การประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าจากการการดําเนินการทาง Facebook และ Instagram

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าบางอย่างผ่านทางการดําเนินการทาง Facebook และ Instagram แล้ว การสั่งซื้อดังกล่าวจะปรากฏในหน้า " สั่งซื้อ" ใน Shopify ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อบน Facebook และ Instagram มีอยู่ในหน้ารายละเอียดของการสั่งซื้อ ข้อมูลนี้จะมี ID สั่งซื้อบน Facebook จํานวนเงินที่รับเงิน และรายละเอียดลูกค้า การสั่งซื้อบน Facebook และ Instagram จะใช้เวลา 30 นาทีในการซิงค์กับ Shopify

จัดการคำสั่งซื้อ

คุณต้องจัดการและดําเนินการการการช้อปปิ้งบน Facebook และการสั่งซื้อบน Instagram จาก Shopify ตามข้อ ก<a0/>ของการจัดส่งของ Facebook คุณจึงต้องจัดการการสั่งซื้อภายใน 30 วันหลังการสั่งซื้อบน Facebook หรือ Instagram นอกจากนี้คุณยังต้องให้การยืนยันการติดตามและการจัดส่งของแต่ละรายการ

อย่าใช้ Facebook Commerce Manager เพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว คืนเงิน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ มิฉะนั้นระบบจะแสดงข้อผิดพลาดสำหรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องบน Shopify คุณสามารถคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับคำสั่งซื้อจาก Shopify admin ของคุณ คุณจำเป็นต้องดำเนินการคืนสินค้าและคืนเงินภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ส่งคืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการขายของ Commerce Manager ได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook Business

ขอคืนเงิน

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน

  3. คลิก "คืนสินค้า" หากระบบเก็บคำสั่งซื้อของคุณถาวรแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยกเลิกการเก็บคำสั่งซื้อถาวรก่อนจะดำเนินการต่อ

  4. ป้อนจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อที่จะคืน

  5. ในส่วนตัวเลือกการจัดส่งสินค้าส่งคืน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก "สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน" เพื่อสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสินค้าส่งคืนให้กับลูกค้าของคุณ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น - เลือก "ป้อนข้อมูลการติดตาม" แล้วป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่ง หากคุณมีข้อมูลนี้ - เลือก "ไม่มีการจัดส่งสินค้าส่งคืน" เพื่อสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งสินค้าส่งคืนใดๆ เลย

  1. คลิก "สร้างการคืนสินค้า"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี