การสมัครเพื่อขายบน Handshake

Handshake เป็นตลาดการค้าส่งที่ปัจจุบันพร้อมให้บริการเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หากต้องการขายสินค้าในตลาด Handshake คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทีม Handshake ตั้งไว้และส่งแบบฟอร์มสมัครเป็นซัพพลายเออร์ โดยในขณะนี้ยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการสินค้าและโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ของคุณในตลาด Handshake

ข้อกำหนดการขายบน Handshake

ธุรกิจของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้จึงจะขายสินค้าในตลาด Handshake ได้

นำไปใช้กับ Handshake

หากต้องการนำไปใช้กับตลาด Handshake คุณจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกเป็นซัพพลายเออร์ใน Handshake.com ทีม Handshake จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกและร้านค้าของคุณภายใน 10-14 วันทำการ หลังจากตรวจสอบร้านค้าของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าการสมัครสมาชิกคุณนั้นได้รับการอนุมัติหรือไม่

ติดตั้ง Handshake

หากการสมัครสมาชิกเป็นซัพพลายเออร์ของคุณผ่านการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ที่ไม่ซ้ำเพื่อใช้ในการติดตั้งช่องทางการขาย Handshake ไปยังส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "เพิ่มช่องทางการขาย Handshake" ในอีเมลเพื่อติดตั้งช่องทางการขาย Handshake ไปยังส่วน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถใช้ช่องทางการขาย Handshake เพื่อทำรายการโปรไฟล์ซัพพลายเออร์และสินค้าขายส่งของคุณไปยังตลาด Handshake ได้ หากต้องการใช้ช่องทางการขาย Handshake ร้านค้าของคุณต้องอยู่ในสหรัฐฯ และได้ตั้งสกุลเงินเริ่มต้นเป็นดอลลาร์สหรัฐ หากต้องการตั้งค่าโปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณ ให้ดูที่ รายการตรวจสอบการตั้งค่าโปรไฟล์ซัพพลายเออร์

หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของคุณภายใน 14 วันทำการ ให้ติดต่อทีมงาน Handshake ที่ suppliers@handshake.com

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี