การขายส่ง

คุณสามารถใช้ Shopify เพื่อขายสินค้าของคุณแบบค้าส่งให้กับธุรกิจอื่นๆ ได้ โดยคุณสามารถขายสินค้าในตลาด Handshake หรือสร้างหน้าร้านแยกที่มีรหัสผ่านป้องกันก็ได้ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจขายส่งของคุณ

ขายสินค้าในตลาด Handshake

คุณสามารถใช้ช่องทางการขาย Handshake เพื่อขายสินค้าในตลาด Handshake ได้ โดยตลาด Handshake เป็นตลาดค้าส่งที่เชื่อมต่อผู้ขาย Shopify ที่ได้รับการอนุมัติซึ่งขายสินค้าแบบค้าส่งเข้ากับผู้ค้าปลีก

คุณจำเป็นต้องสมัครเพื่อขายสินค้าในตลาด Handshake หากใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะสามารถติดตั้งช่องทางการขาย Handshake ไปยังส่วน Shopify admin ของคุณ รวมถึงแสดงรายการธุรกิจและสินค้าแบบค้าส่งของคุณในตลาด Handshake ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าในตลาด Handshake

สร้างหน้าร้านแยกที่มีรหัสผ่านป้องกัน

คุณสามารถเพิ่มช่องทางค้าส่งไปยังส่วน Shopify admin ของคุณเพื่อสร้างหน้าร้านแยกที่มีรหัสผ่านป้องกันซึ่งเป็นส่วนขยายของร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยคุณสามารถเสนอการกําหนดราคาเองให้แก่ลูกค้าขายส่งของคุณและประมวลผลคำสั่งซื้อแบบค้าส่งของคุณได้ในส่วน Shopify admin ของร้านค้าปัจจุบันของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี