แสดง Shop Promise ในหน้าสินค้าของคุณ

เครื่องหมาย Shop Promise จะแสดงด้านข้างวันที่จัดส่งและในหน้าสินค้าของการจัดส่งที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ซึ่งคาดว่าได้รับการจัดส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลาไม่เกิน 5 วันตามปฏิทิน เครื่องหมายนี้ช่วยให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งซื้อของตนมีการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Shop Promise แล้ว คุณควรไปที่หน้าสินค้าโดยใช้ตัวแก้ไขธีมของคุณเพื่อยืนยันว่าเครื่องหมาย Shop Promise แสดงอย่างถูกต้อง

หากเครื่องหมายแสดงไม่ถูกต้อง คุณจะต้องวางตําแหน่งโมดูล Shop Promise ด้วยตนเอง

วางตําแหน่งโมดูล Shop Promise ด้วยตนเอง

หากคุณสะดวกที่จะอ่านและแก้ไขโค้ดธีมเอง คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะเปลี่ยนแปลงและอัปเดตหน้าสินค้า

ระบุจุดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง

คุณจะต้องใส่โค้ดของโมดูล Shop Promise ไว้ในแบบฟอร์มสินค้าในหน้าสินค้า ซึ่งจะมีลักษณะตามตัวอย่างนี้ {%- form 'product', product -%} สามารถดูโมดูล Shop Promise ได้ในหลากหลายตำแหน่งด้วยกันขึ้นอยู่กับธีมของคุณ ตำแหน่งต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้ดูแบบฟอร์มสินค้าได้โดยทั่วไป:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

อัปเดตหน้าสินค้า

ขั้นตอน:

  1. เปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  2. ค้นหาบรรทัดที่มี {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%} หรือ {{ form | payment_button }}

  3. สร้างบรรทัดใหม่ด้านล่างบรรทัดดังกล่าว{%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}{{ form | payment_button }}{%- endif -%} แล้วจึงวางข้อความต่อไปนี้ในบรรทัดนั้น:

<div class="delivery-promise__promise-container"></div>
  1. คลิกที่ “บันทึก

ผลลัพธ์ที่ได้ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:

{%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}
  {{ form | payment_button }}
{%- endif -%}
<div class="delivery-promise__promise-container"></div>

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี