โปรโมทแอป Shop ผ่าน SMS

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ SMS แจ้งคำสั่งซื้อหรือยืนยันการจัดส่ง ให้ลองเพิ่มส่วนกระตุ้นให้ดำเนินการ (CTA) ที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณดาวน์โหลดแอป Shop ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนผ่าน SMS

หากเป็นไปได้ ให้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดแอป Shop

เพิ่ม CTA Shop ไปยัง SMS แจ้งคำสั่งซื้อหรือยืนยันการจัดส่งของคุณ

  1. ในส่วนการติดต่อลูกค้า ให้เลือกการตั้งค่า SMS อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • หากต้องการเปิดใช้งานการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล ให้เลือก "ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของตน"
    • หากต้องการเปิดใช้งานผ่านอีเมลเพียงอย่างเดียว ให้เลือก "ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้อีเมลเท่านั้น"
    • หากต้องการเปิดใช้งานการส่งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการจัดส่งทาง SMS ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการจัดส่งหลังจากที่สั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว"
  2. คลิกที่ "บันทึก"

แก้ไข CTA Shop ไปยัง SMS แจ้งคำสั่งซื้อหรือยืนยันการจัดส่งของคุณ

หากคุณไม่สามารถอ่านและแก้ไขโค้ดธีมได้ คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ของ Shopify เพื่อช่วยคุณแก้ไขเทมเพลต SMS ได้ใน Shopify admin ของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีปัญหากับการอ่านและแก้ไขโค้ดของธีม คุณก็สามารถระบุจุดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและอัปเดตเทมเพลต SMS ด้วยตนเองได้

ตัวอย่างเนื้อหาข้อความที่ส่งสำหรับเทมเพลต SMS ยืนยันคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มข้อความต่อไปนี้ไปยังเทมเพลตข้อความ SMS ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอป Shop ไว้ใช้ติดตามพัสดุของตนได้

Your order of {{ order.total_price | money }} with {{ shop.name }} is confirmed! We'll notify you when your order has shipped. 
Track this and all of your orders with the Shop app: https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib. 
To stop receiving these notifications, reply STOP.

ตัวอย่างเนื้อหาข้อความที่ส่งสำหรับเทมเพลตข้อความ SMS ยืนยันการจัดส่ง

คุณสามารถเพิ่มข้อความต่อไปนี้ไปยังเทมเพลตข้อความ SMS ยืนยันการจัดส่งของคุณ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอป Shop ไว้ใช้ติดตามพัสดุของตนได้

Your order from {{ shop.name }} has shipped! 
For real-time tracking updates, download the Shop app: https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib.
To stop receiving these notifications, reply STOP.

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี