ตั้งค่าช่องทาง Facebook

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มขายสินค้าบน Facebook หรือสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ใน Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าช่องทาง Facebook ของ Shopify

ช่องทาง Facebook มีแค็ตตาล็อกสินค้าหนึ่งรายการในการตลาดบน Facebook, Instagram Shopping และ Facebook Shop และสินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณพร้อมใช้งานกับทั้งสามฟีเจอร์แล้ว หากคุณตั้งค่าสินค้าเป็นไม่พร้อมจำหน่าย สินค้าจะถูกลบออกจากทั้งสามฟีเจอร์

ข้อกำหนดพื้นฐาน

เพื่อใช้งานช่องทาง Facebook ร้านค้าของคุณจำเป็นต้องใช้แผน Basic Shopify หรือที่สูงกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานช่องทาง Facebook คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ที่เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ของธุรกิจของคุณและบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่มีบทบาทผู้ดูแลสำหรับตัวจัดการธุรกิจ

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนบุคคล คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวกับตัวจัดการธุรกิจ หากคุณไม่เคยลงโฆษณาโดยใช้บัญชีผู้ใช้โฆษณาส่วนบุคคลเลย คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ภายในตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาบน Facebook ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการธุรกิจและบัญชีผู้ใช้โฆษณาได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาของ Facebook

หากคุณไม่มีตัวจัดการธุรกิจ คุณสามารถสร้างได้พร้อมกับการตั้งค่าช่องทาง Facebook

การตั้งค่าเพจ Facebook

คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้บน Facebook ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณได้:

  • บัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลในหน้านี้
  • เพจ Facebook ต้องได้รับการเผยแพร่แล้ว
  • คุณสามารถเป็นผู้ดูแลได้ในหลายเพจ Facebook และเข้าถึงได้ทั้งหมดโดยใช้ตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียว อย่างไรก็ตาม หน้าธุรกิจใน Facebook ทั้งหมดสามารถเป็นเจ้าของได้โดยตัวจัดการธุรกิจใน Facebook เดียวเท่านั้น คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลของทั้งตัวจัดการธุรกิจใน Facebook ที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook ที่เฉพาะเจาะจงและเพจ Facebook นั้นเอง เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ใน Shopify

ดูวิธีสร้างเพจ Facebook สำหรับธุรกิจของคุณได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องขายโดยใช้ร้านค้าออนไลน์ของ Shopify และร้านค้าของคุณจะต้องไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดูวิธีลบรหัสผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ

สิทธิ์การใช้งานช่องทางการขาย

หากต้องการติดตั้งช่องทางการขาย Facebook คุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook และร้านค้าออนไลน์ หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Facebook เมื่อคุณติดตั้งช่องทาง Facebook ในส่วน Shopify admin คุณจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าร้านค้าของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

หากร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ช่องทางการขายช่องทางดังกล่าวจะปรากฏเป็นไม่พร้อมใช้งานในส่วน Shopify admin ของคุณ คลิกคุณไม่สามารถเพิ่มช่องทางนี้เพื่อดูสาเหตุที่ร้านค้าของคุณไม่ได้รับสิทธิ์

ติดตั้งและตั้งค่าช่องทาง Facebook

ขั้นตอน:

  1. คลิก “เริ่มตั้งค่า” ในฟีเจอร์ที่คุณต้องการติดตั้งเป็นอันดับแรก
  2. คลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้
  3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ
  4. เชื่อมต่อสินทรัพย์ของ Facebook ที่จำเป็นต้องมีเพื่อตั้งค่าฟีเจอร์ที่คุณต้องการ
  5. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  6. คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่า

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟีเจอร์ในช่องทาง Facebook แล้ว สินทรัพย์ของ Facebook ที่คุณเชื่อมต่อจะพร้อมสำหรับตั้งค่าฟีเจอร์เพิ่มเติม สินทรัพย์เพิ่มเติมบางส่วน เช่น บัญชีโฆษณาของการตลาดบน Facebook อาจต้องมีการตั้งค่าฟีเจอร์บางอย่างให้เสร็จสิ้น

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟีเจอร์ของช่องทาง Facebook โปรดดูที่:

การเพิ่มพนักงานไปยังช่องทาง Facebook

หากพนักงานตั้งค่าช่องทางดังกล่าวในส่วน Shopify admin ของตน ช่องทาง Facebook จะแสดงให้กับพนักงานคนอื่นๆ เห็นทั้งหมด แต่จะไม่ปรากฏเป็น “เชื่อมต่อแล้ว”

หากพนักงานจำเป็นต้องใช้ช่องทาง Facebook พนักงานจะต้องเชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ในส่วน Shopify admin ของตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Facebook ของตน บัญชีผู้ใช้ Facebook ของพนักงานจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลในตัวจัดการธุรกิจและเพจ Facebook ที่เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับช่องทาง Facebook ได้สำเร็จ

การอนุญาตช่องทาง Facebook สำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Facebook ระบบจะถือว่าคุณอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงเพจ Facebook ของธุรกิจคุณ รวมถึงบัญชีโฆษณาและตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ด้วย เพจ Facebook เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนบุคคลของคุณ แต่ Shopify จะใช้ข้อมูลบัญชี Facebook ส่วนบุคคลของคุณเพื่อเข้าถึงเพจ Facebook, บัญชีตัวจัดการโฆษณา และตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เท่านั้น

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณมีบทบาทผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลบนเพจ Facebook คุณจะสามารถโพสต์ แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความในฐานะเพจโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทในเพจ Facebook

การทำความเข้าใจกับบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook

บน Facebook คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลของเพจและตัวจัดการธุรกิจก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของ Facebook และเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ เพจและตัวจัดการธุรกิจจะมีสิทธิ์อนุญาตของบัญชีผู้ใช้แยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลในแต่ละบทบาท ตัวจัดการธุรกิจที่คุณเลือกในช่องทาง Facebook จะต้องเป็นเจ้าของเพจ Facebook ในระหว่างการรับเรื่อง หากเพจ Facebook มีตัวจัดการธุรกิจอื่นเป็นเจ้าของ เพจ Facebook นั้นจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเพจ Facebook ที่ต้องการได้ ให้ตรวจสอบว่าตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ที่คุณเป็นเจ้าของเพจ Facebook หรือลองเชื่อมต่อตัวจัดการธุรกิจอื่น

คุณสามารถดูภาพรวมของบทบาทและสิทธิ์อนุญาตบน Facebook และใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในศูนย์ช่วยเหลือโฆษณาบน Facebook

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ ให้ดูที่บทความดังต่อไปนี้จากศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน Facebook

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี