การชำระเงินออนไลน์สำหรับร้านค้าส่งของคุณ

แม้ว่าค่าเริ่มต้นคือจะกำหนดให้ลูกค้าขายส่งยื่นคำสั่งซื้อมาให้ตรวจสอบ คุณสามารถอนุญาตให้ลูกค้าแต่ละคนชำระเงินคำสั่งซื้อของตนได้ในหน้าการชำระเงินบนร้านค้าส่งของคุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถจำกัดจำนวนเงินที่พวกเขาสามารถชำระเงินในหน้าการชำระเงินได้โดยการตั้งค่ายอดสั่งซื้อสูงสุด

หากคุณต้องการให้ลูกค้าขายส่งชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่น้อยกว่า $100 ให้กำหนดยอดสั่งซื้อสูงสุดเป็น $100 เมื่อคำสั่งซื้อมียอดน้อยกว่า $100 ลูกค้าจะชำระเงินคำสั่งซื้อในหน้าการชำระเงิน เมื่อคำสั่งซื้อมียอดมากกว่า $100 ลูกค้าของคุณจะส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้คุณตรวจสอบ

ลูกค้าขายส่งของคุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะชำระเงินที่หน้าการชำระเงินหรือส่งคำสั่งซื้อให้คุณ ตัวเลือกการชำระเงินในหน้าการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อและจำนวนเงินที่จำกัดไว้ หากมี และลูกค้าก็ไม่สามารถแยกคำสั่งซื้อ (นั่นคือ พวกเขาไม่สามารถชำระเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อในหน้าการชำระเงินและส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับยอดสั่งซื้อที่เหลือได้)

ในหน้าการชำระเงิน ระบบจะยึดกฎต่อไปนี้ในการเลือกใช้อัตราค่าจัดส่งกับคำสั่งซื้อการค้าส่ง:

  • หากมีอัตราค่าจัดส่งของการค้าส่งที่กำหนดไว้ในหน้าการกำหนดลักษณะของช่องทางค้าส่ง อัตรานี้จะถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อ
  • มิฉะนั้น ระบบจะเสนออัตราค่าจัดส่งที่กำหนดไว้ในส่วนการจัดส่งของ Shopify admin ให้ลูกค้าเลือกในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งของการค้าส่ง

เปิดใช้ลูกค้าขายส่งเพื่อชำระเงินในหน้าการชำระเงิน

คุณต้องเปิดใช้การชำระเงินการค้าส่งสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่คุณต้องการให้ชำระเงินได้ที่หน้าการชำระเงิน คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้จากหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือคุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกนี้สำหรับลูกค้าหลายรายโดยใช้ฟังก์ชันการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวในหน้าลูกค้าบนช่องทางค้าส่ง

วิธีการเปิดใช้การชำระเงินการค้าส่งสำหรับลูกค้า:

  1. คลิกลูกค้าในช่องทางค้าส่ง
  2. เปิดบัญชีผู้ใช้การค้าส่งโดยคลิกที่ชื่อของลูกค้าในตารางบัญชีผู้ใช้
  3. เปิดใช้การชำระเงินสำหรับสินค้าขายส่ง
  4. หากคุณต้องการจำกัดคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ในหน้าการชำระเงิน ให้เลือกเปิดใช้ยอดสั่งซื้อสูงสุดสำหรับหน้าการชำระเงิน แล้วป้อนยอดคำสั่งซื้อสูงสุดที่สามารถชำระเงินในหน้าการชำระเงินได้
  5. คลิกที่บันทึก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี