แคมเปญการตลาดอัตโนมัติหลังการซื้อ

ในช่องทาง Shop หากคุณเปิดใช้งานการขายด้วย Shop อยู่ คุณสามารถสร้างข้อเสนอหลังการซื้อที่ให้ส่วนลดในแอปแก่ลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งได้ โดยสามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวได้ในร้านค้าของคุณ

ข้อเสนอส่วนลดปรากฎขึ้นในแอป Shop จนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • เงื่อนไขของรหัสส่วนลดทั้งหมดได้รับการจัดการแล้ว เช่น จํากัดให้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อลูกค้าหนึ่งราย
 • รหัสส่วนลดหมดอายุหรือถูกลบไปแล้ว
 • การดำเนินการอัตโนมัติถูกปิดใช้งานหรือลบออกแล้ว

ส่วนลดที่พร้อมให้บริการที่คุณสามารถเสนอให้แก่ลูกค้า ได้แก่:

 • จัดส่งฟรี
 • จำนวนคงที่
 • เปอร์เซ็นต์

เมื่อสร้างเงื่อนไขให้กับส่วนลดของคุณ คุณจะไม่สามารถจํากัดให้ใช้รหัสส่วนลดได้เฉพาะกับลูกค้า กลุ่มลูกค้า คอลเลกชัน หรือสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้

สร้างการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อ

หากต้องการสร้างการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อ คุณต้องเปิดใช้การดำเนินการอัตโนมัติด้วยรหัสส่วนลด เพื่อให้ข้อมูลการติดตามถูกต้องแม่นยำที่สุด คุณควรสร้างรหัสส่วนลดที่จะนำไปใช้กับการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อเพียงรายการเดียวเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนรหัสส่วนลดดังกล่าวได้ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งานการดำเนินการอัตโนมัติอยู่

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนภาพรวม ให้คลิกที่ “สร้างการดำเนินการอัตโนมัติ

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสส่วนลด ให้คลิกที่ “สร้างรหัสส่วนลด
  • หากคุณต้องการใช้รหัสส่วนลดที่มีอยู่ ให้คลิกที่ “เรียกดู” ในส่วนส่วนลด จากนั้นเลือกรหัสส่วนลดที่คุณต้องการใช้
 6. ตัวเลือกเพิ่มเติม: หากต้องการหลีกเลี่ยงการครอบตัดรูปภาพ ให้ใช้รูปภาพแบนเนอร์ที่มีขนาด 933 x 480 พิกเซล (px) และอย่าระบุรหัสไว้ในข้อความ

 7. คลิกที่ “เผยแพร่” หากคุณต้องการบันทึกแบบร่าง ให้คลิกที่ “ทำให้เสร็จสิ้นในภายหลัง

หลังจากสร้างการดำเนินการอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถใช้ช่องทาง Shop เพื่อดูเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพได้ เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้จะแสดงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันและมีข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • ผู้ที่ได้รับข้อเสนอ
 • จํานวนของคำสั่งซื้อที่สั่งโดยใช้รหัสส่วนลด
 • จํานวนยอดขายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ

ไม่สามารถเข้าถึงเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ได้จากส่วนการตลาดในส่วน Shopify admin ของคุณ

แก้ไข ปิดใช้งาน หรือลบรหัสส่วนลดหลังการซื้อที่มีอยู่แล้ว

หลังจากสร้างการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อแล้ว คุณสามารถแก้ไข ปิดใช้งาน หรือลบการดำเนินการอัตโนมัติดังกล่าวได้

หากคุณปิดใช้งานหรือลบการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อขณะที่มีรหัสส่วนลดที่สามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งลูกค้ายังไม่ได้ใช้ ลูกค้าจะยังสามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวได้จนกว่าคุณจะไปที่ส่วน Shopify admin และลบรหัสส่วนลดนั้น

หากลูกค้ามีรหัสส่วนลดที่สามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งมาจากข้อเสนอหลังการซื้อที่พวกเขาไม่ได้ใช้ ระบบจะไม่อัปเดตข้อเสนอของลูกค้าให้หากคุณทำการแก้ไข และลูกค้าก็จะไม่ได้รับข้อเสนอหลังการซื้อใหม่ๆ

เมื่อคุณลบการดำเนินการอัตโนมัติ ระบบจะรีเซ็ตเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อของคุณ

การดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อที่หยุดชั่วคราว

การดำเนินการอัตโนมัติสำหรับข้อเสนอหลังการซื้อจะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติหากมีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • รหัสส่วนลดถูกลบแล้ว
 • รหัสส่วนลดหมดอายุแล้ว
 • เลือกประเภทส่วนลดที่ไม่รองรับ
 • คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของผู้ขาย

หากแคมเปญข้อเสนอหลังการซื้อของคุณหยุดชั่วคราว คุณจะได้รับอีเมลที่ขอให้คุณสร้างรหัสส่วนลดใหม่เพื่อเพิ่มไปยังการดำเนินการอัตโนมัติในช่องทาง Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี