กำลังเผยแพร่สินค้าบน Facebook โดยใช้ Facebook Shop

หลังจากที่ตั้งค่าช่องทางการขาย Facebook Shop ไปเรียบร้อย อีกทั้ง Facebook ก็ได้เปิดใช้งานส่วนร้านค้าบนเพจ Facebook ของคุณแล้ว คุณก็จะสามารถเผยแพร่คอลเลกชันสินค้าไปยัง Facebook ได้

หากคุณใช้งานช่องทาง Facebook อยู่แล้ว คุณสามารถสร้างคอลเลกชันโดยใช้สินค้าพร้อมจำหน่ายที่มีอยู่ในตัวจัดการการค้าของ Facebook ของคุณได้

สินค้าที่คุณตั้งให้พร้อมใช้งานสำหรับ Facebook Shop ใน Shopify จะปรากฏในส่วนร้านค้าของเพจ Facebook ของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสินค้าที่เผยแพร่จะซิงค์กับ Facebook โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบข้อตกลงของผู้ขายของ Facebook ซึ่งรวมถึงนโยบายการค้าที่ระบุรายละเอียดสินค้าที่ห้ามขายสินค้าทาง Facebook ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้าทาง Facebook

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะเห็นสินค้าของคุณจะปรากฏในส่วนร้านค้าก่อนที่ Facebook จะตรวจสอบยืนยันข้อมูลของคุณ ลูกค้าจะไม่สามารถดูสินค้าของคุณได้จนกว่ากระบวนการตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์สินค้าของคุณบน Facebook ได้โดยไม่ต้องขายบน Facebook

หมายเหตุ: ในกรณีที่ส่วน Shop ไม่ปรากฏบนเพจ Facebook ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในช่องทาง Facebook ใน Shopify เพจ Facebook ของคุณนั้นเผยแพร่แล้ว รวมทั้งเพจ Facebook ของคุณนั้นใช้งานเทมเพลต Shopping ทั้งนี้คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้ส่วนร้านค้าใน Facebook คุณอาจต้องเปิดใช้ส่วน Shopใน Facebook

ข้อกำหนดของสินค้า

หากต้องการให้ปรากฏบน Facebook สินค้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสองสามข้อดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: หากใช้งานช่องทางการขาย Facebook Shop อยู่ คุณก็ต้องกำหนดให้คอลเลกชันของตัวเองพร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทางดังกล่าวด้วย

กำหนดให้สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายสำหรับช่องทาง Facebook

คุณสามารถดูสินค้าที่พร้อมจำหน่ายสำหรับ Facebook Shop ได้โดยคลิก "ช่องทางการขายบน Facebook" > "ภาพรวม" > "ดูสินค้า" ในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. หากคุณไม่มีสินค้าในร้านค้าของคุณ ให้คลิกที่เพิ่มสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าไปยังร้านค้าของคุณ หากคุณมีสินค้าในร้านค้าของคุณแต่ไม่พร้อมวางจำหน่ายสำหรับ Facebook Shop ให้คลิกทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายเพื่อไปยังหน้าสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการให้ปรากฏบนเพจ Facebook ของคุณ

 3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิกจัดการ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ "Facebook" จากนั้นคลิกที่ "เสร็จสิ้น"

 5. คลิกที่บันทึก

หมายเหตุ: รูปภาพสินค้าจะถูก Facebook ปรับให้รูปภาพพอดีกับช่องสี่เหลี่ยม หากรูปภาพสินค้าของคุณเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนจะถูกตัดขอบออกบน Facebook คุณสามารถตัดขอบรูปภาพของคุณเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้หากคุณต้องการทำให้แน่ใจว่ารูปภาพนั้นจะแสดงบน Facebook อย่างถูกต้อง

สถานะสินค้าบน Facebook

ส่วนสถานะสินค้าของหน้าภาพรวมจะแสดงสถานะของสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในช่องทาง Facebook และระบุว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่ หากต้องการดูรายการข้อผิดพลาด ให้คลิกดูสินค้า ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในคอลัมน์ประเด็นปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับสินค้า

ซ่อนสินค้าจากช่องทาง Facebook

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

 2. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่คุณต้องการจะซ่อนจาก Facebook

 3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิกที่ "จัดการ"

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมจำหน่ายของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ "Facebook" จากนั้นคลิกที่ "เสร็จสิ้น"

 5. คลิกที่บันทึก

คุณสามารถดูสินค้าที่ซ่อนอยู่ได้ในหน้า Facebook Shop > ที่กำลังเผยแพร่ใน Shopify

คอลเลกชันที่ซ่อนอยู่

เมื่อคุณสร้างคอลเลกชันที่พร้อมใช้งานสำหรับ Facebook Shop แล้ว Facebook จะใช้คอลเลกชันนั้นเพื่อสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าใหม่สำหรับส่วนร้านค้า เมื่อคุณซ่อนหรือลบสินค้าใน Shopify คุณอาจยังคงเห็นสินค้าดังกล่าวในเพจ Facebook ของคุณ ในกรณีนี้สินค้าจากคอลเลกชันจะมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของเพจ Facebook เท่านั้นและลูกค้าจะไม่สามารถดูได้ คุณสามารถลบสินค้าใน Facebookเพื่อลบสินค้าออกจากแค็ตตาล็อกสินค้าได้

หมายเหตุ: คุณสามารถซ่อนคอลเลกชันได้เฉพาะในกรณีที่ใช้ช่องทางการขาย Facebook Shop ไม่ใช่ฟีเจอร์ Facebook Shop ในช่องทาง Facebook แบบใหม่

เปลี่ยนรายละเอียดสินค้า

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าใน Shopify จะซิงค์กับ Facebook โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรูปภาพ ชื่อเรื่องหรือราคาของสินค้าบน Facebook ได้โดยการแก้ไขสินค้าใน Shopify คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ปรากฏบน Facebook หลังจากที่ซิงค์สินค้าของคุณซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสองสามนาที

ดูสินค้าที่แชร์กับ Facebook

หากต้องการดูรายการสินค้าที่พร้อมจำหน่ายสำหรับ Facebook รวมถึงข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับสินค้า ให้ไปที่ส่วนสถานะสินค้าของช่องทาง Facebook ในส่วน Shopify admin ของคุณ

 1. คลิกเผยแพร่

ทำให้คอลเลกชันของคุณพร้อมใช้งานสำหรับ Facebook Shop

จากส่วน Shopify admin คุณสามารถดูคอลเลกชันที่พร้อมจำหน่ายสำหรับ Facebook Shop ได้ในหน้า Facebook Shop > การเผยแพร่ หากร้านค้าไม่มีคอลเลกชันใดๆ เลย คุณก็สามารถป้อน "สินค้าทั้งหมด" เป็นชื่อคอลเลกชันเพื่อกำหนดให้สินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายสำหรับ Facebook Shop ไปปรากฏบน Facebook นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองสำหรับ Facebook เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อควบคุมว่าสินค้าใดบ้างจะไปปรากฏบนเพจ Facebook ของคุณ

คุณสามารถเปิดวางจำหน่ายคอลเลกชันได้สูงสุด 50 คอลเลกชันบน Facebook Shop

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

 2. คลิกที่ชื่อของคอลเลกชันที่คุณต้องการให้แสดงบน Facebook

 3. ในส่วนความพร้อมจำหน่ายของสินค้าของหน้าคอลเลกชัน ให้คลิกจัดการ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการความพร้อมใช้งานของช่องทางการขาย ให้ทำเครื่องหมายที่ Facebook Shop จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

 5. คลิกที่บันทึก

ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำกับคอลเลกชันอื่นๆ ที่คุณต้องการให้แสดงบนเพจ Facebook ของคุณ แบนเนอร์คอลเลกชันที่แนะนำบน Facebook จะแสดงสินค้า 10 รายการแรกของคอลเลกชันนั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี