ตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณด้วยช่องทาง Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook คุณต้องตรวจสอบยืนยันกับ Facebook ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนที่คุณใช้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ การตรวจสอบยืนยันโดเมนช่วยให้คุณสามารถควบคุมและจัดการวิธีและตำแหน่งที่ใช้ลิงก์ไปยังโดเมนของคุณ รวมถึงสามารถช่วยให้ร้านค้าของคุณได้รับการอนุมัติจาก Facebook ได้เร็วขึ้น

หลังจากตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณในช่องทาง Facebook คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขโฆษณาไปยังเพจ Facebook เฉพาะที่เชื่อมโยงกับตัวจัดการธุรกิจของคุณได้ เพจ Facebook ที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโฆษณาของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณระหว่างการตั้งค่า Facebook Shop, Instagram Shopping และการตลาดผ่าน Facebook นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าช่องทาง Facebook

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันโดเมน โปรดดูที่เกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันโดเมนในตัวจัดการธุรกิจบนศูนย์ช่วยเหลือตัวจัดการธุรกิจของ Facebook

โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้

โดเมนจะต้องเป็นโดเมนระดับสูงสุดที่ซื้อมาหรือโดเมนย่อย .myshopify.com เพื่อให้โดเมนได้รับการตรวจสอบยืนยันสำเร็จ

โดเมนระดับสูงสุด

หากคุณซื้อโดเมนแล้ว โดเมนรากคือโดเมนที่คุณต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยัน ตัวอย่างเช่น หาก John ต้องการตรวจสอบยืนยันร้านค้าเสื้อผ้า เขาจะใช้ johns-apparel.com เพื่อตรวจสอบยืนยันโดเมนกับตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเขา

โดเมนย่อย

หากคุณต้องการใช้โดเมน .myshopify เพื่อตรวจสอบยืนยัน คุณจะต้องใส่อักษรนำหน้าสำหรับโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น John ต้องการใช้โดเมน .myshopify ของเขาเพื่อตรวจสอบยืนยัน ดังนั้นในตัวจัดการธุรกิจบน Facebook เขาจะป้อน johns-apparel.myshopify.com เพื่อให้ตรวจสอบยืนยัน

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณตรวจสอบยืนยันโดเมนในช่องทาง Facebook คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบยืนยัน โปรดดูข้อความแจ้งข้อผิดพลาดด้านล่างเพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา:

ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันโดเมนได้เนื่องจากตัวจัดการธุรกิจอื่นได้อ้างสิทธิ์ไปแล้ว

หากคุณต้องการใช้ตัวจัดการธุรกิจบน Facebook อื่นที่ไม่ใช่ตัวจัดการธุรกิจที่ใช้โดเมนของคุณอยู่แล้ว คุณต้องลบโดเมนดังกล่าวออกจากตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ก่อนที่จะอ้างสิทธิ์ด้วยตัวจัดการธุรกิจที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่สามารถควบคุมตัวจัดการธุรกิจบน Facebook อื่นๆ ที่อ้างสิทธิ์ในโดเมนของคุณ คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Facebook เพื่อแก้ไขปัญหานี้

โดเมนไม่ใช่โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้

หากโดเมนของคุณไม่ใช่โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้ คุณต้องตรวจสอบว่าคุณส่งโดเมนที่ถูกต้อง โปรดดูที่โดเมนที่ตรวจสอบยืนยันได้เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนของคุณเป็นไปตามรายละเอียดที่จำเป็นในการตรวจสอบยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี