าบน Facebook ดังนั้น Facebook จึงได้กําหนดข้อกําหนดในการใช้วิธีการขั้นตอนการเงินนี้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี