การกําหนดราคาและการจัดการสินค้าของคุณบน Handshake

คุณสามารถจัดการสินค้าและราคาสินค้าของคุณบนช่องทางการขาย Handshake ได้

จัดการสินค้าใน Handshake

หากคุณสร้างสินค้าใหม่ในส่วน Shopify admin ของคุณ ระบบจะเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปยังช่องทางการขาย Handshake โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถปรับความพร้อมในการจำหน่ายของสินค้าดังกล่าวได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ หน้าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake จะแสดงให้คุณทราบถึงภาพรวมของสินค้าทั้งหมดที่คุณเพิ่ม โดยคุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อกรองสินค้า รวมถึงจัดเรียงสินค้าตามชื่อสินค้า ตามราคาค้าส่ง หรือตามราคาขายปลีกได้อีกด้วย

จัดการความพร้อมจำหน่ายของสินค้า

ในช่องทางการขาย Handshake คุณสามารถเผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่สินค้าไปยังตลาด Handshake ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต
 3. ในส่วนสถานะ ให้เลือกว่าจะเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สินค้าหรือไม่
 4. คลิกที่บันทึก

สินค้าบนหน้าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake จะมีสถานะต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • เผยแพร่แล้ว - สินค้าดังกล่าวพร้อมจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกในตลาด Handshake แล้ว
 • รอดำเนินการ - สินค้าพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว แต่คุณยังไม่ได้เผยแพร่โปรไฟล์ซัพพลายเออร์ Handshake ของคุณ
 • ยังไม่ได้เผยแพร่ - สินค้ายังไม่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วน หรือคุณลบสินค้าออกจากตลาด Handshake แล้ว

เพิ่มราคาและประเภทสินค้าไปยังสินค้าของคุณ

หากต้องการเผยแพร่สินค้าของคุณในตลาด Handshake คุณต้องเพิ่มรายละเอียดการกำหนดราคาดังต่อไปนี้ให้สินค้าแต่ละรายการด้วย โดยรายละเอียดข้อมูลนี้จะปรากฏถัดจากสินค้าของคุณขณะที่ผู้ค้าปลีกเรียกดูและซื้อสินค้าในตลาด Handshake

รายละเอียดสินค้าบน Handshake ที่ต้องใช้
รายละเอียดการกำหนดราคา คำอธิบาย
ราคาค้าส่ง ราคาต่อรายการสินค้าที่ผู้ค้าปลีกจะต้องจ่าย หากพวกเขาซื้อสินค้าขายส่งของคุณในตลาด Handshake โดยราคาดังกล่าวจะต้องต่ำกว่าราคาขายปลีก
ราคาขายปลีก ราคาของสินค้าที่เราแนะนำให้ผู้ค้าปลีกขาย โดยราคาดังกล่าวจะต้องสูงกว่าราคาค้าส่ง
สินค้าต่อกล่อง จํานวนสินค้าที่ขายในกล่องขนาดมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเทียน 30 ชิ้นต่อกล่อง ผู้ค้าปลีกจะต้องซื้อเทียนเป็นจำนวนที่หารด้วย 30 ลงตัว
คำสั่งซื้อขั้นต่ำ จํานวนที่น้อยที่สุดที่ผู้ค้าปลีกสามารถสั่งซื้อสินค้านั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำเป็น 50 ผู้ค้าปลีกจะต้องซื้อสินค้าของคุณอย่างน้อย 50 หน่วย

คุณต้องกำหนดหมวดหมู่สินค้าให้กับสินค้าแต่ละรายการ จากหมวดหมู่ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วใน Handshake ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดผู้หญิง ให้เลือกหมวดสินค้า Apparel & Footwear > Women's Apparel หากคุณต้องการให้สินค้าปรากฏในสองหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน คุณจะต้อง ทำซ้ำสินค้าใน Shopify admin และกำหนดสินค้าที่ทำซ้ำในหมวดหมู่สินค้าอื่นใน Handshake

คุณจะกำหนดราคาสินค้าและรายละเอียดแยกเป็นรายการหรือพร้อมกันเป็นกลุ่มก็ได้

กำหนดรายละเอียดแยกเป็นรายการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. เลือกสินค้า
 3. ในส่วนประเภท ให้เลือกประเภทสินค้าของคุณ
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดมีรายละเอียดการกำหนดราคาเดียวกัน ให้คลิกนำไปใช้กับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด ในส่วนการกำหนดราคา
 5. ป้อนราคาค้าส่ง ราคาขายปลีก จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ และจำนวนสินค้าต่อกล่องให้แต่ละตัวเลือกสินค้า
 6. คลิกที่บันทึก

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า หรือคำอธิบายสินค้า ให้ไปที่สินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ แล้วคลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข หากคุณต้องการเพิ่มรายละเอียดสินค้าที่แตกต่างกันไปในสินค้าเดียวกัน คุณจะต้องทำซ้ำสินค้าดังกล่าวใน Shopify admin ของคุณแล้วจึงแก้ไขรายละเอียดของสินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา

กำหนดรายละเอียดพร้อมกันเป็นกลุ่ม

เมื่อกำหนดราคาและรายละเอียดพร้อมกันเป็นกลุ่ม สิ่งที่กำหนดจะมีผลกับกับตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของสินค้าแต่ละชิ้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าใดเป็นการเฉพาะ ให้ดูที่กำหนดรายละเอียดแยกเป็นรายการ

เมื่อคุณแก้ไขสินค้าพร้อมกันเป็นกลุ่ม คุณจะสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้า ราคาค้าส่ง สินค้าต่อกล่อง และยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ "แก้ไข"
 3. ไม่บังคับ: ในส่วนประเภท ให้เลือกประเภทสำหรับสินค้าของคุณ
 4. ตัวเลือกเสริม: เลือกว่าต้องการกำหนดราคาสินค้าอย่างไร: - หากต้องการกำหนดราคาเฉพาะเจาะจงที่จะมีผลกับสินค้าแต่ละรายการ เช่น 10 ดอลลาร์สหรัฐ ให้เลือก "ราคาค้าส่งแบบตายตัว" จากนั้นจึงป้อนราคา

  • หากต้องการกำหนดราคาให้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาเดิมของสินค้าแต่ละรายการ เช่น ลด 15% ของราคาเดิม ให้เลือก "เปอร์เซ็นต์ส่วนลด" แล้วจึงป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังแก้ไขสินค้า 3 รายการที่มีราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐ 75 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณได้ป้อนเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเป็น 15% ราคาค้าส่งก็จะกลายเป็น 42.50 ดอลลาร์สหรัฐ 63.75 ดอลลาร์สหรัฐ และ 85 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง
 5. ไม่บังคับ: กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นจำนวนสินค้าต่อกล่องและจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

สินค้าแนะนำ

คุณสามารถแสดงสินค้าบนบัตรซัพพลายเออร์ของคุณได้สูงสุดสี่รายการ โดยระบบจะแสดงสินค้าเหล่านี้ของคุณเมื่อผู้ค้าปลีกค้นหาซัพพลายเออร์ที่มีประเภทสินค้าใดประเภทหนึ่งใน Handshake

คุณสามารถแสดงสินค้าจากคอลเลกชันใหม่ สินค้าขายดี หรือสินค้าที่คุณต้องการมุ่งเน้นการทำการตลาด หากคุณเลือกสินค้าน้อยกว่า 4 ชิ้นสินค้าที่เผยแพร่ล่าสุดของคุณก็จะถูกนำขึ้นแสดงเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ Handshake > สินค้า
 2. คลิกที่สินค้าที่คุณต้องการแนะนำ จากนั้นเลือก "ตั้งเป็นสินค้าแนะนำ" ในส่วนสินค้าแนะนำ
 3. คลิกที่บันทึก

จัดการสินค้าที่แนะนำ

สินค้าที่คุณเลือกให้แสดงอยู่ในขณะนี้จะแสดงบนหน้าสินค้าในช่องทางการขาย Handshake ซึ่งคุณสามารถลบหรือเปลี่ยนลำดับของสินค้าที่แสดงได้โดยคลิกที่ "แก้ไข"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี