ลูกค้าขายส่ง

ลูกค้าขายส่งคือลูกค้าใดๆ ที่มีอย่างน้อยหนึ่งรายการราคาซึ่งถูกมอบหมายไปให้พวกเขา คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อการค้าส่งสำหรับลูกค้าเหล่านี้โดยใช้ Shopify admin ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าส่งของคุณแก่ลูกค้าเหล่านี้ได้โดยการเชิญให้พวกเขาสร้างบัญชีผู้ใช้ร้านค้าส่ง (ซึ่งแตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ร้านค้าออนไลน์) ลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ร้านค้าส่งสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งของคุณและสร้างคำสั่งซื้อของตนได้

คุณสามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าขายส่งได้โดยการเปิดหน้าลูกค้านั้นๆ บนหน้าลูกค้าในช่องทางค้าส่ง

คุณสามารถดำเนินการงานต่อไปนี้สำหรับลูกค้าจากหน้าลูกค้าขายส่งของพวกเขาได้:

การเพิ่มลูกค้าขายส่ง

สามารถเพิ่มลูกค้าไปยังการค้าส่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

สถานะของลูกค้าขายส่ง

คุณสามารถติดตามลูกค้าขายส่งของคุณได้จากหน้าลูกค้าในช่องทางค้าส่ง

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสถานะที่แตกต่างกันของลูกค้าขายส่ง:

คำอธิบายสถานะของลูกค้าขายส่ง
สถานะ คำอธิบาย
ไม่ได้รับเชิญ คุณได้มอบหมายรายการราคาให้แก่ลูกค้า แต่ลูกค้าไม่ได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับร้านค้าส่งของคุณ คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อการค้าส่งแทนพวกเขาได้ใน Shopify admin ของคุณ
ได้รับเชิญแล้ว คุณมอบหมายรายการราคาให้แก่ลูกค้าและคุณได้ส่งคำเชิญเพื่อเข้าสู่ร้านค้าส่งของคุณ ลูกค้าคือลูกค้าขายส่งและคุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อแทนพวกเขาได้ใน Shopify admin หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำเชิญของคุณแล้ว พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณได้ และสถานะของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นเปิดใช้แล้ว
รอการอนุมัติ การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองเปิดใช้แล้วสำหรับร้านค้าของคุณ ลูกค้าได้ลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้การค้าส่ง แต่คุณยังไม่ได้อนุมัติ คุณไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับพวกเขาได้ และพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งของคุณได้ คุณสามารถเลือกอนุมัติการสมัครใช้งานของพวกเขาและส่งคำเชิญไปยังร้านค้าส่งของคุณ หรือคุณสามารถปฏิเสธการสมัครใช้งานของพวกเขาได้
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองเปิดใช้แล้วสำหรับร้านค้าของคุณ ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้การค้าส่งแล้วและคุณได้ยอมรับการสมัครใช้งานของพวกเขา คำเชิญได้ถูกส่งให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่พวกเขายังไม่ได้ยอมรับคำเชิญนั้น คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับพวกเขาได้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งของคุณ หลังจากที่พวกเขายอมรับคำเชิญของคุณแล้ว พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณได้และสถานะของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นเปิดใช้แล้ว
ถูกปฏิเสธ การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองเปิดใช้แล้วสำหรับร้านค้าของคุณ ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้การค้าส่งแล้ว แต่คุณได้ปฏิเสธการสมัครใช้งานของพวกเขา คุณไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับพวกเขาได้ และพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งของคุณได้
เปิดใช้แล้ว ลูกค้าเป็นลูกค้าขายส่งและพวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งของคุณและสร้างคำสั่งซื้อได้
ปิดใช้งาน ลูกค้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งของคุณได้ และคุณไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อการค้าส่งแทนพวกเขาใน Shopify admin ของคุณได้

บัญชีผู้ใช้ร้านค้าส่งและบัญชีผู้ใช้ร้านค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างไร

ร้านค้าส่งของคุณได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน ดังนั้นผู้ใดที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ร้านค้าส่ง (รวมถึงเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify) ก็จะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าได้ บัญชีผู้ใช้ร้านค้าส่งแตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าส่งโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของร้านค้าออนไลน์ได้ ลูกค้าสามารถมีทั้งบัญชีผู้ใช้ร้านค้าออนไลน์และบัญชีผู้ใช้ร้านค้าส่งได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี