ข้อกำหนดสำหรับ Instagram Shopping

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ Instagram Shopping คุณจำเป็นต้องอยู่ในประเทศที่รองรับโดย Instagram

หากต้องการใช้ Instagram Shopping คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดของสินค้า

สินค้าที่ขายบน Instagram จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายการค้าของ Facebook

เปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram ให้เป็นโปรไฟล์ธุรกิจ

ขั้นตอน:

  1. โดยใช้งาน Instagram ให้เปิดโปรไฟล์ของคุณแล้วไปที่การตั้งค่า
  2. แตะสลับไปยังโปรไฟล์ธุรกิจและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ Instagram ไปยังเพจธุรกิจบน Facebook ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ที่คุณเพิ่มไปยัง Shopify แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram ไปเป็นโปรไฟล์ธุรกิจในศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook

ตั้งค่า Facebook Shop

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าช่องทางการขายทาง Instagram Shopping ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหน้า Facebook Shop และคุณได้เพิ่มสินค้าไปยังแค็ตตาล็อก Facebook ของคุณแล้ว หากคุณยังไม่ได้ขายสินค้าทาง Facebook คุณสามารถตั้งค่า Facebook Shop แล้ววางจำหน่ายสินค้าในช่องทางดังกล่าวเพื่อสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าใน Facebook หากคุณเผยแพร่สินค้าไปยัง Facebook โดยใช้ Facebook Shop แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้

หมายเหตุ: การตั้งค่า Facebook Shop จะมีความจำเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณกำลังตั้งค่าช่องทาง Instagram เก่าเท่านั้น หากคุณกำลังใช้งานช่องทางการขายบน Facebook แบบใหม่อยู่ ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Facebook Shop ในการที่จะตั้งค่า Instagram Shopping

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี