การตั้งค่าช่องทางการขายบน Facebook

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มขายสินค้าบน Facebook หรือสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify

ช่องทางการขาย Facebook ในปัจจุบันมีแค็ตตาล็อกสินค้าหนึ่งรายการสำหรับ Facebook Marketing, Instagram และร้านค้า Facebook สินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณพร้อมใช้งานสำหรับทั้งสามช่องทางและหากคุณทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ สินค้านั้นจะถูกลบออกจากทั้งสามช่องทาง

ข้อกำหนดพื้นฐาน

เพื่อใช้งานช่องทางการขายบน Facebook ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องใช้แผน Basic Shopify หรือที่สูงกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานช่องทางการขายบน Facebook คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ของธุรกิจของคุณและบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่มีบทบาทผู้ดูแลสำหรับตัวจัดการธุรกิจ

ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการเพจธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณได้ในที่เดียว หากคุณใช้งานบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัว หมายความว่าคุณต้องเคยใช้บัญชีดังกล่าวในการลงโฆษณามาแล้วก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจได้ หากคุณไม่เคยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัวของคุณลงโฆษณามาก่อน คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีโฆษณาจากศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างได้พร้อมกับการตั้งค่าช่องทาง Facebook

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณก็สามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจได้โดยที่ลูกค้าไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สิทธิ์การใช้งานช่องทางการขาย

หากต้องการติดตั้งช่องทางการขายใน Facebook คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook และร้านค้าออนไลน์ หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ก่อนติดตั้งช่องทางการขายในส่วน Shopify admin ของคุณคุณจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนใช้งาน

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าร้านค้าของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

หากร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ช่องทางการขายช่องทางดังกล่าวจะปรากฏเป็นไม่พร้อมใช้งานในส่วน Shopify admin ของคุณ คลิกคุณไม่สามารถเพิ่มช่องทางนี้เพื่อดูสาเหตุที่ร้านค้าของคุณไม่ได้รับสิทธิ์

การติดตั้งช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน

หากคุณไม่มีช่องทางการขายใน Facebook ช่องทางการขายใน Instagram หรือ Facebook Shop ที่เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณให้ทำดังนี้:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณให้คลิกที่ "+" ด้านข้างส่วนหัวของช่องทางการขาย
 2. เลือกช่องทางการขายใน Facebook
 3. คลิกที่ "เพิ่มช่องทาง" จากนั้น "ติดตั้งแอป"
 4. คลิกที่ "เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook" หรือ "ลงทะเบียนสำหรับ Facebook"
 5. หลังจากที่มีการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook แล้วให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่และดำเนินการต่อ หรือคลิกที่ "เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้อื่น"
 6. ตั้งค่า Instagram Shopping, Facebook Shop หรือการตลาดบน Facebook เพื่อเปิดใช้งานช่องทางการขาย Facebook

ย้ายไปยังช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน

หากคุณมีช่องทางการขายใน Facebook ที่ติดตั้งในร้านค้าของคุณและคุณไม่มีช่องทางการขายใน Instagram หรือร้านค้า Facebook ที่ติดตั้งอยู่ช่องทางการขายใน Facebook จะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติให้คุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณมีช่องทางการขายใน Facebook ช่องทางการขายใน Instagram และการติดตั้งร้านค้าใน Facebook ให้ทำดังนี้:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "Facebook" > "ยืนยันบัญชีผู้ใช้ Facebook"
 2. ในหน้าต่างใหม่ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ
 3. ในส่วน เชื่อมต่อ Shopify Marketing กับ Facebook ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ" เพื่อให้สิทธิ์อนุญาต
 4. เลือกตัวจัดการธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 5. เลือกแค็ตตาล็อกสินค้าที่คุณต้องการแนะนำใน Facebook และ Instagram แล้วคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 6. ยืนยันว่าการตั้งค่าทั้งหมดของคุณถูกต้อง แล้วคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 7. เลือกบัญชีผู้ใช้ Instagram Business ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 8. เลือก Facebook Business ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 9. เลือกเพจ Facebook ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 10. ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตที่ให้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 11. เมื่อ Shopify Marketing และ Facebook เชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ"

เมื่อคุณดำเนินขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์จะมีการติดตั้งช่องทางการขาย Facebook ปัจจุบันในร้านค้าของคุณและทั้งช่องทางการขายใน Instagram และจะพบร้านค้า Facebook ได้ภายใน

หากคุณมีช่องทางการขายใน Instagram ได้รับการอนุมัติและติดตั้งในร้านค้าของคุณแล้วสถานะการอนุมัติจะเป็นไปตามช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน

ไม่มีคอลเลกชันในช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน หากคุณต้องการสร้างคอลเลกชันที่คุณมีในร้านค้าใน Facebook คุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันดังกล่าวในตัวจัดการการค้าของ Facebook

หากคุณกำลังติดตั้งช่องทางการขายใน Instagram เป็นครั้งแรกคุณจะต้องตรวจสอบร้านค้าของคุณโดย Instagram และกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมง

หากคุณมีช่องทางการขายใน Instagram หรือร้านค้า Facebook ติดตั้งอยู่แต่ไม่มีการติดตั้งช่องทางการขายใน Facebook ไว้:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณให้คลิกที่ "Instagram" หรือ "ร้านค้า Facebook" จากนั้นคลิกที่ "เริ่มใช้งาน"
 2. ในหน้าต่างใหม่ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ
 3. ในส่วน เชื่อมต่อ Shopify Marketing กับ Facebook ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ" เพื่อให้สิทธิ์อนุญาต
 4. เลือกตัวจัดการธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 5. เลือกแค็ตตาล็อกสินค้าที่คุณต้องการแนะนำใน Facebook และ Instagram แล้วคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 6. ยืนยันว่าการตั้งค่าทั้งหมดของคุณถูกต้อง แล้วคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 7. เลือกบัญชีผู้ใช้ Instagram Business ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 8. เลือก Facebook Business ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 9. เลือกเพจ Facebook ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 10. ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตที่ให้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 11. เมื่อ Shopify Marketing และ Facebook เชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ"

เมื่อคุณดำเนินขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ จะมีการติดตั้งช่องทางการขาย Facebook ปัจจุบันในร้านค้าของคุณและทั้งช่องทางการขายใน Instagram และร้านค้า Facebook จะพบได้ภายใน หากคุณมีช่องทางการขายใน Instagram หรือร้านค้า Facebook ที่ติดตั้งอยู่ในร้านค้าของคุณ ช่องทางเหล่านั้นจะยังคงปรากฏเป็นช่องทางการขายแต่ละรายการ แต่จะถูกตัดการเชื่อมต่อและคุณสามารถลบออกได้

หากคุณมีช่องทางการขายใน Instagram ได้รับการอนุมัติและติดตั้งในร้านค้าของคุณแล้วสถานะการอนุมัติจะเป็นไปตามช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน

ไม่มีคอลเลกชันในช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน หากคุณต้องการสร้างคอลเลกชันที่คุณมีในร้านค้าใน Facebook คุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันดังกล่าวในตัวจัดการการค้าของ Facebook

หากคุณกำลังติดตั้งช่องทางการขายใน Instagram เป็นครั้งแรกคุณจะต้องตรวจสอบร้านค้าของคุณโดย Instagram และกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมง

ดูแดชบอร์ดของช่องทางการขายในหน้าหลักของ Shopify

แต่ละช่องทางการขายจะมีแดชบอร์ดที่คุณสามารถดูข้อมูลสรุปได้โดยละเอียดเกี่ยวกับยอดขายและจำนวนผู้เข้าชมล่าสุดของช่องทาง คุณสามารถดูวิธีการดำเนินการของช่องทางการขายเฉพาะได้โดยเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ใน หน้าแรกของ Shopify

การอนุญาตช่องทาง Facebook สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify จะถือว่าคุณอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงเพจ Facebook ของธุรกิจคุณ รวมถึงบัญชีผู้ใช้โฆษณาใน Facebook และตัวจัดการธุรกิจด้วย เพจ Facebook จะเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณ แต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึงเพจ Facebook บัญชีผู้ใช้ตัวจัดการโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจ Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

คุณจำเป็นต้องมีบทบาทเป็นผู้ดูแลเพจ บัญชีผู้ใช้โฆษณา หรือตัวจัดการธุรกิจบน Facebook จึงจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมด และทำการเปลี่ยนแปลงบางประเภทได้ เพจบัญชีผู้ใช้โฆษณาและตัวจัดการธุรกิจมีสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้แยกจากกัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลสำหรับแต่ละรายการ

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี