การประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าจากการการดําเนินการทาง Facebook และ Instagram

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านฟีเจอร์ชำระเงินบน Facebook และ Instagram คำสั่งซื้อนั้นจะปรากฎในหน้า "คำสั่งซื้อ" ใน Shopify โดยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการบน Facebook และ Instagram อยู่ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย ID คำสั่งซื้อบน Facebook, จํานวนเงินที่ชำระ และรายละเอียดลูกค้า เมื่อมีการสั่งซื้อบน Facebook และ Instagram แล้ว สถานะของคำสั่งซื้อใน Shopify admin จะเปลี่ยนเป็น "ถูกระงับ" เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงจะสามารถจัดการได้

จัดการคำสั่งซื้อ

คุณจะต้องจัดการคำสั่งซื้อที่ดําเนินการผ่านฟีเจอร์ชำระเงินบน Facebook และ Instagram ผ่าน Shopify admin โดยคุณสามารถทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว ดำเนินการคืนเงิน และยกเลิกคำสั่งซื้อได้จากหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify admin ได้ แต่หากคุณดำเนินการในตัวจัดการการค้าของ Facebook ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดที่คำสั่งซื้อใน Shopify admin และคุณอาจจัดการคำสั่งซื้อนั้นไม่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขนส่งของ Facebook ให้จัดการคำสั่งซื้อทุกรายการภายใน 30 วันหลังจากที่มีการสั่งซื้อบน Facebook หรือ Instagram และตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้วยคุณได้แจ้งหมายเลขติดตามและยืนยันการจัดส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

ขอคืนเงิน

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน

  3. คลิก "คืนสินค้า" หากระบบเก็บคำสั่งซื้อของคุณถาวรแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อถาวรก่อนจะดำเนินการต่อ

  4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืน

  5. ในส่วนตัวเลือกการจัดส่งสินค้าส่งคืน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก "สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน" เพื่อสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนให้กับลูกค้าของคุณ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น - เลือก "อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน" เพื่ออัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนที่มีอยู่แล้วให้กับลูกค้าของคุณ แล้วในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPEG สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้ หากคุณมีข้อมูล - เลือก "ไม่มีการจัดส่งสินค้าส่งคืน" เพื่อสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งสินค้าส่งคืนใดๆ เลย

  1. คลิก "สร้างการคืนสินค้า"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี