ตั้งค่าช่องทาง Facebook

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มขายสินค้าบน Facebook หรือสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify

ช่องทางการขาย Facebook ในปัจจุบันมีแค็ตตาล็อกสินค้าหนึ่งรายการสำหรับ Facebook Marketing, Instagram และร้านค้า Facebook สินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณพร้อมใช้งานสำหรับทั้งสามช่องทางและหากคุณทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ สินค้านั้นจะถูกลบออกจากทั้งสามช่องทาง

ข้อกำหนดพื้นฐาน

เพื่อใช้งานช่องทาง Facebook ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องใช้แผน Basic Shopify หรือที่สูงกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานช่องทาง Facebook คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ของธุรกิจของคุณและบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่มีบทบาทผู้ดูแลสำหรับตัวจัดการธุรกิจ

ตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดการเพจธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณได้ในที่เดียว หากคุณใช้งานบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัว หมายความว่าคุณต้องเคยใช้บัญชีดังกล่าวในการลงโฆษณามาแล้วก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจได้ หากคุณไม่เคยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนตัวของคุณลงโฆษณามาก่อน คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีโฆษณาจากศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างได้พร้อมกับการตั้งค่าช่องทาง Facebook

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

 • บัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลในหน้านี้
 • เพจ Facebook ต้องได้รับการเผยแพร่แล้ว
 • คุณสามารถเป็นผู้ดูแลได้ในหลายเพจ Facebook และเข้าถึงได้ทั้งหมดโดยใช้ตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียว อย่างไรก็ตาม หน้าธุรกิจใน Facebook ทั้งหมดสามารถเป็นเจ้าของได้โดยตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียวเท่านั้น คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลของทั้งตัวจัดการธุรกิจใน Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook ที่เฉพาะเจาะจงและเพจ Facebook นั้นเอง เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ใน Shopify

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณก็สามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจได้โดยที่ลูกค้าไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สิทธิ์การใช้งานช่องทางการขาย

หากต้องการติดตั้งช่องทางการขาย Facebook คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook และร้านค้าออนไลน์ หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ก่อนติดตั้งช่องทางการขายในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนใช้งาน

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าร้านค้าของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

หากร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ช่องทางการขายช่องทางดังกล่าวจะปรากฏเป็นไม่พร้อมใช้งานในส่วน Shopify admin ของคุณ คลิกคุณไม่สามารถเพิ่มช่องทางนี้เพื่อดูสาเหตุที่ร้านค้าของคุณไม่ได้รับสิทธิ์

ติดตั้งช่องทางการขายใน Facebook ปัจจุบัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิก "+" ที่อยู่ถัดจากช่องทางการขาย
 2. คลิก "+" ที่อยู่ถัดจาก Facebook จากนั้นจึงคลิก "อัปเดตช่องทางการขาย"
 3. สำหรับแต่ละช่องทางการขายที่คุณต้องการจะติดตั้ง ให้คลิก "เริ่มการติดตั้ง"
 4. คลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้
 5. ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก "เสร็จสิ้นการติดตั้ง"

หากพนักงานของคุณต้องการใช้ช่องทางการขาย Facebook ให้พนักงานแต่ละคนตั้งค่าช่องทางการขาย Facebook โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง พนักงานแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook ของตนเองได้หากบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวมีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลในตัวจัดการธุรกิจ ซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หากไม่ได้ตั้งค่าช่องทาง Facebook

ย้ายไปยังช่องทาง Facebook ปัจจุบัน

หากคุณมีช่องทางการขาย Instagram หรือร้านค้า Facebook ติดตั้งอยู่แต่ไม่มีช่องทาง Facebook ติดตั้งอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายไปยังช่องทาง Facebook ปัจจุบัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณให้คลิกที่ "Instagram" หรือ "ร้านค้า Facebook" จากนั้นคลิกที่ "เริ่มใช้งาน"
 2. ในหน้าต่างใหม่ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ
 3. ในส่วน เชื่อมต่อ Shopify Marketing กับ Facebook ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ" เพื่อให้สิทธิ์อนุญาต
 4. เลือกตัวจัดการธุรกิจของคุณ จากนั้นคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 5. เลือกแค็ตตาล็อกสินค้าที่คุณต้องการแนะนำใน Facebook และ Instagram แล้วคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 6. ยืนยันว่าการตั้งค่าทั้งหมดของคุณถูกต้อง แล้วคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
 7. เลือกบัญชีผู้ใช้ Instagram Business ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 8. เลือก Facebook Business ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 9. เลือกเพจ Facebook ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 10. ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตที่ให้กับ Shopify Marketing แล้วคลิกที่ "ถัดไป"
 11. เมื่อ Shopify Marketing และ Facebook เชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ "ดำเนินการต่อ"

เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นระบบจะติดตั้งช่องทาง Facebook ปัจจุบันในร้านค้าของคุณ ซึ่งมีทั้งฟีเจอร์การช้อปปิ้งบน Instagram และฟีเจอร์ร้านค้าบน Facebook อยู่ภายใน

หากคุณมีช่องทางการขายใน Instagram ได้รับการอนุมัติและติดตั้งในร้านค้าของคุณแล้วสถานะการอนุมัติจะเป็นไปตามช่องทาง Facebook ปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างคอลเลกชันสำหรับร้านค้า Facebook และแท็บช้อปปิ้งบน Instagram ได้ในตัวจัดการการค้าใน Facebook ของคุณ

หากคุณกำลังตั้งค่าฟีเจอร์การช้อปปิ้งบน Instagram ในช่องทาง Facebook เป็นครั้งแรก ร้านค้าของคุณต้องได้รับการตรวจสอบโดย Instagram ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง

ดูแดชบอร์ดของช่องทางการขายในหน้าหลักของ Shopify

แต่ละช่องทางการขายจะมีแดชบอร์ดที่คุณสามารถดูข้อมูลสรุปได้โดยละเอียดเกี่ยวกับยอดขายและจำนวนผู้เข้าชมล่าสุดของช่องทาง คุณสามารถดูวิธีการดำเนินการของช่องทางการขายเฉพาะได้โดยเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ใน หน้าแรกของ Shopify

การอนุญาตช่องทาง Facebook สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify จะถือว่าคุณอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงเพจ Facebook ของธุรกิจคุณ รวมถึงบัญชีผู้ใช้โฆษณาใน Facebook และตัวจัดการธุรกิจด้วย เพจ Facebook จะเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณ แต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึงเพจ Facebook บัญชีผู้ใช้ตัวจัดการโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจ Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

ใน Facebook คุณจำเป็นต้องมีบทบาทผู้ดูแลสำหรับเพจ บัญชีโฆษณา หรือตัวจัดการธุรกิจ ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดและทำการเปลี่ยนแปลงบางประเภทได้ เพจ บัญชีโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจ มีสิทธิ์อนุญาตบัญชีแยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลสำหรับแต่ละรายการ ตัวจัดการธุรกิจที่คุณเลือกในช่องทาง Facebook ถือเป็นเจ้าของเพจ Facebook และบัญชีโฆษณาใน Facebook ระหว่างการดำเนินการ หากบัญชีโฆษณาใน Facebook มีเจ้าของเป็นตัวจัดการธุรกิจอื่น คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีโฆษณาใน Facebook ได้ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีโฆษณาใน Facebook ที่ต้องการได้ ให้ลองเชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจใน Facebook อื่น หรือสร้างบัญชีโฆษณาใน Facebook ใหม่

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี