การตั้งค่า Facebook Shop

เมื่อคุณตั้งค่า Facebook Shop ของคุณ Facebook จะสร้างส่วนร้านค้าในเพจ Facebook ที่แสดงสินค้า Shopify ของคุณ

ตั้งค่า Facebook Shop ในช่องทาง Facebook

ขั้นตอน:

 1. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งช่องทาง Facebook ให้ติดตั้งช่องทาง Facebook
 2. เลือก Facebook Shop เป็นฟีเจอร์แรกที่คุณต้องการตั้งค่า

  • หากคุณได้ติดตั้งช่องทาง Facebook แล้วและได้เปิดใช้งานฟีเจอร์อื่นในระหว่างการตั้งค่า ฟีเจอร์ Facebook Shop จะพร้อมให้ใช้งานในหน้าภาพรวมของช่องทาง Facebook
  • หากได้ตั้งค่า Instagram Shopping ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คุณก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ Facebook Shop ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ คลิ เปิดใช้งาน ในส่วน Facebook Shop ของหน้าภาพรวมของช่องทาง Facebook
  • หากคุณได้ตั้งค่าการตลาดบน Facebook ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คุณก็จำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีตัวจัดการการค้าของ Facebook เข้ากับช่องทาง Facebook เพื่อเปิดใช้งาน Facebook Shop โดยการคลิกที่เริ่มการตั้งค่าในส่วน Facebook Shop ของหน้าภาพรวมของช่องทาง Facebook
 3. เชื่อมต่อสินทรัพย์ของ Facebook ที่จำเป็นต้องมี

 4. เลือกหรือข้ามการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลของคุณ

 5. ยอมรับข้อกำหนดของ Facebook

Facebook อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการตรวจสอบสินค้าและอนุมัติร้านค้าของคุณ เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบเสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งทางอีเมลและในส่วน Shopify admin

หากร้านค้าของคุณไม่ผ่านการอนุมัติ คุณสามารถติดต่อ Facebook เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้ใช้ Facebook เพจ และสินค้าที่เชื่อมโยงกับ Facebook Shop ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจาก Facebook สินค้าใน Facebook Shop ของคุณจะไม่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นจนกว่ากระบวนการตรวจสอบของ Facebook จะเสร็จสมบูรณ์

หาก Facebook Shop ไม่ปรากฏบนเพจ Facebook ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในช่องทาง Facebook ในส่วนผูดูแลองค์กรของ Shopify ของคุณ เนื่องจากเพจ Facebook ของคุณต้องได้รับการเผยแพร่แล้ว ต้องใช้เทมเพลตการช้อปปิ้ง และคุณอาจต้องเปิดใช้ส่วนร้านค้า ใน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี