จัดการส่วนลดใน Handshake

คุณสามารถสร้าง จัดการ และลบส่วนลดอัตโนมัติสำหรับสินค้าของคุณบนช่องทางการขาย Handshake ได้ ส่วนลดอัตโนมัติคือส่วนลดที่ใช้กับสินค้าทั้งหมดในช่องทางการขาย Handshake โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ส่วนลดเป็นโปรโมชั่นแบบจํากัดเวลา หรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งต่อการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ส่วนลดต่างๆ ของคุณจะถูกโฆษณาในหน้ารายละเอียดสินค้าและบนบัตรสินค้าเมื่อเลือกซื้อในตลาด Handshake

สร้างส่วนลด

คุณสามารถสร้างส่วนลดอัตโนมัติที่ใช้กับสินค้าทั้งหมดของคุณบนช่องทางการขาย Handshake ได้ คุณไม่สามารถใช้ส่วนลดเฉพาะอย่างกับสินค้าเฉพาะรายการหรือลูกค้าเฉพาะรายได้ คุณสามารถตั้งค่าส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตามจํานวนคงที่ได้ และสามารถใช้ส่วนลดได้สูงสุดถึง 3 ระดับ หากคุณต้องการตั้งค่าส่วนลดเป็นวันที่ในอนาคต คุณสามารถกำหนดวันได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการตั้งค่าส่วนลดตามระดับบน Handshake:

ตัวอย่างส่วนลดตามระดับบน Handshake
มูลค่าส่วนลด มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ
5% 150 ดอลลาร์สหรัฐ
10% 400 ดอลลาร์สหรัฐ
15% 800 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify adminของคุณ ให้คลิกที่ "Handshake" > "ส่วนลด"
 2. คลิกสร้างส่วนลดอัตโนมัติ
 3. ในส่วนส่วนลดอัตโนมัติ ให้ตั้งชื่อส่วนลดของคุณ
 4. ในส่วนประเภทส่วนลด ให้เลือกประเภทส่วนลดของคุณ

  • หากต้องการตั้งส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 5% ให้เลือก "เปอร์เซ็นต์"
  • หากต้องการตั้งส่วนลดเป็นจำนวนคงที่ เช่น 30 ดอลลาร์สหรัฐ ให้เลือก "จํานวนคงที่"
 5. ในส่วนระดับส่วนลด ให้ป้อนมูลค่าส่วนลดและมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งมูลค่าส่วนลดเป็น 5% ที่ใช้กับการสั่งซื้อที่มีมูลค่าการสั่งซื้อตั้งแต่ 150 ดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นไป

 6. ในส่วนช่วงวันที่ ให้ตั้งวันที่และเวลาเริ่มต้นส่วนลดของคุณ คุณสามารถกำหนดเวลาใช้ส่วนลดของคุณในอนาคตได้

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตั้งวันที่และเวลาสิ้นสุดของส่วนลด ให้เลือก "ตั้งวันที่สิ้นสุด" แล้วเลือกวันที่และเวลาสิ้นสุด

 8. คลิกที่บันทึก

จัดการส่วนลด

หน้าส่วนลดในช่องทางการขาย Handshake จะให้ภาพรวมส่วนลดทั้งหมดที่คุณมีใน Handshake

ส่วนลดสามารถมีสถานะดังต่อไปนี้

 • ใช้งานอยู่ - ส่วนลดมีพร้อมให้ใช้งานกับสินค้าของคุณในตลาด Handshake
 • กำหนดเวลาแล้ว - ส่วนลดจะเปิดใช้งานได้ในวันที่ที่กำหนดไว้
 • หมดอายุแล้ว - ส่วนลดหมดอายุแล้วและไม่ได้ใช้งานในตลาด Handshake

คุณสามารถเปิดใช้งานส่วนลดอัตโนมัติได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขส่วนลดที่มีอยู่ได้ เช่น ขยายส่วนลดเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้น ปรับจํานวนส่วนลด หรือจัดการความพร้อมของส่วนลดของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify adminของคุณ ให้คลิกที่ "Handshake" > "ส่วนลด"
 2. คลิกส่วนลดที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เปลี่ยนชื่อ ประเภท ค่า หรือวันที่ใช้งานของส่วนลด
 4. ตัวเลือกเสริม: จัดการความพร้อมของส่วนลดของคุณ

  • หากต้องการปิดใช้และเปลี่ยนแปลงสถานะส่วนลดของคุณเป็นหมดอายุ ให้คลิก "ปิดใช้งาน" จากนั้นคลิก "ปิดใช้งาน"
  • หากต้องการเปิดใช้และเปลี่ยนสถานะส่วนลดของคุณให้เป็น "ใช้งานอยู่" ให้คลิก "เปิดใช้งาน" จากนั้นคลิก "เปิดใช้งาน"
 5. คลิกที่บันทึก

ลบส่วนลด

คุณสามารถลบส่วนลดที่มีอยู่ในช่องทางการขาย Handshake ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify adminของคุณ ให้คลิกที่ "Handshake" > "ส่วนลด"
 2. คลิกที่ส่วนลดที่คุณต้องการลบ
 3. คลิก "ลบส่วนลด"
 4. คลิก "ลบส่วนลด" เพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี