การประมวลผลคำสั่งซื้อจากการชำระเงินทาง Instagram

เมื่อลูกค้าใน Instagram ซื้อสินค้าบางอย่างผ่านทางการชำระเงินทาง Instagram คำสั่งซื้อนั้นจะปรากฏในหน้า คำสั่งซื้อ ใน Shopify คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ทำไว้ใน Instagram ได้ในหน้ารายละเอียดของคำสั่งซื้อนั้น เช่น ID คำสั่งซื้อใน Facebook, จำนวนเงินในการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า คำสั่งซื้อที่ทำใน Instagram จะใช้เวลา 30 นาทีในการซิงค์กับ Shopify

คุณจำเป็นต้องจัดการและดูแลคำสั่งซื้อจากใน Shopify ตามข้อกำหนดในการจัดส่งของ Facebook คุณจำเป็นต้องจัดส่งคำสั่งซื้อภายใน 3 วันและส่งมอบสินค้าภายใน 10 วันหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อบน Instagram โดยคุณจำเป็นต้องมีระบบการติดตามและการยืนยันการจัดส่งสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อด้วย

อย่าใช้ Facebook Commerce Manager เพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว คืนเงิน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ มิฉะนั้นระบบจะแสดงข้อผิดพลาดสำหรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องบน Shopify คุณสามารถคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับคำสั่งซื้อจาก Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องดำเนินการคืนสินค้าและคืนเงินภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ส่งคืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการขายของ Commerce Manager ได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook Business

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี