การตั้งค่า Instagram Shopping

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ Instagram Shopping คุณจำเป็นต้องอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับโดย Instagram

Instagram Shopping จะเชื่อมกับสินค้าที่คุณมีใน Shopify กับโปรไฟล์ธุรกิจ Instagram ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่ม Instagram Shopping ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณมีหน้าธุรกิจของ Facebook อยู่และได้ทำการเพิ่มสินค้าไปยังแค็ตตาล็อกใน Facebook ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าใน Facebook ได้โดยใช้การตั้งค่า Facebook Shop

เพิ่ม Instagram Shopping ไปยังช่องทางการขายบน Facebook

คุณสามารถตั้งค่า Instagram Shopping ให้เป็นฟีเจอร์แรกได้ขณะที่ติดตั้งช่องทางการขายบน Facebook หรือเพิ่มฟีเจอร์ดังกล่าวได้ทุกเมื่อจากหน้าภาพรวมของช่องทางการขายบน Facebook ทั้งนี้ขั้นตอนบางอย่างก็อาจเสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยหากคุณได้ตั้งค่า Facebook Shop หรือการตลาดของ Facebook ไว้ในช่องทางการขายบน Facebook แล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก "ช่องทางการขาย Facebook" > ภาพรวม
 2. คลิก "ตั้งค่าเพื่อเริ่มต้น" ในส่วน Instagram Shopping
 3. เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่กำหนดเข้ากับช่องทางการขายบน Facebook
 4. ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วคลิก "ขอการอนุมัติ"

โดยทาง Facebook จะใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงในการตรวจสอบสินค้าของคุณ

จัดการแค็ตตาล็อกสินค้าของคุณ

คุณสามารถเพิ่มแค็ตตาล็อกสินค้าของคุณได้จากหน้าการช้อปปิ้งในตัวเลือกโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เปิด Instagram ขึ้นมา เปิดตัวเลือกโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ แล้วไปที่ส่วนการตั้งค่า
 2. แตะช้อปปิ้ง จากนั้นยืนยันบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

  หากคุณไม่เห็นส่วนการช้อปปิ้ง ให้แตะแก้ไขโปรไฟล์และยืนยันว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเพจธุรกิจบน Facebook ของคุณแล้ว

 3. เลือกแค็ตตาล็อกสินค้า yourstore.myshopify.com

 4. แตะที่ เสร็จสิ้น

การเปลี่ยนคำอธิบายสินค้าของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนคำอธิบายสินค้า ชื่อ หรือราคาที่แสดงในรายละเอียดแท็กสินค้า คุณจำเป็นต้องแก้ไขรายการสินค้าบน Shopify และเผยแพร่สินค้าที่ได้รับการอัปเดตไปยัง Facebook

หมายเหตุ: คำอธิบายสินค้าของคุณบน Instagram จะไม่แตกต่างกันกับสิ่งที่อยู่บน Shopify

ตั้งค่าช่องทางการขายทาง Instagram

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับช่องทางการขายบน Instagram ซึ่งไม่สามารถติดตั้งผ่าน Shopify App Store ได้อีกต่อไป คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เมื่อคุณติดตั้งช่องทางการขายบน Instagram แล้วเท่านั้น หากคุณต้องการกำหนดให้ Instagram เป็นฟีเจอร์ของช่องทางการขายเวอร์ชันล่าสุดบน Facebook ให้ไปที่คำแนะนำเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะเพิ่มช่องทางการขายทาง Instagram ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณมีหน้าธุรกิจของ Facebook อยู่และได้ทำการเพิ่มสินค้าไปยังแค็ตตาล็อกใน Facebook ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าใน Facebook ได้โดยใช้การตั้งค่า Facebook Shop.

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบหน้าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณเพื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ Instagram ของคุณในช่องทางการขาย

หลังจากที่คุณได้เพิ่มโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram บัญชีผู้ใช้ของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดย Instagram เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าว Shopify ไม่สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์การแท็กสินค้าสำหรับร้านค้าของคุณได้ เมื่อคุณได้รับการอนุมัติแล้วคุณจะเห็นการแจ้งเตือนในโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานร้านค้าของคุณ คุณสามารถค้นพบความช่วยเหลือได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Instagram

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี