ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

หากต้องการมีสิทธิ์ได้รับ Shop Promise ร้านค้าของคุณต้องตรงตามชุดข้อกำหนดและคุณต้องยินยอมตามเงื่อนไขต่างๆ เราได้สร้างข้อกำหนดนี้ขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายและลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น ทั้งนี้ ระบบอาจนำเครื่องหมาย Shop Promise ออกจากคำสั่งซื้อในบางกรณี เนื่องจากมีสินค้าบางรายการในตะกร้าสินค้าของลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ Shop Promise

การพิจารณาคุณสมบัติของคุณจะเกิดความล่าช้าประมาณ 12 ชั่วโมง หากคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดและคุณสมบัติ คุณสามารถตรวจสอบ Shopify admin ของคุณได้หลังจากผ่านไปอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อดูการอัปเดตสถานะ โดยคุณควรตรวจสอบเกณฑ์ต่อไปนี้

หากคุณใช้ Shopify Fulfillment Network (SFN) เครื่องหมาย Shop Promise จะแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณสำหรับสินค้าที่ได้รับการจัดการโดย SFN

ร้านค้าของคุณ

การจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ

 • ร้านค้าของคุณจัดส่งภายในประเทศในสหรัฐอเมริกา
 • ใน 28 วันที่ผ่านมา:
  • คุณได้จัดส่งคำสั่งซื้ออย่างน้อย 25 รายการ
  • คำสั่งซื้ออย่างน้อย 25% ได้รับการจัดส่งภายในเวลาไม่เกิน 5 วันตามปฏิทิน
  • คำสั่งซื้ออย่างน้อย 90% มีค่าจัดส่งไม่เกิน 20 ดอลลาร์สหรัฐ

Shop Promise

 • คุณยินยอมให้ Shopify แจ้งวันที่จัดส่งที่คาดไว้ให้ลูกค้าทราบในนามของคุณ
 • คุณยินยอมที่จะใช้เครื่องหมาย Shop Promise และวันที่จัดส่งโดยประมาณตามที่ให้ไว้ และคุณจะไม่ทำการปรับเปลี่ยนใดๆ
 • คุณยินยอมที่จะไม่แก้ไขโลโก้ Shop Promise ข้อมูลการจัดส่งที่แสดง หรือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานใดๆ ของ Shop Promise
 • คุณยินยอมที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อ Shop Promise 90% ภายในระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณตามที่แจ้งให้ทราบ

การรับประกันแบบจำกัด

 • เมื่อคุณใช้ Shop Promise คุณกำลังสั่งให้ Shopify ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อช่วยตัดสินว่าพวกเขามีสิทธิ์ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดหรือไม่
 • การรับประกันแบบจำกัดอยู่ภายใต้นโยบายปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า Shop Promise
 • การใช้งาน Shop Cash อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Shop Cash

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 • การขายสินค้าหรือบริการเป็นการดำเนินการระหว่างคุณ (ผู้ขาย) และลูกค้าของคุณเท่านั้น Shopify ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้
 • Shopify ไม่มีส่วนรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่คุณขาย ไม่ว่าในกรณีใด
 • Shopify ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกค้าคุณ
 • คุณ (ผู้ขาย) มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อโต้แย้งดังกล่าวกับลูกค้าของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ Shopify จะไม่แทรกแซงหรือรับผิดชอบต่อข้อโต้แย้งใดๆ เว้นแต่ว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับการยื่นคำร้องการรับประกันของ Shop Promise สำหรับการพยายามจัดส่งที่ล่าช้าครั้งแรก หรือคำสั่งซื้อจาก Shop Promise ที่มาถึงล่าช้า

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดและไม่ทราบว่าเหตุใดร้านค้าของคุณจึงไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shop Promise ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี