การกำหนดราคาและการจัดการสินค้าของคุณ

หากต้องการเผยแพร่สินค้าของคุณบน Handshake คุณต้องตั้งราคาค้าส่งสำหรับสินค้าแต่ละรายการ จำนวนสินค้าในหนึ่งหีบห่อ และจำนวนซื้อขั้นต่ำ ข้อมูลนี้จะแสดงถัดจากสินค้าของคุณขณะที่ร้านค้าปลีกเปิดดูและซื้อสินค้าบน Handshake

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องกำหนดประเภทสินค้าสำหรับสินค้าแต่ละรายการจากประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Handshake ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดของผู้หญิง คุณจะต้องเลือก Apparel & Footwear > Women's Apparel หากคุณต้องการให้สินค้าชิ้นเดียวปรากฏในประเภทที่แตกต่างกันสองประเภท คุณต้องทำสินค้าซ้ำในส่วน Shopify admin และมอบหมายสำเนาทั้งหมดให้กับประเภทสินค้าที่แตกต่างกันใน Handshake

เพิ่มราคาค้าส่งและรายละเอียดสินค้า

คุณจะกำหนดราคาสินค้าและรายละเอียดแยกเป็นรายการหรือพร้อมกันเป็นกลุ่มก็ได้

กำหนดรายละเอียดแยกเป็นรายการ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. เลือกสินค้า
 3. ในส่วนหมวดหมู่ ให้เลือกหมวดหมู่ที่มีคุณสมบัติตรงกับสินค้าที่สุด
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดมีรายละเอียดการกำหนดราคาเดียวกัน ให้คลิกนำไปใช้กับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด ในส่วนการกำหนดราคา
 5. สำหรับแต่ละตัวเลือกสินค้าให้ป้อนรายละเอียดการกำหนดราคา: - ราคาขายส่ง - ราคาต่อหน่วยที่ผู้ค้าปลีกจะต้องจ่ายหากพวกเขาซื้อสินค้าขายส่ง ซึ่งต้องต่ำกว่าราคาขายปลีก

  • ราคาขายปลีก - ราคาที่แนะนำสำหรับร้านค้าปลีกที่จะขายสินค้า ตามค่าเริ่มต้นเป็นราคาของสินค้าที่ระบุไว้ในส่วน Shopify admin ของคุณ
  • คำสั่งซื้อขั้นต่ำ -จำนวนสินค้าขั้นต่ำของตัวเลือกสินค้าที่ผู้ค้าปลีกต้องซื้อในการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง
  • สินค้าต่อกรณี - จำนวนตัวเลือกสินค้าในกรณีเดียวที่คุณจะส่งไปยังผู้ค้าปลีก ตัวอย่างเช่น หากกล่องของตัวเลือกสินค้าบางรายการมีตัวเลือกสินค้า 50 รายการ คุณจะต้องป้อน 50
 6. คลิกที่บันทึก

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้า ให้ไปที่ "สินค้า" ในส่วน Shopify admin ของคุณ แล้วคลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข หากคุณต้องการให้มีรายละเอียดสินค้าที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าเดียวกัน คุณจำเป็นต้องทำซ้ำสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ และแก้ไขรายละเอียดของแต่ละเวอร์ชัน

กำหนดรายละเอียดพร้อมกันเป็นกลุ่ม

เมื่อกำหนดราคาและรายละเอียดพร้อมกันเป็นกลุ่ม สิ่งที่กำหนดจะมีผลกับกับตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของสินค้าแต่ละชิ้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าใดเป็นการเฉพาะ ให้ดูที่กำหนดรายละเอียดแยกเป็นรายการ

เมื่อแก้ไขสินค้าพร้อมกันเป็นกลุ่ม คุณจะสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้า ราคาสินค้า สินค้าต่อกล่อง และยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ "แก้ไข"
 3. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนหมวดหมู่ ให้เลือกหมวดหมู่ที่มีคุณสมบัติตรงกับสินค้าที่สุด
 4. ตัวเลือกเสริม: เลือกว่าต้องการกำหนดราคาสินค้าอย่างไร: - หากต้องการกำหนดราคาเฉพาะเจาะจงที่จะมีผลกับสินค้าแต่ละรายการ เช่น 10 ดอลลาร์สหรัฐ ให้เลือก "ราคาค้าส่งแบบตายตัว" จากนั้นจึงป้อนราคา

  • หากต้องการกำหนดราคาให้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาเดิมของสินค้าแต่ละรายการ เช่น ลด 15% ของราคาเดิม ให้เลือก "เปอร์เซ็นต์ส่วนลด" แล้วจึงป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังแก้ไขสินค้า 3 รายการที่มีราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐ 75 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณได้ป้อนเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเป็น 15% ราคาค้าส่งก็จะกลายเป็น 42.50 ดอลลาร์สหรัฐ 63.75 ดอลลาร์สหรัฐ และ 85 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง
 5. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ: - สินค้าต่อกล่อง - จำนวนสินค้าที่อยู่ในหีบห่อบรรจุตามมาตรฐานสำหรับสินค้าดังกล่าว

  • คำสั่งซื้อขั้นต่ำ - จำนวนสินค้าที่น้อยที่สุดที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้นได้
 6. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

เผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่สินค้า

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. คลิกที่สินค้า
 3. ในส่วนสถานะ ให้เลือกว่าจะเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สินค้าหรือไม่
 4. คลิกที่บันทึก

สถานะสินค้าต่อไปนี้จะปรากฏในส่วน Handshake > หน้าสินค้า:

 • เผยแพร่แล้ว - สินค้าพร้อมจำหน่ายในตลาด Handshake และข้อมูลนี้จะปรากฏต่อผู้ค้าปลีก
 • รอดำเนินการ - สินค้าพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วแต่คุณยังไม่ได้เผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณ
 • ยังไม่ได้เผยแพร่ - สินค้าที่ยังไม่มีข้อมูลที่จำเป็นสมบูรณ์ทั้งหมดหรือคุณได้ลบสินค้าออกจาก Handshake แล้ว

จัดการความพร้อมจำหน่ายของสินค้า

เมื่อคุณเพิ่มช่องทางการขาย Handshake ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณตามค่าเริ่มต้นแล้ว สินค้าทั้งหมดของคุณจะปรากฏใน Handshake หากคุณต้องการเปลี่ยนความพร้อมในการให้บริการ คุณสามารถปรับความพร้อมใช้งานของสินค้าได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ หน้าสินค้าใน Handshake ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสินค้าทั้งหมดที่คุณเพิ่มและช่วยให้คุณสามารถแก้ไขสินค้าเป็นรายบุคคลหรือหลายรายการในครั้งเดียวได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี